תעשייה

תחנת כוח המונעת בפחם בבלחטוב, פולין. מחירי האנרגיה הגבוהים באירופה שמו את היצרנים בישראל בעמדת יתרון

כמו בכל העולם, גם בישראל נרשמו השנה עליות במחירי האנרגיה, אך הן נמוכות בהרבה מהזינוק במחירי האנרגיה באירופה – שוק היצוא המרכזי – וכך היצואנים הישראלים יכולים להיות תחרותיים יותר ולנסות לחדור לשווקים נוספים

ישראל פישר