רחל לייקוביץ
רחל לייקוביץ
בית חולים
בית חוליםצילום: ניר כפרי
רחל לייקוביץ
רחל לייקוביץ

על סדר היום