התקבלה בקשת הדסה לצו הקפאת הליכים; השופט: תיפתח חקירה של נסיבות הקריסה והאחראים לה

השופט דוד מינץ הביע הסתייגות מהזרמת כספי מדינה להדסה והאשים את בית החולים בחלק ממימון הגירעונות ב"דרכים לא דרכים" ■ עו"ד ליפא מאיר ואשר אקסלרוד שמונו לנאמנים יגישו תוכנית הבראה ■ כפי שביקשה הדסה, סמכויות הניהול ישארו בידי ההנהלה הנוכחית

רוני לינדר
רוני לינדר

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, דוד מינץ, קיבל את בקשת בית החולים הדסה במלואה והוציא צו הקפאת הליכים למוסד הירושלמי. כמו כן, השופט קיבל את בקשת הדסה למנות את עו"ד ליפא מאיר ואשר אקסלרוד כנאמנים שיגישו תוכנית הבראה. כפי שביקשה הדסה, לנאמנים לא יוקנו סמכויות ניהול. סמכויות אלה ישארו בידי מנכ"ל הדסה אבגידור קפלן וההנהלה הנוכחית.

בתגובה להוצאת צו הקפאת הליכים זימן אבי ניסנקורן, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, פגישת חירום עם עובדי הדסה היום בשעה 18:00.

עשו לייק וקבלו את מיטב כתבות TheMarker ישירות לפייסבוק

השופט מינץ הביע הסתייגות מהזרמת כספי מדינה להדסה והאשים את בית החולים בחלק ממימון גירעונותיה ב"דרכים לא דרכים". הוא רמז כי במסגרת הקפאה ההליכים תחל חקירה של הנסיבות שהביאו לקריסתו של בית החולים ועל האחראים לכך.

"נלמד כי חלק מהמימון לפעילות הגירעונית של המבקשת (הדסה) נעשה בדרכים לא דרכים", כתב השופט מינץ. "הדסה לא העבירה כספי ניכויים למס הכנסה שהיא ניכתה בפועל ממשכורות עובדיה בסך 70 מיליון שקל, במשך תקופה ארוכה לא העבירה את כל ההפרשות משכר העובדים לקרנות הפנסיה, היא נטלה מקרנות המחקר לשם תשלום פעילותה השוטפת, והיא קיבלה מקדמות רבות על תשלום מקופות החולים". לכן, לדבריו, "עם כל ההבנה לאינטרסים של העובדים ולמצוקתם, הותרת המצב על כנו אינה מתקבלת על הדעת".

מינץ גם התייחס במילים קשות לדרישת הדסה להזרמת כספים מהמדינה: "גם הטענה כי חלק מהאשם למצב הקיים רובץ לפתחה של המדינה וזו תפרע בבוא היום את חובות המבקשת ממילא, לא זו בלבד שאינה יכולה לעמוד מפאת היות המבקשת חברה פרטית, אלא משמעותה המעשית היא הטלת המעמסה הכלכלית של הבראת המבקשת על כתפי הציבור כולו".

עובדי הדסה מפגינים, אתמולצילום: מיכל פתאל

באשר לטענות על ניגוד העניינים של הנאמן המבוקש, עו"ד ליפא מאיר, שהוא גם היועץ המשפטי של שירותי בריאות כללית שהיא הלקוחה הגדולה ביותר של הדסה, דוחה מינץ את הטענות וקובע כי גם אם ההסכם עם שירותי בריאות כללית יעמוד במרכז תכונית ההבראה, מי שיטפל בכך הוא מנכ"ל הדסה הנוכחי אביגדור קפלן אותו משבח השופט על מקצועיותו וניסיונו.

מינץ הוסיף כי "אדרבה, היכרותו של עו"ד ליפא מאיר עם מערכת הבריאות רק תסייע במהלך ההבראה". כדי "להקהות את העוקץ" לדבריו מניגוד העניינים הפוטנציאלי בנוגע להסכמים עם הכללית, מציע השופט למנות נאמן נוסף, עו"ד אשר אקסלרוד לצד מאיר. "אני סבור כי מינוי שני נאמנים במקרה זה ייתן מענה ליתר חששותיהם של אלו הטוענים כנגד מינויו של הנאמן המוצע בלבד". אקסלרוד נדרש להודיע עוד היום אם הוא מוכן לקבל על עצמו את התפקיד.

הנאמנים נדרשים להודיע בתוך חמישה ימים לבית המשפט מהי ההגנה שהם מציעים לנושים המבוטחים, כיצד בכוונתם לפתור את בעיית ביטוח האחריות המקצועית של הרופאים והעובדים, וכיצד לדאוג להמשך כיסוי של ביטוחי הסיכון של העובדים המבוטחים בקופות הפנסיה.

מינץ חוזר בהחלטה שוב ושוב על התרשמותו כי הדסה הילכה על הגבול הפלילי בניסיונותיה להתמודד עם הגרעון. "טועה מי שחושב שמה שהיה עד כה הוא שיהיה. מה שהיה, לא יהיה עוד. לא ניתן להשלים עם מצב שבו פעילותה השוטפת של הדסה ממומנת באמצעות תחבולות ואלתורים", אמר מינץ.

השופט מקבל את בקשתה של הדסה במלואה, אך מצד שני תקיף מאד כלפיה "הדסה לא העבירה כספי ניכויים למס הכנסה שהיא ניכתה בפועל ממשכורות עובדיה בסך 70 מיליון שקל, במשך תקופה ארוכה לא העבירה את כל ההפרשות משכר העובדים לקרנות הפנסיה, היא נטלה מקרנות המחקר לשם תשלום פעילותה השוטפת, והיא קיבלה מקדמות רבות על תשלום מקופות החולים". לכן, לדבריו, "עם כל ההבנה לאינטרסים של העובדים ולמצוקתם, הותרת המצב על כנו אינה מתקבלת על הדעת".

השופט מינץ פירט באריכות את טענות הרופאים על כך שהמקום לדון במשבר בהדסה הוא בית הדין הארצי לעבודה, אך קבע כי הבקשה אינה נוגעת רק להסכמי השכר עם העובדים ופיטורי עובדים, אלא גם על נדבכים נוספים ובהם ההתקשרויות עם קופות החולים, החובות לבנקים ולספקים, הסכמי השר"פ, חובות הדסה לקופות הפנסיה ועוד.

"לכן, גם אם האכסניה הטבעית למתן הכרעה בסכסוכי עבודה היא בית הדין לעבודה, חוסר סמכותו של בית הדין לדון במכלול היחסים והסכסוכים הקיימים בין כל הצדדים וחוסר יכולתו להכפיף את כל הנושים למרותו, מובילים למסקנה ולו מהבחינה הפרקטית – שאין מקום להתלות את הדיון בבקשה או להעבירו לדיון בבית הדין לעבודה עד שזה יכריע בסכסוך העבודה הקיים בין המבקשת וציבור עובדיה", כתב מינץ.

עוד קובע השופט, כי בית משפט של פירוק הוא המתאים ביותר לעסוק בעניינים מסוג זה, משום שהוא שרואה את כל התמונה: "סיבת קריסתה הכלכלית של החברה, מצבת חובותיה, הליכי המשפט התלויים ועומדים כנגדה, האינטרסים של כלל הנושים ועוד", והוא בית המשפט שיכול להתמודד עם "מכלול הבעיות סביב הליך של הקפאת הליכים או של פירוק". מינץ רומז כי במהלך ההקפאה תהיה חקירה לעומק של הסיבות שהובילו לקריסתה של הדסה והאחראים לכך: לדבריו, לבית המשפט סמכות להתמודד עם סוגיות כגון סדרי נשייה, תביעות החוב, ההכרעה בהן והערעור עליהן, חקירת נסיבות חדלות הפירעון והאחראים לכך". לדבריו, "הבחירה כיום אינה בין חלופה טובה לחלופה פחות טובה ממנה, אלא בין חלופה גרועה וחלופה גרועה ממנה".

בתחילת דבריו שרטט את הסיבות לקריסת הדסה, כפי שהתרשם מהבקשה שהגישה הדסה בבקשת ההקפאה: מתן שירותי בריאות במחירים שבמידה רבה נשלטים על ידי משרד הבריאות, אך ללא קבלת תמיכה ממשלתית שוטפת כמו בתי החולים הממשלתיים, תנאי האשראי הקשים בענף כאשר קופות החולים משלמות באיחור של 60 ו-90 יום, חולשה במבנה ותפקוד הנהלת בית החולים שגרמה לחתימה על הסכמים גרועים עם קופות החולים "מעל ומעבר למקובל בענף", מתן שירותי בריאות חינם לפרסונל ובני משפחותיהם - 25 אלף איש, חתימת הסכמי שכר מיטיבים עם העובדים מעבר למקובל בבתי חולים אחרים בישראל, וקבלת נתח נמוך מהשר"פ שמבצעים הרופאים (16% בלבד לפי הבקשה).

בנוסף, 250 רופאים בהדסה מוגדרים כסגל אקדמי ושכרם גבוה בכ- 30% ממקביליהם בבתי חולים אחרים, וכן "בשל היעדר מדיניות שכר ברורה נקבעו במהלך השנים נורמות תגמול וקידום עובדים שאינן מקובלות במגזר הציבורי", ועודף משמעותי של כוח אדם.

ההסתדרות הרפואית מסרה בתגובה להחלטה על הקפאת ההליכים: "אנחנו מאוד שמחים שהשופט מבין שצריך את שני הצדדים על מנת להגיע להסכמה ושעו"ד ליפא, עם כל הכבוד וההערכה, אינו הנאמן היחיד, בעקבות טענתנו לניגוד עניינים. לגבי הפוליסה, אנחנו עדיין לומדים אותה וכרגע לא נותנים הוראה לעזוב את ביה"ח. ממשיכים במתכונת שבת".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker