ליאור דטל
שר החינוך, רפי פרץ
שר החינוך, רפי פרץצילום: עופר וקנין
ליאור דטל