ליאור דטל
כיתה בבית ספר (אילוסטרציה)
תקציב העמותות שמשרד החינוך מתקצב -בשיא של כל הזמניםצילום: ניר כפרי
ליאור דטל