ליאור דטל
שביתה בתיכון
בדרך לחידוש השביתות בתיכונים?צילום: עבדאללה שמא
ליאור דטל