הדו"ח על ש"ס נחשף: 4 תלמידים בכיתה, עובדים שנשארים בבית ושכר כפול

דו"ח ביקורת שהסתיר משרד האוצר במשך שבעה חודשים מותח ביקורת קשה על התנהלותה של רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס ■ וגם לאן נעלם פרק ההמלצות והמסקנות?

ליאור דטל

בעקבות עתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון, העביר לידיה משרד האוצר את דו"ח הביקורת המלא על רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס, לאחר שבמשך שבעה חודשים סירב לפרסמו. ואולם, גם בגרסתו המלאה, הכוללת ממצאים חמורים על התנהלות הרשת, הדו"ח אינו כולל את פרק ההמלצות והמסקנות.

הרשת נוהלה עד 2013 בידי ח"כ יואב בן צור, המועמד להיבחר לכנסת ברשימת ש"ס גם בבחירות הנוכחיות. בין השאר מותח הדו"ח ביקורת על הפעלת בתי ספר ללא רישיון ממשרד החינוך ותקצובם שלא כדין, תשלומי שכר כפולים ופיקטיביים לכאורה, מתן תשלומי פרישה לעובדים שעדיין מועסקים ברשת, מסירת דיווחים חלקיים ולא מדויקים לממשלה, עבודה בשעות שאינן מקובלות במגזר הציבורי והעסקת קרובי משפחה (הביקורת מצאה כי 1,604 מעובדי הרשת הם בני זוג).

הדו"ח המלא

"מוסר ההתייצבות של עובדי המנגנון לעבודה ונוכחותם לוקה בחסר רב", נכתב בדו"ח. "שטחים רבים ונרחבים במשרדי הרשת נותרים שעות רבות, ואף ימים ושבועות שלמים, בחשכה ובעלטה. מרבית העובדות מסיימות לעבוד ב–13:00–15:00 (במקום ב–16:30 כנהוג במגזר הציבורי)".

עוד עולה מהדו"ח כי במשך שנים הפעילה הרשת מוסדות חינוך בניגוד לחוק וללא רישיון ממשרד החינוך, ואף פתחה מוסדות חדשים ללא רישיון בניגוד להסכם ההבראה הקודם שנחתם בין המדינה לרשת. את המוסדות היא מתקצבת מתקציב המדינה בניגוד להנחיות הממשלה, תוך העברת נתונים מטעים לאגף החשב הכללי באוצר.

הדו"ח מפרט גם כיצד ניסו לטרפד ברשת את פעולת הביקורת של משרד האוצר, ומציין כי קיים חשש למחיקת פרטים מגליונות אקסל שביקש רו"ח קובי גינזבורג, שבדק את הרשת מטעם האוצר, וכי הרשת מנעה ממנו לקבל תכתובת דואר אלקטרוני על פעילותה מול גורמי חוץ.

אריה דרעי, יו"ר ש"סצילום: דודו בכר

עניין נוסף שעולה מהדו"ח נוגע לחוסר היעילות של הרשת, הנמצאת תחת הסכם הבראה ומתוקצבת בידי המדינה. "אחד הדברים המזדקרים מיד לעין המבקר במשרדי הרשת בירושלים הוא חוסר היעילות. אלפי מ"ר משמשים קורת גג לפחות מ–40 תקנים", נכתב בדו"ח. "בפועל, נראה כי במשך השנים לא פעלה הרשת להשגת חיסכון מהותי".

מה ניסו להסתיר במשרד האוצר?

תקציב מעיין החינוך התורני הסתכם ב–2014 בכ–545 מיליון שקל, לאחר תקציב דומה ב–2013 ותקציב בסך 527 מיליון שקל ב–2012. ככל הנראה, במשרד האוצר מנעו את פרסום הדו"ח וחלק מהמלצותיו כדי למנף אותו במשא ומתן על הסדרת פעילות הרשת, שהתנהל לאחר פרסום דו"ח הביניים ובזמן העבודה על דו"ח המלא.

לפי ההסכם שהתגבש, הרשת הפרטית של מפלגת ש"ס היתה אמורה להיהפך לרשת חינוך רשמית וציבורית, במימון מלא של המדינה אך בבעלות ש"ס, ולהיות מיועדת לחינוך של חרדים ממוצא ספרדי. ההסכם קבע כי משרדי הממשלה יגבירו את הפיקוח על הרשת, בין השאר גם על לימודי הליבה ועל ההתנהלות הכלכלית - ובתמורה, לרשת תהיה אוטונומיה בלימודי היהדות והקודש. ואולם, בסופו של דבר ההסכם לא נחתם.

כמו כן, במשרדי האוצר והחינוך חששו כנראה מכך שהביקורת הקשה על הרשת, הכוללת גם שימוש בתקציבי מדינה בניגוד לנהלים, תופנה בסופו של דבר אליהם כגופים שהיו אמורים לפקח עליה. במשרד האוצר אמרו כי פרק ההמלצות לא נכלל בו "בשל מורכבות הדו"ח" ומתוך כוונה שנציגי הממשלה יגבשו את ההמלצות.

ח"כ יואב בן־צורצילום: טלי מאייר

ההסכם שעמד להיחתם כלל אבני דרך לביצוע, והמדינה היתה אמורה לשחרר למוסדות החינוך של ש"ס תקציבים בהתאם לביצועי הרשת. מדובר בצעדים חשובים לתיקון הליקויים ברשת, ובהם סגירת כיתות ובתי ספר לא תקניים וצמצום מספר העובדים. ואולם, מקורות במשרד החינוך הסבירו כי רק חלק מהליקויים תוקנו, מאחר שבסופו של דבר ההסכם לא נחתם.

ב–1999 נקלעה רשת מעיין החינוך התורני למשבר תקציבי חמור. המדינה החליטה להעניק לה סיוע תקציבי, ובתמורה התחייבה הרשת לבצע תוכנית הבראה. ואולם, הביקורת העלתה כי הרשת לא עמדה גם בתנאי תוכנית ההבראה. כך למשל, היא המשיכה לפתוח בתי ספר בלי לעמוד בדרישות לגבי מספר התלמידים המינימלי הנדרש לפי תוכנית ההבראה. הביקורת מצאה לפחות 22 בתי ספר שבהם לומדים פחות מ–150 תלמידים, וכן כיתות לימוד שבהן לומדים תלמיד בודד עד 11 תלמידים. באחד מבתי הספר של הרשת נמצאה כיתת לימוד של ארבעה תלמידים, ובממוצע למדו בו 7.6 תלמידים בכיתה, מספר רחוק מתקן משרד החינוך לגבי החינוך החרדי, שקובע כי יש לשבץ 20 תלמידים בכיתה (לעומת עד 40 תלמידים בכיתה בחינוך הממלכתי).

לפי הביקורת, לפחות שני מוסדות חינוך הופעלו אף שניתן להם צו סגירה עקב בעיות בטיחות שהתגלו בהם. באחד מבתי הספר התגלו בעיות חשמל מסוכנות. עוד עולה, כי הרשת הקצתה כ–95 מיליון שקל למוסדות חינוך שהופעלו ללא רישיון בר־תוקף, עקב שלילת רישיון או מתן צו סגירה על ידי משרד החינוך. "הביקורת מוצאת כי בפועל הפרו הרשת, המנכ"ל וצוות הניהולי של בית הספר את הוראות החוק", נכתב בדו"ח.

בנוסף, נמצא כי הרשת ניידה שעות לימוד בין מוסדות חינוך ברשת בניגוד להנחיות משרדי החינוך, תוך שהיא פוגעת בבתי ספר מסוימים ומתעדפת אחרים.

בעקבות סירוב משרד האוצר להעביר את הדו"ח המלא, עתרה התנועה למען איכות השלטון נגד משרד האוצר לבית המשפט המחוזי בירושלים. בעתירה נכתב כי "ניסיון המשיבים להתחמק ממתן המידע המבוקש, תוך התעלמות מופגנת מהוראות החוק, הוא חמור ופוגע בחוק חופש המידע. עתירה זו מקבלת משמעות מיוחדת לאור העובדה שהמידע המבוקש בה נוגע באופן ישיר ועקיף לח"כ מכהן שעתיד לעמוד לבחירות הציבור".

האוצר: "מדובר 
בדו"ח ארוך ומורכב"

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "באחרונה העבירה המדינה את דו"ח הביקורת הסופי על רשת מעיין החינוך התורני. מדובר בדו"ח ארוך ומורכב, ומטבע הדברים הליכי העברתו דרשו את התייחסות הגוף המבוקר, ומשכך ארכה העברתו זמן ארוך מהצפוי. לאור מורכבותו, לא נכלל בו פרק המלצות, מתוך כוונה שנציגי הממשלה הרלוונטיים יגבשו המלצות אלה, וכן לוחות זמנים לתיקון הליקויים מיד לאחר קבלת הדו"ח. יצוין כי נציגי הממשלה, ובכללם נציגי משרדי החינוך והאוצר, ביצעו לא מעט צעדים לשם תיקון ממצאי הביקורת".

עו"ד תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון אמר בתגובה: "תגובת משרד האוצר שלפיה לא פורסמו המלצות משום שממתינים למשרדי הממשלה שיפרסמו אותם, מעוררת סימני שאלה רבים ובעייתיים. התנהלות זו מצטרפת, לצערנו, להתנהלות הבעייתית של משרד האוצר, שנמנע ממסירת הדו"ח קרוב לשמונה חודשים (אף שהדו"ח נמצא ברשותו מאז יולי 2013), ולבסוף מסר אותו תחת חרבה המתנופפת של העתירה שהוגשה על ידי התנועה".

ממפלגת ש"ס לא נמסרה תגובה. בן־צור התייחס לטענות בדו"ח המלא. לטענתו, לא הועברו תכתובות דואר אלקטרוני מחשש לפגיעה בצנעת הפרט. בעניין רישוי מוסדות החינוך אמר כי "החינוך אינו משלים את הטיפול בכל הבקשות לרישיונות עד לפתיחת שנת הלימודים, ובדרך כלל נמשך ההליך זמן רב לאחר פתיחת שנת הלימודים. המשרד מקשה מדי שנה את הליכי הרישוי למוסד חינוך. במקרים רבים מדובר במוסדות חינוך שבשל מסמך חסר חשיבות כזה או אחר מעוכב להם חידוש הרישיון".

על ניוד שעות הלימוד אמר בן־צור כי מדובר בשעות שלא נוצלו ושהועברו לבתי ספר שבהם היה מחסור בשעות לימוד. בנוגע לתשלומי השכר טען בן־צור כי "הדברים נעשו ללא ידיעת הגורמים המוסמכים", ובנוגע להעסקת קרובי משפחה טען כי בעבר משרד החינוך אישר לבתי הספר החרדים להעסיק בני זוג.

מרשת מעיין החינוך התורני נמסר כי "הדו"ח יצא לפני חודשים רבים. הרשת הפיקה את הלקחים בשיתוף פעולה מלא עם רו"ח גינזבורג, ופועלת באופן תקין ושקוף מול משרדי החינוך והאוצר".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker