התרגיל הישראלי של חברות התעופה שמשרד התחבורה מנסה לעצור

לפי השינוי שמקדם משרד התחבורה, כרטיסי טיסה יונפק בתוך 24 שעות ממועד התשלום, כדי לעצור את התופעה הרווחת בענף שבה חברות תעופה ומפעילי הטיסות מנפיקים את הכרטיסים ברגע האחרון - כדי להתחמק מפיצוי הנוסעים במקרה של שינוי במועד הטיסה

רינה רוזנברג קנדל
רינה רוזנברג קנדל
רינה רוזנברג קנדל
רינה רוזנברג קנדל

משרד התחבורה פועל לתיקון חוק שירותי תעופה (חוק טיבי), העוסק בפיצוי וסיוע לנוסעים שטיסתם הוקדמה, עוכבה, בוטלה או שהיה שינוי בתנאיה. לפי תזכיר חוק שהופץ באחרונה, המשרד מבקש לעצור את התופעה הרווחת בענף התעופה שחברות תעופה ומפעילי הטיסות נוהגים לכרטס את כרטיסי הטיסה ברגע האחרון, ובכך להתחמק מפיצוי הנוסעים אם המועד המקורי שניתן להם במועד ההזמנה השתנה.

"מתלונות של נוסעים, עולה תופעה שלפיה מפעילי טיסה ומארגנים לא מנפיקים לנוסע כרטיס טיסה, בסמוך לסיכום ההזמנה וביצוע העסקה, אלא מספר בודד של ימים לפני המועד המתוכנן של הטיסה. תופעה זו, מעבר לכך שהיא מותירה את הנוסעים באי־ודאות בנוגע למועד המדויק של טיסתם, עד הרגע האחרון, נראה, לכאורה, כי היא נעשית במטרה למנוע את תחולת הוראות החוק העיקרי, בניגוד לכוונת המחוקק", נכתב בתזכיר החוק מטעם משרד התחבורה.

מזוודה בשדה תעופה
צילום: בלומברג

"כך לדוגמה, אם מועד הטיסה הוקדם או נדחה במהלך הזמן שבין מועד תשלום התמורה עבור כרטיס הטיסה לבין מועד הכרטוס המאוחר, הדבר לא יבוא לידי ביטוי בכרטיס הטיסה ועשויה להיפגע זכות הנוסע לפיצוי", נכתב בתזכיר. "במצב זה, למעשה, עדיין מוצגות ונמכרות טיסות למועדים אטרקטיביים, לכאורה, כאשר מסירת הכרטיס מבוצעת בסמוך למועד הטיסה, והמפעיל או המארגן כלל אינם חשופים להוראות החוק והנוסע עומד בפני מצב נתון בו שונה מועד הטיסה, ללא כל יכולת לקבלת פיצוי"

תרגיל ישראלי

החוק המקורי נחקק ב–2012 בהתבסס על תקנה אירופית, אך נראה כי התרגיל המתואר הוא פרי יצירתן של מארגני הטיסות בישראל. "ככל הידוע, הפרקטיקה הנוהגת של מפעילי טיסה ומארגנים, המתוארת לעיל, לא התפתחה במדינות החברות באיחוד האירופי, על אף התשתית המשפטית הדומה; קרי, ככל הנראה, מדובר בהתנהלות ייחודית ישראלית" נכתב.

השינוי המתוכנן הוא קביעת חובה על מפעיל טיסה להנפיק את כרטיס הטיסה תוך 24 שעות ממועד ביצוע התשלום עבור הטיסה (למעט ימי מנוחה), אלא אם כן נתן הנוסע הסכמתו למועד כרטוס מאוחר יותר, שיסוכם בין הצדדים. "במקרה שבו לא ימסר כרטיס כאמור, שעת הטיסה שתחשב לצורך החוק, תהיה שעת הטיסה שלטענת הנוסע נמסרה לו, בכתב או בעל פה, בעת רכישת הכרטיס. חובת ההוכחה, כי שעת הטיסה אינה כפי שהנוסע מצהיר עליה תחול על מפעיל הטיסה או על המארגן", נכתב בתזכיר. אם בית המשפט ימצא כי מפעיל טיסה לא מסר כרטיס טיסה במועד הוא יהיה רשאי לפסוק לנוסע פיצויים לדוגמה בסכום של עד 10,280 שקל.

דיילים מגישים אוכל טיסה מטוס
דיילים מגישים אוכל בטיסה. בקרוב יהיה צפוף יותר

זה לא השינוי היחיד המתוכנן. בחוק הנוכחי נקבע כי נוסע שהונפק לו כרטיס לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן, פיצוי כספי. אך אם הוצע לנוסע כרטיס טיסה חלופי, וזה קיבל את ההצעה, המפעיל רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו, לפי תנאים שונים המתייחסים למרחק מהיעד ולמשך האיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי לעומת מועד הנחיתה המקורי.

כעת מבקש משרד התחבורה להאריך את הזמנים ולקבוע כי במרחק של עד 2,000 ק"מ הפיצוי יופחת אם האיחור הוא עד ארבע שעות (לעומת שעתיים הקבועות היום), אם הטיסה היא בין 2,000-4,500 ק"מ האיחור הוא עד חמש שעות (לעומת שלוש שעות כיום) ואם הטיסה היא במרחק העולה על 4,500 ק"מ משך האיחור יכול להיות עד 6 שעות ממועד הנחיתה המקורי (לעומת 4 שעות כיום).

לפי משרד התחבורה הסיבה לתיקון היא כפולה — ראשית, הנזק הנגרם לנוסע שטס בטיסה חלופית שהגיעה ליעדה בסמוך למועד הנחיתה המקורי הוא קטן יותר מהנזק הנגרם לנוסע שהגיע ליעדו במועד מאוחר יותר, אם בכלל הגיע, ושנית, הוראה זו נועדה לתמרץ את מפעילי הטיסות והמארגנים לנסות למצוא פתרון חלופי לנוסעיהם, מוקדם ככל הניתן, לרווחת הנוסעים.

"שינוי הגיוני"

עו"ד אייל דורון, ראש מגזר תעופה במשרד ש. הורוביץ אומר כי "מדובר בשינוי הגיוני. עקב כך שרוב הטיסות לישראל וממנה אינן אל מדינות שכנות, אלא ליעדים רחוקים יותר, משך הטיסות ארוך יותר מבאירופה, וגם משך הזמן בין שתי טיסות היוצאות לאותו יעד ארוך יותר ולכן קשה יותר למצוא טיסה חלופית, ברגע האחרון, שנוחתת זמן קצר מהמועד המקורי. בנוסף, התיקון המוצע מביא לאחידות עם התנאים להפחתת הפיצוי במקרה של סירוב להטיס נוסע, ולכן גם בהיבט זה מדובר בתיקון מתבקש".

ממשרד התחבורה נמסר כי "תזכיר החוק מצוי בדיונים מול הגורמים הרלוונטיים, לרבות חברות התעופה, שהעבירו את התייחסויותיהם לתזכיר. מאחר והתזכיר טרם עבר לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה, הוא עדיין לא בבחינת הצעת חוק ממשלתית".

צילום: עופר וקנין

עוד מתייחסת ההצעה לסעיף בחוק רישוי שירותי תעופה העוסק בחובה למנות נציג בשדות תעופה מחוץ לישראל. מוצע לקבוע כי חובת המינו תחול בטיסה מישראל וכן בטיסה לישראל, כול בקטע הטיסה המחבר בין יעד הביניים לישראל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker