התוכניות של כחלון נחשפות: בעשירון העליון ישלמו יותר על הפנסיה, יוגדל מספר משרות האמון

ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לכולנו חושף את התוכניות של שר האוצר המיועד: הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, תוקם רשות מזון חדשה, יונהגו שני תקציבים דו-שנתיים

צבי זרחיה
צבי זרחיה
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
צבי זרחיה
צבי זרחיה

הפטור ממס על הפקדות לפנסיה של העשירון העליון יצומצם - כך עולה מההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לבין כולנו, מפלגתו של משה כחלון. סעיף דומה יופיע בכל ההסכמים הקואליציוניים. בהסכם לא פורט כיצד הדבר יבוצע.

הטבות המס לפנסיה מחולקות כיום לתקרות שכר שונות. ההטבה העיקרית היא ההטבה של הפרשות המעביד לפנסיה של העובד: הן פטורות ממס עד תקרת שכר של ארבע פעמים השכר הממוצע במשק (כ-38 אלף שקל). ההערכות הן כי הפטור יצומצם לפעמיים השכר הממוצע.

בהסכם בין הליכוד למפלגות נקבע כי הן ומשרדי הממשלה לא יוכלו לדרוש תוספות תקציביות ב-2015-2016. לא ברור לפי ההסכם מה יקרה עם תביעות מערכת הביטחון לתוספות של מיליארדים בתקציבה.

הסעיפים המרכזיים בהסכם עם כולנו:

עבודת הממשלה:

תוקם ועדת שרים לרגולציה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר כחלון יהיה ממלא מקומו הקבוע.

משה כחלוןצילום: מוטי מילרוד

יוגדל מספרן של משרות האמון במשרדי המשלה.

ניתן יהיה למנות שרים בלי תיק, כולל יותר משר אחד במשרד ויותר מסגן שר אחד במשרד ממשלתי אחד. זאת, במטרה למנות את ח"כ יצחק כהן (ש"ס) לשר במשרד האוצר, וכן שני סגני שרים מיהדות התורה וש"ס במשרד החינוך.

נתניהו יכהן כיו"ר הקבינט החברתי כלכלי, ושר האוצר יכהן כממלא המקום קבוע שלו. הקבינט יתכנס מדי שבוע.

שר האוצר יכהן בכל פורום ממשלתי ובכלל זה בוועדות שרים בתחום המדיני, הביטחוני והכלכלי.

תוקם ועדה לבחינת רפורמות ממשלתיות בהשתתפות כל נציגי סיעות הקואליציה.

תוקם "ועדת רפורמות" בכנסת לצורך השלמה מהירה של הליכי החקיקה לישום התוכניות והרפורמות. בראש הועדה יעמוד נציג "כולנו" ח"כ אלי כהן.

הממשלה תפעל לשיפור השירות הציבורי וצמצום הבירוקרטיה בין היתר באמצעות קביעת מדדי יעילות לשירות הציבורי, הנגשת השירות לאזרח והגברת שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה.

יוקר המחיה

הממשלה תקדם את הורדת המע"מ על מוצרי מזון שבפיקוח, ל-0%. מאחר שהנושא מחייב בחינה משפטית בין היתר של הסכמים בינלאומיים עליהם חתומה מדינת ישראל, יוקם צוות שחבריו שרי האוצר והכלכלה שידונו ביישום הורדת המס.

עידוד וחיזוק יצרני מזון קטנים ובינוניים: שרי האוצר, הכלכלה, החקלאות והבריאות יביאו לאישור הממשלה בתוך 90 ימים ממועד כינונה של הממשלה תוכנית רב שנתית לעידוד יצרני מזון קטנים ובינוניים שתכלול בין היתר סיוע בקבלת הלוואות בערבות מדינה למימון הון חוזר והשקעות לעסקים קטנים ובינוניים בתחום המזון, עידוד וסיוע ליצרני המזון מקומיים, צמצום הבירוקרטיה בתחום המזון וקיצור זמני ההמתנה לקבלת אישורים הנוגעים לתחום.

יבוא: בתוך 120 ימים ממועד הקמת הממשלה יגבשו שר האוצר והכלכלה ביחד עם שרי הממשלה הממונים על רשויות מוסמכות תוכנית עבודה שתכלול לוחות זמנים לתיקוני חקיקה נדרשים על מנת להתאים את המדיניות יבוא הטובין לישראל למקובל במדינות מפותחות בעלות שווקים משמעותית.

השלמת חקיקה: בתחום 45 יום ממועד כינונה של הממשלה תושלם החקיקה בדבר יבוא מוצרים יבשים לא רגישים בריאותית. הממשלה תפעל בהקדם לקידום תיקוני חקיקה הנדרשים לצורך הכרה בבדיקות מעבדות תקינה נוספות בישראל מעבדות בינלאומיות כתחליף לבדיקות המזון שעורך מכון התקנים הישראלי.

יבוא מקביל: בתוך 90 ימים ממועד כינונה של הממשלה תושלם החקיקה של חוק ההגבלים המיועד להסרת חסמים בתחום היבוא.

אכיפת תחרות מקומית בענף: בתוך 180 יום ממועד כינונה של הממשלה יציג הממונה על ההגבלים דו"ח המפרט את הפעולות לאכיפת תחרות בענף מזון.

הקמת רשות מזון לאומית: בתוך 30 ימים ממועד כינונה של הממשלה יוקם צוות מקצועי שיכלול את נציגי האוצר, החקלאות, הבריאות, הכלכלה והמשפטים שיגבש תזכיר לחוק הקמת מזון לאומית.

דיור

מינהל התכנון וסמכויותיו כל מוסדות התכנון הכפופים למשרד הפנים וסמכויותיהם לרבות סמכויות לשכות התכנון המחוזיות יועברו ממשרדי הפנים לאוצר.

הממשלה תראה בהוזלת מחירי הדיור והגדלת היצע הדירות יעד לאומי.

הממשלה תפעל להוזלת מחירי הדירות על פי תוכנית שיגבשו משרדי האוצר והבינוי. כל סיעות הקואליציה יהיו מחויבות לפעול לישום התוכנית.

תוקם ועדה מיוחדת בכנסת לצורך השלמה מהירה של הליכי החקיקה בראשות נציג "כולנו". לוועדה יועמדו התקנים והאמצעים לצורך פעילותה.

הממשלה תפעל להוספת 700 דירות מדי שנה למלאי הדירות שבדיור הציבורי. מלאי הדירות יחולק באופן הבא: הדירות הראשונות יחולקו ביחס של 30:70 לטובת זכאי משרד הבינוי והחל מהדירה ה-501 והלאה היחס יהיה 50:50.

הממשלה תפעל לבנות בעיר בית שמש בנייה למגורים עבור כלל הציבור ובכלל זה הציבור הדתי לאומי, החרדי והחילוני.

ניהול התקציב

משרד האוצר יבנה נומרטור שיעודכנו בו כלל ההתחייבויות התקציביות של הממשלה. כן תעודכן מסגרת תקציב רב־שנתית, שתחושב בהתאם לכללי ההוצאה והגירעון ובהתחשב בתחזיות צמיחה ובמדיניות המס.

יוקם מנגנון לתיאום עמדות במחלוקות הנוגעות להחלטה או לחקיקה בעלת משמעות תקציבית.

חוק התקציב לפיו במקרה של בחירות הממשלה תוכל לפעול בלא תקציב מאושר (כפי שקורה השנה) יאושר עד 160 ימים ממועד הקמת הממשלה כלומר עד סוף אוקטובר 2015.

הממשלה תנהיג שני תקציבים דו־שנתיים האחד לשנים 2015-2016 והשני בשנים 2018-2017.

המגזר הפיננסי

הממשלה תפעל להגברת התחרות במערכת הפיננסית והבנקאית, להפחתת עלויות החיסכון לטווח ארוך ולהנגשת האשראי לצרכנים ולבעלי עסקים קטנים ובינוניים.

הממשלה תקדם את הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים בשיתוף עם בנק ישראל.

יוקם צוות לבחינת אופן ישום ביטוח פקדונות היקפו ותחולתו. הצוות יגיש המלצותיו בתוך 60 יום מהקמתו.

הממשלה וסיעות הקואליציה יתמכו בחקיקת חוק לצמצום השימוש במזומן כדי לצמצם היקפי ההון השחור. הממשלה תחוקק את החוק העוסק בהכרה בהעלמת מס חמורה כעבירת מקור.

עסקים קטנים

משרד האוצר יגבש חוק להרחבת התחרות בשוק האשראי לצרכנים ולבעלי עסקים קטנים ויבואנים.

הממשלה תגבש תוכנית למתן דמי אבטלה לעצמאים.

הממשלה תפעל לקידום עסקים קטנים ובינוניים בין היתר על ידי מתן הלוואות בערבות מדינה ועוד.

הממשלה תפעל לשיפור מוסר התשלומים של גופים ציבוריים.

תעסוקה ורווחה

המלצות ועדת אלאלוף ייושמו בהדרגה על פני 10 שנים.

הממשלה תבחן שינוי קריטריונים לחלוקת תקציבי חינוך ורווחה על ידי מעבר לשיטות תקצוב דיפרנציאלית במגמה לחזק את הרשויות המקומיות החלשות.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

תופעות לוואי בעקבות שימוש בפרופסיה

"כל הגוף מרגיש מחושמל, הכל שורף וכואב": הם רצו לעצור את ההתקרחות. זה הרס להם את החיים

נועם וימן

מתוחכמים ומסתוריים: האנשים שהבלעדיות הפכה אותם לעשירים מאוד