הממשלה מודה באפליה כלכלית של הערבים - ותשקיע כ-600 מיליון שקל בפיתוח

הממשלה צפויה לאשר תוכנית רב־שנתית לפיתוח היישובים הערביים ■ מההצעה עולה כי קיים אי־שוויון חמור בסובסידיה לתחבורה הציבורית ובהקצאת שטחי תעסוקה עירוניים

מירב ארלוזורוב
מירב ארלוזורוב
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מירב ארלוזורוב
מירב ארלוזורוב

היישובים הערביים במדינת ישראל מחזיקים רק ב–3.5% משטחי אזורי התעסוקה. השטח הממוצע של שטחי תעסוקה שמקבל תושב ערבי הוא שישית מהשטח שמקבל תושב ביישוב יהודי. רק 7% מתקציב הסובסידיה השנתית לתחבורה ציבורית בישראל מוקצה ליישובים ערביים, אף שהאוכלוסייה ביישובים אלה מהווה 15.3% מאוכלוסיית ישראל.

נתונים אלה מופיעים, שחור על גבי לבן, בהצעת מחליטים שתעלה לאישור הממשלה מחר, ושעניינה הוא השקעה ניכרת ביישובים הערביים ב–2015. התקציב לתוכנית הוא 570–690 מיליון שקל בתקציב 2015 לבדו. חלק מהסעיפים בתוכנית יכולים להתחיל להיות ממומשים לאחר החלטת הממשלה, ועוד לפני שאושר תקציב 2015 בכנסת - אישור שיידחה לאחרי הבחירות.

מדובר בהחלטה תקדימית, מבחינת היקף התקציבים שהיא מעבירה לרשויות הערביות, היקף הנושאים המטופלים, וההתחייבות העמוקה של משרדי הממשלה השונים - לרבות התחייבות בשיעורי הקצאה - לפעול לקידום הנושא.

אין ספק כי בתקופה הנוכחית, ולאור מערכת הבחירות הקרבה, זו החלטה חשובה ויוצאת דופן של ממשלת נתניהו היוצאת. ההחלטה מובלת בידי משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, הרשות לפיתוח מגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה בראשותו של איימן סייף, ובשיתוף כמעט כל משרדי הממשלה.

קלנסוואהצילום: מוטי מילרוד

מדובר בתוכנית פיתוח רב־שנתית של היישובים הערביים בישראל, והיא מחליפה את תוכנית החומש הקיימת של היישובים הערביים - שהוגבלה ל–13 יישובים בלבד. כלקח מהתוכנית הקיימת, שפגה בסוף 2014, החליטה ממשלת ישראל להיכנס לתוכנית פיתוח מאסיבית בהרבה, הפעם של כל היישובים הערביים, ותוך התמקדות בפיתוח התשתיות - תחבורה ציבורית, דיור, מתקני ספורט ופעילות תיירות, וכן סיוע ליישובים הערביים לפתח מקורות הכנסה עצמאיים, כלומר פיתוח אזורי תעסוקה. את התוכנית הובילו עד כה מנכ"ל ראש הממשלה הפורש, הראל לוקר; שר המדע הפורש, יעקב פרי; וראש אגף התקציבים באוצר, אמיר לוי.

התוכנית נבנתה במהלך מחצית השנה האחרונה, בשיתוף כל משרדי הממשלה, וכלולה בה הצעה להקמת צוות משימה מיוחד - בראשות מנכ"ל ראש הממשלה, מנכ"ל משרד הפנים וראש אגף התקציבים - שתפקידו יהיה לגבש בתוך ארבעה חודשים מדיניות בנוגע לפיתוח הכלכלי של היישובים הערביים, הגדלת ההכנסות העצמיות שלהם, וכן מנגנונים חדשים להקצאת משאבים ממשלתית שוויונית ליישובים אלה.

בנוסף יוקם צוות משימה נוסף, בראשות ראש אגף התקציבים במשרדי ומנכ"לי כל משרדי הממשלה העיקריים, לפתרון בעיות הבינוי והדיור ביישובים הערביים.

תקציב שוויוני במשרד לפיתוח הנגב והגליל

תוכנית הפיתוח מתפרשת על פני תחומים רבים, אבל בחלקם יש התחייבות מפורשת להגדלת התקציבים הממשלתיים - תוך הודאה במפורש ובמובלע באפליה הקיימת בהקצאת התקציבים הממשלתיים.

כך, בתחום התחבורה הציבורית מציינת ההחלטה את הגידול העצום שהיה בעשר השנים האחרונות במספר קווי התחבורה הציבורית ליישובים הערביים - גידול של יותר מ–50% במספר הנסיעות מאז 2005 - ועדיין, היקף הסובסידיה בתחבורה הציבורית המופנה ליישובים הערביים הוא רק 7% - אף שחלקם באוכלוסייה הוא כפול מזה.

בעקבות זאת, התוכנית כוללת התחייבות מפורטת של משרד התחבורה להמשך הפיתוח של התחבורה הציבורית ביישובים ערביים: 40% מהגידול בסובסידיה כל שנה יופנה ליישובים ערביים, וזאת עד להשוואת רמת הכיסוי לזו של יישובים יהודיים דומים. כל הקצאה עתידית של קווי תחבורה ציבורית חדשים תעשה לפי נוהל שקוף ושוויוני.

משרד התחבורה יפרסם דו"ח שנתי המשווה את רמת התחבורה הציבורית בין יישובים יהודיים וערביים בעלי מאפיינים דומים. משרד התחבורה גם יציג בתוך 90 יום תוכנית עבודה מפורטת לשיפור מערכת הכבישים העירונית והבינעירונית החוצה ישובים ערביים - 34% מההרוגים בתאונות דרכים בישראל הם ערבים, אף שחלקם באוכלוסייה (לא כולל ערים מעורבות) הוא כ–15%.

תחום נוסף שבו נקבעת חובה של הגדלת ההקצאה ליישובים הערביים הוא אזורי תעסוקה עירוניים. משרד הכלכלה מתחייב להציג בתוך 90 יום תוכנית לקידום חלוקת הכנסות מאזורי תעשייה ותעסוקה חדשים, בין רשויות סמוכות ערביות ויהודיות. יתרה מכך, התוכנית קובעת כי רשות מקומית יהודית שתסרב להתחלק בהכנסות עם רשות ערבית סמוכה תיקנס על כך בידי המדינה - זהו צעד חריג שלא ננקט כמותו עד כה בתחום הרגיש של חלוקת גבולות בין רשויות בישראל.

קביעה קטגורית נוספת היא כי תקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל יופנה באופן שוויוני לקידום הרשויות הערביות - בהתאם לחלקן באוכלוסייה באזורים אלה. החלטת הממשלה אינה מציינת זאת - אבל ניתן להסיק מכך כי כיום תקציב משרד הנגב והגליל מפלה את היישובים הערביים.

איך מגדילים 
את ההכנסות?

פרק ניכר בתוכנית מנסה לטפל בבעיית הבינוי ביישובים הערביים - היישובים הערביים סובלים ממצוקת דיור קשה, פועל יוצא של מחסור בקרקעות מדינה בהם, וכן בעיות תכנון קשות של היישובים.

מאחר שהבעיות סבוכות מאוד, התוכנית כוללת הקמת צוות ייעודי בהשתתפות הממונה על התקציבים, מנכ"לי משרדי הפנים, הבינוי, התחבורה והגנת הסביבה, וכן ראש מינהל התכנון וראש רשות מקרקעי ישראל - שיגבש בתוך 120 יום הצעה לקידום פתרונות ליישובים ערביים בתחום התכנון; הגדלת היקף הקרקעות הזמינות; הגדלת שיווק קרקעות למגורים; וכן בחינת הסיוע לפרט לרבות סוגיות מיסוי שמשפיעות על הבינוי ביישובים הערביים.

בנוסף יוקם צוות נוסף שיתמקד בבעיית המצוקה הכספית הקשה של היישובים הערביים בישראל, שהיא פועל יוצא של היעדר קרקעות זמינות לפיתוח לצורכי הקמת אזורי תעסוקה ותעשייה, וכן בעיות ניהול מורכבות של היישובים הערביים.

הצוות יבחן הצעות להגדלת ההכנסות של היישובים הערביים, לרבות הסוגיה הרגישה של שינוי שטחי שיפוט של הרשויות - כלומר להעביר קרקעות מרשויות יהודיות סמוכות לרשויות ערביות - וכן הקצאה שוויונית של תקציבים ממשלתיים ליישובים הערביים.

התוכנית כוללת סעיפים יעודיים נוספים, כמו התחייבות של המדען הראשי במשרד הכלכלה להפעיל מסלול לתמיכה בחברות היי־טק ערביות, והתחייבות של משרדי הפנים והחינוך להקצות תקציבים - ביחד עם הפיס - לבניית אולמות ספורט ביישובים ערביים.

שיטפון בטייבה, בחורף שעברצילום: ניר קידר

תוכניות נוספות כוללות פיתוח מיזמי תיירות על ידי משרד התייירות ופתיחת תחנות משטרה חדשות ביישובים ערביים. בנוסף ישונה המעמד של חלק מהרשויות הערביות לטובה במסגרת תוכנית העדיפות הלאומית.

התוכנית מיועדת להיות רב־שנתית, וכל משרדי הממשלה יצטרכו להציג בפני צוות היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה תוכניות עבודה מאושרות בתוך 90 יום להגדלת ההשקעות ברשויות הערביות.

עיקר התקציב עבור התוכנית בתקציב המדינה ל–2015 מיועד להגדלת הסובסידיה לתחבורה ציבורית (100 מיליון שקל); לשיפור תשתיות המים והביוב (100 מיליון שקל); לשיפור כבישים בינעירוניים (100–220 מיליון שקל); ולשיפור כבישים עירוניים (100 מיליון שקל).

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

עבודות על הרכבת הקלה בכיכר רבין, ביולי. "הולכי הרגל, ובמיוחד ילדים או אנשים מבוגרים, נתונים בסיכון יומיומי, סכנת חיים בעיר"

"אני מפחדת על חיי כשאני יוצאת לרחוב": המלחמה של תושבי תל אביב

קשישים בגינה ירושלים

20 אלף שקל בחודש: תתחילו לחסוך עבור מטפל זר בבית

ג'ורג'ה מלוני בנאפולי, שלשום

סערה נדירה: צירוף הגורמים שמאיים להיות חמור יותר ממשבר 2008

וילה רחוב קדמה הרצליה

הבנק סירב לקבל כסף מרוסיה - והרס את החלום על הווילה בהרצליה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

ביידן לפיד הצהרת ירושלים

הדיל האמריקאי: מסלול ירוק להיי־טק הישראלי - תמורת הגבלת היצוא

קוסטה ריקה

"החופים פסיכיים, במחיר של מיליון וחצי קונים וילה קו שני לחוף - אבל אז המכות התחילו להגיע"