ישראל - המדינה שבה שכר חברי הפרלמנט הכי גבוה לעומת השכר הממוצע

היחס בין שכר חברי פרלמנט לבין השכר הממוצע למשרה מלאה במדינה לבין שכר חברי הכנסת בישראל גבוה פי 3.7 מהשכר הממוצע למשרה מלאה. שכרם של חברי הכנסת בישראל - 10,773 דולר לחודש, גבוה מהממוצע ב-12 המדינות שנבדקו - 10,140 דולר לחודש

צבי זרחיה
צבי זרחיה
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
צבי זרחיה
צבי זרחיה

שכר חברי הכנסת בישראל גבוה פי 3.7 מהשכר הממוצע במשק למשרה מלאה. יחס זה הוא הגבוה מבין 11 המדינות במערב, שנבדקו על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת לבקשת יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ יריב לוין.

לפי המחקר, המדינות שבהן קיים יחס גבוה יחסית וממוקמות אחרי ישראל הן: ארה"ב - 3, גרמניה - 2.8, וקנדה - 2.7, אוסטרליה - 2.5, והממוצע במדינות שנבדקו - 2.2. מדינות שבהם קיים יחס נמוך יחסית הן: בריטניה - 2.1, בלגיה - 2, צרפת - 1.9, ספרד - 1.3, ושווייץ - 0.8. לא קיימים נתונים לגבי השכר הממוצע בניו זילנד שנבדקה בהיבטים אחרים של שכר חברי הפרלמנט.

שרה צוובנגר ואיתמר מילרד ממרכז המידע הגישו בסוף השבוע מסמך המנתח את שכר הח"כים לוועדה הציבורית לבחינת שכרם של הח"כים בראשות פרופ' חיים לוי שבה משתתפים עו"ד חגי סיטון ופרופ' איון פרידמן. הוועדה הציבורית קבעה כי הנתונים לגבי שכר חברי הכנסת לעומת השכר הממוצע הם הרלוונטים ביותר מבין הנתונים האחרים שנבדקו שמהם הם בודקים בכל פרלמנט שכר יחסית לשכר הממוצע במשק, מה שמאפשר להסיק לגבי שכרם היחסי של חברי הכנסת.

הוועדה הציבורית ממליצה להצמיד החל מינואר 2015 את שכרם של הח"כים למדד המחירים לצרכן ולעדכנו מדי שנה במשכורת ינואר, לעומת המצב כיום שבו שכר הח"כים (כמו גם הנשיא והשופטים) מתעדכן אחת לשנה לפי עליית השכר הממוצע במשק. בשני העשירונים האחרונים עלה השכר הממוצע במשק ב-143% בעוד שהמדד עלה בתקופה זו ב-107% בלבד. בשנת 2013 עלה השכר הממוצע ב-2.62% (ובשיעור דומה עודכן שכרם של הח"כים, הנשיא והשופטים) ואילו המדד עלה ב-1.82% (ובשיעור זה עודכן שכרם של רה"מ והשרים).

פרופ' חיים לוי, ראש וועדה הציבורית לבחינת שכרם של הח"כיםצילום: תומר אפלבאום

הוועדה קבעה כי "מאחר שהשכר הממוצע במשק עולה בד"כ בשיעור גבוה מעליית המדד, תחול שחיקה בשכרם של חברי הכנסת יחסית לשכר הממוצע במשק. לפיכך, הצמדה זו למדד תימשך עד ששכר הח"כים יושווה לשכר (ביחס לשכר הממוצע במשק) בארה"ב ובצרפת (ממוצע של 2 מדינות אלה) כאשר מוסיפים לשכר חברי הפרלמנט את השכר המותר מעיסוק נוסף. לאחר שהמדד של שכר חברי הכנסת יחסית לשכר הממוצע במשק יהיה שווה ל-3.05 תשוב הוועדה הציבורית לדון במנגנוני ההצמדה".

הצמדת שכר הח"כים למדד (וכתוצאה מכך גם של הח"כים הגימלאים) טעונה את אישורה של ועדת הכנסת. יו"ר ועדת הכנסת ח"כ יריב לוין (ליכוד) הודיע שיכנס את ועדת הכנסת לעניין רק לאחר שועדת הכספים תכונס ותחיל את ההצמדה למדד גם על שכרם של הנשיא והשופטים.

עוד עולה מהמסמך כי שכר הבסיס של חברי הכנסת בישראל (ללא הטבות נוספות כמו עיתונים, טלפון, דואר, קרן השתלמות וכיו"ב) עומד על 10,773 דולר לחודש (38,887 שקל ברוטו בחודש), גבוה מהממוצע ב-12 המדינות שנבדקו על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת - העומד על 10,140 דולר לחודש.

לפי המסמך, חברי הכנסת בישראל ממוקמים במקום 6 אחרי: אוסטרליה-15,697 דולר, ארה"ב - 14,000 דולר, קנדה-13,247 דולר, נורבגיה-12,271 שקלים, גרמניה-10,957 דולר. שיעור השכר הממוצע של חברי פרלמנט במדינות שנבדקו 10,140 דולר בחודש. בלגיה - 9,523 דולר, בריטניה -8,736 דולר, צרפת - 7,322 דולר, שוויץ-6,257 דולרים, וספרד - 3,736 דולר.

בישראל אסורה עבודה נוספת לח"כים. בכל יתר המדינות שנבדקו מותרת עבודה נוספת במגבלות מסויימות. תקרת השכר המירבית מעבודה בארה"ב היא 2,269 דולר לחודש, ובצרפת - 3,486 דולר בחודש.

יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, בשנה שעברהצילום: אמיל סלמן

שכר הבסיס של חברי הכנסת לעומת שכר חברי פרלמנט במדינות השונות במונחי שוויון וכוח קנייה עולה כי ישראל נמצאת במקום ה-5 במונחי שוויון וכוח קנייה אחרי: ארה"ב - 14,000 דולר, קנדה - 11,026 דולר, אוסטרליה - 11,768 דולר, גרמניה-10,530 דולר, ישראל - 9,762 שקלים, שיעור כוח הקנייה הממוצע לשכר של חבר פרלמנט במדינות שנבדקו -8,582 דולר. ניו זילנד - 8,465 דולר,בלגיה - 8,463 דולר, בריטניה - 8,039 דולר, נורבגיה - 7,967 דולר, צרפת - 6,524 דולר, שוויץ - 4,173 דולר וספרד - 4,119 דולר.

היחס בין שכר חברי הפרלמנט לבין התוצר המקומי לנפש במדינות השונות - היחס בין שכר חברי פרלמנט לבין התוצר המקומי לנפש בישראל עומד על 3.6, והוא היחס הגבוה ביותר בקרב כל המדינות שנבדקו. אחרי ישראל ממוקמות: ארה"ב - 3.2, קנדה - 3.1, גרמניה - 3, וניו-זילנד ואוסטרליה - 2.9, בלגיה וממוצע יחס זה בקרב המדינות שנבדקו עומד על 2.5, צרפת - 2.1, ספרד ונורבגיה - 1.5, ושווייץ - 0.9.

היחס בין שכר חברי הפרלמנט לשכר שופטים בכירים בבית המשפט העליון - לנוכח טענות שלפיהן שכרם של חברי הכנסת בארץ נמוך משמעותית משכרם של שופטים ובהם שופטים בבית המשפט העליון ערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בדיקה בעניין. ממנה עולה כי שכר הח"כים בישראל מהווה 62.2% מהשכר לשופטים בבי המשפט העליון.

יחס זה נמוך מהיחס הממוצע 63.2%.מדינות שבהן קיים יחס גבוה יחסית בין שכר חברי הפרלמנט לבין שכר שופטים בכירים בית המשפט העליון הם: גרמניה - 134.4%, ובלגיה - 67.3%, ואילו, בצרפת היחס הוא 58.3%, בריטניה - 32.5%, וספרד - 30.2%.

הצ'ופרים למחוקקים בישראל

מליאת הכנסתצילום: גיל כהן-מגן

משכורת חודשית - 38,887 שקלים ברוטו בחודש,

תקשורת - מימון שני קווי טלפון בבית, מכשיר פקס לבית, טלפון נייד ושימוש בו עד לסכום של 25,016 שקלים לשנה, מנוי לשני עיתונים יומיים.

דואר - משלוח חינם של עד 15,000 שקלים בשנה וסכום נוסף של 615 שקלים לחודש עבור מברקים ודברי דואר נוספים.

כלכלה - 105 שקלים עבור יום נוכחות.

תחבורה - רכב ליסינג או החזר הוצאות רכב, ומימון נסיעה בכביש 6.

ביגוד - סכום שנתי כמקובל לגבי מנכ"לים במשרדי הממשלה.

לימודי שפה - 4,040 שקלים בשנה ללימוד שפה.

בדיקה רפואית שנתית במכון רפואי בסכום של עד 914 שקלים.

לינה - מי שמקום מגוריו הקבוע אינו בירושלים זכאי למלון בירושלים בימי

ישיבות או שכר דירה בסכום חודשי של עד 3,295 שקלים בחודש, הטבה זו תגולם במס למי שגר מעל 100 ק"מ מירושלים.

קרן השתלמות וקופות גמל - הפרשה של 7.5% מהשכר לקרן השתלמות.

הפרשה לקופת גמל של 5% מרכיבי השכר שאינם פנסיוניים.

תקציב הקשר הציבור - לח"כ השוכר לשכה פרלמנטרית-69 אלף שקלים, ולח"כ שלא שוכר לשכה - 49 אלף שקל בשנה.

2 עוזרים פרלמנטריים מתקציב הכנסת.

יעוץ פנסיוני בתחילת הכהונה.

מה קורה בעולם?

ארה"ב

מליאת הקונגרס בגבעת הקפיטולצילום: אי-פי

שכר בסיס לחודש של חבר קונגרס - 14 אלף דולר (51,016 שקל).

חברי בית הנבחרים והסנטורים רשאים להרוויח משכורת חיצונית נוספת של עד 2,269 דולרים בחודש (8,268 שקלים). עם זאת נאסר על חבר קונגרס לעבוד עבור חברה או ארגון שמספקים שירותים מקצועיים שיש בהם יחסי אימון להוציא רפואה, לא לקבל שכר טירחה או שכר עבור הרצאות.

השכר לא פטור ממס למעט הפחתת הוצאות דיור.

הטבות ורכיבים נוספים - ביטוח חיים, וביטוח בריאות, וביטוח לאומי. וכן מענק שנועד לסייע לנבחרים למלא את תפקידם ומשמש לנסיעות, דואר, ציוד משרדי, השכרת משרד עוזרים וכיו"ב. המענק מורכב משלושה רכיבים: אישי, משרדי תקשורתי.

הרכיב האישי קבוע עבור כל חבר פרלמנט. הרכיב המשרדי והתקשורתי משתנה בהתאם למרחק מוושינגטון למחוז שאותו חבר הפרלמנט מייצג. המענק נע בין 4.3 ל-4.9 מיליון שקל בשנה.

קנדה

שכר בסיסי חודשי - 13,641 דולר קנדי (44,713 שקל).

הטבות ורכיבים נוספים - מענק מושב, מענק משני שאינו מחוייב במס ואינו מחייב הגשת קבלות, נסיעות, ביטוח בריאות, מענק דיור ותקציב צוות עוזרים.

תוכנית פנסיה - אם הפרישו סכומים במשך 6 שנים לפחות והם בני 55.עבור חבר פרלמנט שלא הגיעו לגיל 69 יפרשו 4% ממענק המושב. חבר פרלמנט שאינו שר רשאי לעבוד מחוץ לפרלמנט במגבלות מסויימות על תוכן העבודה. עם זאת, אין הגבלה על השכר שמרוויח חבר הפרלמנט מחוץ לפרלמנט. על חבר הפרלמנט לדווח על הכנסותיו בהצהרת ההון שהוא מגיש. שכר חבר הפרלמנט וכן רוב ההטבות חייבות.

אוסטרליה

שכר בסיסי - 16,260 דולר אוסטרלי (52,030 שקלים).

עבודה נוספת - מותרת אך לא בשירות המדינה.

הטבות ורכיבים נוספים - קצבת איזור בחירה עבור איזורים שגודלם מעל 5,000 קמ"ר - 12,266 שקלים בחודש, נסיעות כמו: מימון טיסות לצורכי עבודה - 867 לנסיעות ליום ישיבה וכן רכב או החזר הוצאות נסיעה - 5,200 שקלים בחודש, וכן הוצאות משרד - 127,820 שקלים לשנה עבור ציוד, 4 עוזרים פרלמנטריים.

פנסיה - קיימת הפרשה של חבר פרלמנט.

גרמניה

הרייכסטאג, בניין הפרלמנט הגרמני בברליןצילום: BLOOMBERG NEWS

שכר בסיסי - 8,252 אירו ( 38,013 שקלים).

עבודה נוספת - אינו רשאי לעבוד כשופט, חייל, או בשירות הציבורי. לגבי עובדים במגזר הפרטי ההמלצה שישעו עצמם כי חבר פרלמנט עובד בפועל במשרה מלאה. הטבות ורכיבים נוספים: מענק הוצאות-18,993 שקלים לחודש פטורים ממס, מענק צוות - 72,773 שקלים, מענק ציוד - 55,278 שקלים בשנה, משרד, נסיעות, החזר הוצאות ביטחוניות - 87,524 שקלים בשנה ומענק מעבר.

פנסיה - קיימת.

ניו זילנד

שכר בסיסי - 12,316 דולר (35,332 שקלים).

עבודה נוספת - מותרת אך צריך לדווח עליה כדי למנוע ניגוד עניינים אך אין תקרת שכר לעבודה מחוץ לפרלמנט.

הטבות ורכיבים נוספים - קצבת הוצאות-45,758 שקלים בשנה, נסיעות, לינה-80,321 שקלים בשנה, תקשורת ואנשי צוות.

פנסיה - קיימת פנסיה אישית, הפרשה של חבר הפרלמנט.

בלגיה

שכר בסיסי - 7,172 אירו. ( 33,038 שקלים).

עבודה נוספת - מותרת אך אסור לעבוד בשירות המדינה.

הטבות ורכיבים נוספים - תקשורת - מדפסת לייזר - 3,800 שקלים, דואר - 1,500 מעטפות מבוילות בשנה, 200 שקלים בחודש חיבור לאינטרנט, למנוי לעיתון, נסיעות, מענק הוצאות תפקיד - 9,250 שקלים בחודש פטור ממס, 1 עוזר פרלמנטרי שפות, משרד, ביטוח בריאות פרטי.

פנסיה - קיימת עם הפרשה של חבר הפרלמנט.

בריטניה

הפרלמנט הבריטיצילום: אי־פי

שכר בסיסי - 5,588 ליש"ט ( 32,881 שקלים).

עבודה נוספת - כן אבל אין הגבלה לגבי היקף השכר שהוא יכול להרוויח אולם עליו לדווח על כך.

הטבות ורכיבים נוספים - משרד - עד 152,390 שקלים בשנה, צוות - עד 856,093 שקל בשנה, מענק תחילת קדנציה - 35,303 שקלים, הוצאות סיום קדנציה - עד 57,150 שקל ונסיעות.

פנסיה - קיימת הפרשה של חבר הפרלמנט.

נורבגיה

שכר בסיסי - 72,091 כתר נורבגי (40,761 שקל).

עבודה נוספת - כן אך יש לדווח ולהצהיר על הכנסותיהם במאגר הציבורי.

הטבות ותשלומים נוספים - תקשורת, בטוח, לינה, חנייה, נסיעות בתפקיד, הוצאות מעון, הכשרה, משרד ולימודי שפות.

פנסיה - קיימת. ללא הפרשה משכר חבר הפרלמנט.

צרפת

הפרלמנט הצרפתיצילום: אי-אף-פי

שכר כולל - 7,100 אירו. ( 32,707 שקלים).

עבודה נוספת - מותרת עד לתקרה של 12,702 שקלים בחודש.

הטבות ורכיבים נוספים - מענק יצוג - 26,580 שקלים, 1-5 עוזרים פרלמנטריים בעלות של 43,780 שקל בחודש, נסיעה, משרד, תקשורת, דואר, לינה, דמי אבטלה.

פנסיה - קיימת.

שווייץ

שכר בסיסי - 5,800 פרנק כולל מענק נוכחות (22,114 שקלים).

עבודה נוספת - מותרת אך עליו להקדיש 60% מזמנו לעבודת הפרלמנט.

הטבות ורכיבים נוספים - עוזרים פרלמנטריים, ציוד משרדי - 125,822 שקל, כלכלה - 438 שקל ליום, לינה - 686 שקל ללילה, מענק נסיעה לחו"ל - 686 שקל ליום, מענק נסיעה - 17,691 שקל בשנה.

פנסיה - קיימת מהפרשה של חבר הפרלמנט.

ספרד

שכר בסיסי - 2,813 אירו (17,569 שקלים).

עבודה נוספת - כן בתנאים מגבילים.

הטבות ורכיבים נוספים - נסיעות ומשרד.

פנסיה - קיימת עבור חבר פרלמנט שכבר נמצא בתוכנית פנסיונית.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

שיעור באוניברסיטה. באקדמיה מצופה מהסטודנטים להתמודד עם בעיות שלא ראו קודם

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות

דירה בהנחה

6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט