מוטי בסוק
קניון עזריאלי
קניון עזריאלי. הצריכה הפרטית - המניע העיקרי של המשק בשנים האחרונותצילום: מוטי מילרוד
מוטי בסוק