אורה קורן
מנכ"ל התעשייה האווירית, יוסי וייס
מנכ"ל התעשייה האווירית, יוסי וייסצילום: אייל טואג
אורה קורן