צבי זרחיה

שופטים, בכירים ברשויות המקומיות, במשטרה ובשירות בתי הסוהר - יחויבו להגיש הצהרת הון - אבל הצהרות ההון הללו יהיו חסויות בדומה להצהרות הון שמגישים רה"מ, השרים וחברי הכנסת - כך עולה מהצעת חוק שהגישה קבוצת ח"כים בראשות ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) שאושרה הערב (ב') בקריאה ראשונה.

החוק היום קובע חובה על בעלי תפקידים מסוימים ובהם רה"מ, שרים, וחברי כנסת  להגיש הצהרת הון. בהצעת החוק מוצע להרחיב את החובה ולהחילה גם על שופטים, בכירים ברשות המקומית, בכירים במשטרה ובכירים בשירות בתי הסוהר.

מוצע לקבוע כי בעלי תפקידים אלו, יגישו הצהרת הון בנוגע לנכסים ולהתחייבויות שלהם, של בני זוגם או בנות זוגם ושל הילדים הסמוכים לשולחנם במועדים הקבועים בחוק: 60 ימים אחרי כניסה לתפקיד, בסיום התפקיד, בתום כל ארבע שנים של כהונה בתפקיד או בחלוף ארבע שנים מהגשת הצהרת ההון הראשונה ובעת שינוי משמעותי בתוכן הצהרת ההון.

ח"כ בצלאל סמוטריץ'צילום: אוליבייה פיטוסי

על פי המוצע, אי הגשת הצהרת הון כנדרש, למעט בנסיבות של שינוי משמעותי בתוכן ההצהרה, תהיה עבירת משמעת. ואולם, בעל תפקיד כאמור שהגיש הצהרת הון לרשות המסים בשנתיים שקדמו למועד שבו התקיימו נסיבות שבשלהן הוא נדרש להגיש הצהרת הון, יוכל להגישה בצירוף תצהיר שלפיו לא חל שינוי משמעותי בתוכנה. 

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כוח ההחלטה שמצוי בידי המדווחים על פי הצעת חוק זו, והיכולת שלהם לעשות שימוש לרעה בכח זה לצורך קידום אינטרסים אישיים שלהם או של בני משפחתם, אינו נופל מהכח המצוי בידי נבחרי הציבור ואין סיבה שחובת הדיווח המוטלת עליהם תהיה פחותה מהנהוג לגבי שרים וסגניהם, חברי הכנסת וראשי הרשויות וסגניהם.

"מבחינה מסוימת דיווח זה נדרש דווקא אצל בעלי תפקידים שאינם ממונים באופן ישיר על ידי הציבור, ואין לציבור יכולת להדיח אותם מתפקידם במקרה שהוא אינו מרוצה מתפקודם. החלטות המתקבלות על ידי גורמים אלה חשופות פחות, בדרך הטבע, לביקורת לגופן. אשר על כן, יש להקפיד שבעתיים על אמון הציבור בהליך התקין של קבלת ההחלטות, ועל מקצועיותם, תום ליבם ויושרם של בעלי התפקידים, מקבלי ההחלטות. הגשת הצהרות ההון וחשיפת האינטרסים הכלכליים של מדווחים אלה, יתרמו לאמון הציבור במערכות המשפט ושירות המדינה, כמו גם ברשויות המקומיות"

סמוטריץ' הסביר כי המחוקק קבע כלי למנהל תקין בדמות הצהרות ההון שהיום חלות רק על חלק מהתפקידים הבכירים בשירות הציבורי.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker