למרות החגים, הכנסות המדינה ממסים ממשיכות לעלות: 6.5% יותר ביחס לספטמבר הקודם

עלייה ריאלית של 7.9% בהכנסות ממסים בין ינואר לספטמבר, המהווים כ-207 מיליארד שקל ■ הצפי: עודף של 6 מיליארד שקל בגביית מסים בכול 2015, גם לאחר העדכון החדש של האוצר

מוטי בסוק
מוטי בסוק

הכנסות המדינה ממסים המשיכו להיות גבוהות גם בספטמבר ועומדות על 22.6 מיליארד שקל,סכום גבוה ריאלית ב-6.5% מהכנסות המדינה ממסים בספטמבר בשנה שעברה. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-207 מיליארד שקל, סכום גבוה ריאלית ב-7.9% מההכנסות באותם חודשים בשנה שעברה.

בהנהלת האוצר חששו בסוף אוגוסט מההתפתחויות בתחום המסים בספטמבר - חודש החגים. אבל מתברר כי כמו בכול החודשים הקודמים הכנסות המדינה היו גבוהות מהערכות המוקדמות של מומחי המס באוצר. לפי הערכות של מומחי מס חיצוניים לאוצר גביית המסים ב-2015 תהייה כ-276 מיליארד שקל, גבוה בכ-6 מיליארד שקל מהערכת האוצר לגביית מסים השנה שעודכנה רק לאחרונה (העדכון השלישי השנה), והעומדת על 270.2 מיליארד שקל.

משה אשר, מנהל רשות המסיםצילום: אמיל סלמן

גרעון נמוך במיוחד

מנתונים שפרסמה היום חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי באוצר עולה כי בספטמבר נמדד גירעון נמוך מאוד בפעילות התקציבית של הממשלה בסך 0.6 מיליארד שקל בלבד. בחודשים ינואר - ספטמבר היה לממשלה גירעון נמוך ביותר בפעילותה התקציבית, 3.8 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 10.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ובהשוואה לגירעון שנתי מתוכנן של 32.7 מיליארד שקל המונח בבסיס הצעת תקציב המדינה לשנת 2015, האמורה להיות מאושרת בכנסת לא יאוחר מה-19.11.2015. כלומר, לאחר 9 חודשים ב-2015 (75% משנת התקציב), הגרעון בתקציב המדינה בפועל הוא 11.6% מהגרעון המתוכנן לשנה כולה.

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2014 – ספטמבר 2015) עומד על  2.0% מהתמ"ג. זאת כאשר הגרעון המתוכנן ל-2015, בתקציב המדינה החדש, הוא 2.9% מהתמ"ג. בחודשים ינואר - ספטמבר פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה. הממשלה תמשיך לפעול ללא מסגרת תקציב מאושרת, ועל בסיס תקציב 2014, עד לאישור תקציב 2015 בכנסת, כאמור לא יאוחר מה-19.11.2015.

שר האוצר, משה כחלון
חששות האוצר מחודש החגים התבדוצילום: אמיל סלמן

הביטחון עלה יותר

סך הוצאות הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בספטמבר ב-27.5 מיליארד שקל, מזה הוצאות משרדי הממשלה 22.6 מיליארד שקל, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.0 מיליארד שקל ותשלומי ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי 3.0 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכמו הוצאות משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב-194.9 מיליארד שקל. עלייה של 5.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 4.1%, הוצאות מערכת הביטחון עלו ב-8.3%. בספטמבר הסתכם גיוס ההון נטו (מקומי ובחו"ל) של הממשלה ב-1.2 מיליארד שקל.

עיקר הגידול בהכנסות המדינה בספטמבר נרשם בהכנסות ממסים ישירים (מס הכנסה, מס חברות מס מקרקעין), הכנסות של 11.2 מיליארד שקל בספטמבר והכנסות של 105.2 מיליארד שקל ב-9 החודשים הראשונים של השנה. מדובר בגידול ריאלי מפתיע של 18.7%, ביחס להכנסות בספטמבר שנה שעברה, ושל 11.4% ביחס להכנסות ב-9 החודשים הראשונים של 2014. במסים עקיפים (מע"מ, מס קניה, מכס) נרשמה תמונה שונה. בספטמבר הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-11.0 מיליארד שקל. ירידה של 2.4% לעומת ספטמבר שנה שעברה. בחודשים ינואר-ספטמבר נרשמה הכנסה של 96.5 מיליארד שקל. עלייה של 4.6% לעומת אותם חודשים ב-2104.

הירידה בהכנסה ממסים עקיפים בספטמבר נובעת ממיעוט ימי עבודה בחודש זה בגלל החגים שחלו כולם בספטמבר (אשתקד חלו החגים גם בספטמבר וגם באוקטובר).

בהודעה שפרסם היום האוצר נאמר כי בחודשים ינואר-אוגוסט נרשם עודף של 8.3 מיליארד שקל בגביית המסים לעומת תחזית הגבייה המקורית. כתוצאה מכך עודכנה תחזית המסים ל-2015. בספטמבר נרשם עודף נוסף של 0.6 מיליארד שקל לעומת התחזית המעודכנת. 

באוצר הזכירו היום כי בספטמבר החליט המשרד על הפחתת המע"מ מ-18% ל-17% החל מאוקטובר 2015, ועל הפחתת מס החברות מ-26.5% ל-25% מ-1.1.2016. עלות הפחתות אלה נאמדת ב-5.7 מיליארד שקל בשנה מלאה, מזה עלות של 0.8 מיליארד שקל כבר ב-2015.

עלייה של 14% בגביית מסים ישירים

לפי האוצר, נתוני המגמה בארבע השנים האחרונות מצביעים על גידול מתמשך בגביית המסים בקצב שנתי ממוצע של כ-5%. מסוף 2011 ועד יוני 2014, הגבייה גדלה בקצב של 4% לשנה ואילו מחודש יוני 2014 ועד חודש ספטמבר 2015, הואץ קצב הגידול לכ-9% - 14% במסים ישירים ו-5% במסים עקיפים.

ההכנסות ממיסוי מקרקעין (בניכוי החזרים) הסתכמו בספטמבר ב-837 מיליון שקל. עליה ריאלית של 54% לעומת ספטמבר 2014. באוצר הסבירו היום כי בספטמבר 2014 הייתה פעילות נמוכה בשוק הנדל"ן בגלל ההמתנה לביטול המע"מ לרוכשי דירות ראשונות. במס שבח נרשמה בספטמבר האחרון עליה של 90% ובמס רכישה נרשמה עלייה של 36%.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker