צבי זרחיה

עלות ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לבית היהודי מוערך ב–1.3 מיליארד שקל בשנה - לא כולל סעיף בהיקף דומה שנועד להעלאת שכר החיילים או הגדלת מענקי השחרור, ונכלל גם בהסכם הקואליציוני עם כולנו בראשות משה כחלון. הערכה זאת כוללת רק את הסעיפים שתוקצבו, ואינה כוללת סעיפים אחרים שבהם הוסכם להגדיל תקציבים למטרות שונות, אך לא נקבע סכום.

ההסכם הקואליציוני עם הבית היהודי כולל חלוקת כספים קואליציוניים בהיקף של 160 מיליון שקל בשנה ליעדים ולמיזמים בתחומים שונים, ובהם חינוך, רווחה, התיישבות, תרבות וכדומה. בפועל, כל אחד משמונת חברי הסיעה יוכל להקצות הקצאות בסכום של 20 מיליון שקל.

גם בהסכם עם יהדות התורה נכללים כספים קואליציוניים בהיקף של 120 מיליון שקל לשישה ח"כים, כלומר המפתח לח"כ זהה. נקבע כי הסכומים יוקצו על פי דין, והעברות תקציביות ושינויים בסעיפי תקציב ייעשו בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה.
הנה הסעיפים המרכזיים בהסכם עם הבית היהודי.

החטיבה להתיישבות ויהודה ושומרון

1. תוספת של 50 מיליון שקל בתקציב 2015–2016. בסיס תקציב פעילות החטיבה לא יפחת מבסיס התקציב לפעילותה ב–2013–2014.

2. תוקם ועדת מנכ"לים, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לצורך בחינת מודל ההפעלה והיחסים בין הממשלה והחטיבה, תוך התייחסות לחוות דעתה של המשנה ליועמ"ש, דינה זילבר, שהמליצה להפסיק לתקצב את החטיבה. מסקנות הוועדה יאומצו על ידי הממשלה.

3. הקמת צוות מקצועי שיגבש מתווה להסדרת מבנים ושכונות ביישובים יהודיים ביהודה ושומרון, שהוקמו תוך מעורבות של הרשויות. הצוות יגיש המלצות תוך 60 יום מהקמתו, והממשלה תפעל ליישומן.

4. מיגון כלי רכב פרטיים ביו"ש ב–4 מיליון שקל בשנה לארבע השנים הקרובות.

5. מיגון אוטובוסים להסעות ילדים באזור יו"ש בעלות כוללת של 287 מיליון שקל על פני שש שנים.

6. אי־פגיעה במענקים ביטחוניים לרשויות ביו"ש.

7. העברת 15 מיליון שקל למימוש החוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, בפרישה לשלוש שנים.

משרד החקלאות

1. תוקם קרן שמיטה ממלכתית, שתממן את שכר החקלאים המשביתים בשנת השמיטה. יישום סעיף זה מותנה באישור שר האוצר.

2. מינהלת תנופה, שהוקמה כדי לסייע למפוני גוש קטיף וצפון השומרון, תועבר לאחריות שר החקלאות, על תקציביה, תקניה, סמכויותיה ותפקידיה. הסיוע התקציבי המוניציפלי והחברתי לרשויות שקלטו מפונים יוארך במסגרת החלטת ממשלה שתוגש על ידי שר החקלאות.

3. הארכת תקצובם של גרעינים משימתיים, במסגרת החלטת ממשלה תוגש על ידי שר החקלאות, תוך שמירה על רמת התקציב של 2014.

משרד החינוך

1. תוספת של 630 מיליון שקל לבסיס תקציב משרד החינוך ל–2015, שתשמר גם ב–2016. שימוש בתוספות ייקבע על ידי שר החינוך.

2. חיזוק וייצוב מעמד החינוך הממלכתי־דתי באמצעות תיקון לחוק חינוך ממלכתי.

3. המשך תוכנית חינוך יהודי בתפוצות, ללא הפחתת התקציב מרמתו ב–2014.

4. הגדלת תקציב האוניברסיטה באריאל, באחריות ובסמכות ות"ת ובהתאמה לקריטריונים של ות"ת.

5. תיקון בחוק של מועד חובת ההנגשה לבעלי מוגבלויות במוסדות חינוך, כך שחובת ההנגשה במוסדות חינוך ששוכנים בבניינים שנבנו שלא במימון מדינה תחול בכפוף לקיום מקומות מימון מתאימים, וכן יוחלו לגביהם תקנות פטור.

6. עידוד לימודי תורה בקרב נשים, באמצעות קביעת מודל תקצוב של המדרשות לבנות במבחני תמיכה, כך שלא יפחת  מערך של ישיבות מעודדות גיוס.

7. תקצוב מוסדות תורניים המקיימים מסלול שירות משולב (הסדר) ומעודדי גיוס וישיבות גבוהות ציוניות באופן שלא יפחת מערך של 65% משווי תקציב תלמיד במכינה קדם־צבאית.

8. תקציבי תגבור לימודי יהדות, רכישות מינהל החינוך הממלכתי־דתי, שעות תפילה ורבנים (חמ"ד), וכן תקציבי פעילות הגרעינים התורניים והתמיכה בישיבות ההסדר, לא יפחתו מהיקפם ב–2014. הקמת ועדה שתבחן הסדרת תקציבי חמ"ד בבסיס התקציב, הפחתה בתשלומי הורים ועוד.

משרד התפוצות

1. הגדלת תקציב המשרד לענייני תפוצות.

2. העברת 9 מיליון שקל לתגבור מערך בירור היהדות.

פיתוח

1. הצגת תוכנית לפיתוח צפון הארץ ויישומה.

2. הקמת ועדת שרים לענייני התיישבות באזורי עדיפות לאומית, עוטף עזה והפריפריה.

3. הקמת מרכז מורשת לאומית בשדרות, לצורך חשיפת הנגב בכל תחומי החיים, במסגרת של חוויה לימודית תודעתית, כולל מסרים חינוכים.

4. המשך פעילות השיקום הפיזי והחברתי במסגרת פרויקט שיקום שכונות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, לרבות באמצעות תמריצים להתחדשות עירונית בשכונות אלה. בהמשך - הקמת רשות להתחדשות עירונית, והענקת סיוע לדיירים בהוצאה לפועל של תוכניות התחדשות עירונית.

צה"ל ושירות לאומי

1. העלאת שכר החיילים או הכפלת פיקדון השחרור של חיילים משוחררים, בתקציב של 1–1.3 מיליארד שקל בשנה. סעיף זה מופיע גם בהסכם הקואליציוני עם כולנו בראשות משה כחלון.

2. המשך הפעלת מודל מתנדבי השירות הלאומי במתכונת שהיתה קיימת עד ספטמבר 2014. השר הממונה יקים ועדה מקצועית, שתבחן עדכון התעריף המשולם בגין מתנדבי השירות.

כספי עמותות ומוסדות לאומיים

1. הממשלה תתמוך בתיקון לחוק העמותות. במסגרת התיקון  יוגדר כי עמותות המקבלות מימון מ"ישות מדינית זרה", יחויבו בעת קבלת המימון באישור ועדת חוץ וביטחון בכנסת, בכפוף להמלצת שר החוץ ושר הביטחון. כמו כן יוגדר כי במסגרת פעילות עמותות הללו הן או הפועלים בשמן יחויבו בחובת הגילוי הנאות במסגרת עבודתם מול גופי ממשל תקשורת ונבחרי ציבור בישראל.

2. סיעות הקואליציה יפעלו לכינון קואליציה משותפת במוסדות הלאומיים, ונציגי הצדדים יתמכו במועמדים מטעמם על בסיס פרופורציונלי.

3. סיוע להסתדרות הציונית בעבודתה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker