ההפרדה המגדרית בבתי הספר הדתיים מתרחבת - והכיתות מצטמצמות

ההפרדה המגדרית חזקה יותר בבתי ספר שתלמידיהם באים מרקע חברתי וכלכלי חזק, בעוד שבבתי ספר שבהם לומדים תלמידים משכבות חלשות יחסית, ההפרדה פחותה

חיים ביאור

ההפרדה המגדרית התרחבה בבתי הספר היסודיים הממלכתיים־דתיים ב–2001–2010, ושיעור התלמידים הלומדים בכיתות מעורבות בחינוך הממלכתי־דתי ירד מ–50% ל–37% בשנים אלה - כך עולה ממחקר חדש של בנק ישראל, שפורסם אתמול.

בתי הספר שבהם פועלות כיתות נפרדות לבנים ולבנות נהנים גם מכך שמספר התלמידים בכל כיתה נמוך לעומת בתי הספר שבהם הלימודים מתנהלים בכיתות מעורבות.

לפי המחקר, משרד החינוך מעמיד משאבים כספיים למוסדות חינוך על פי מספר הכיתות התקניות הפועלות בהם, אך בתנאים מסוימים מאפשר הוספת כיתות לצורך הפרדה מגדרית, וכך מאפשר להקטין בפועל את מספר התלמידים בכיתה. ברוב המקרים, במוסדות לימוד מעורבים יש 1–3 תלמידים פחות בכיתה בממוצע לעומת מוסדות מעורבים.

צילום: אלכס ליבק

ההפרדה המגדרית חזקה יותר בבתי ספר שתלמידיהם באים מרקע חברתי וכלכלי חזק, בעוד שבבתי ספר שבהם לומדים תלמידים משכבות חלשות יחסית, ההפרדה פחותה. ההסבר שניתן לכך במחקר הוא שהנהגת הפרדה מגדרית בבית הספר דוחקת ממנו תלמידים ממשפחות אדוקות פחות מבחינה דתית, שהן לרוב מרקע חברתי־כלכלי נמוך יותר. עוד עולה מהמחקר כי ככל שההשכלה של האם גבוהה יותר, גדלה ההסתברות שבן המשפחה ילמד במוסד שיש בו הפרדה מגדרית. גם מספר גדול של אחים מעלה את ההסתברות שבן המשפחה ילמד במוסד עם הפרדה מגדרית. אמנם ריבוי אחים מצביע על השתייכות לשכבה חברתית־כלכלית נמוכה, ואולם זהו גם מדד למידת הדתיות של המשפחה.

בהשוואה בין זרמי החינוך השונים בישראל, עולה כי בחינוך החרדי שיעור התלמידים הלומדים במוסדות נפרדים או במוסדות שבהם פועלות כיתות נפרדות, גבוה משמעותית לעומת שיעורם בחינוך הממלכתי-דתי. בעוד שבחינוך החרדי הוא יותר מ–90%, בחינוך הממלכתי־דתי השיעור הוא 40%–60%. גם שיעור הגברים בצוות ההוראה בחינוך היסודי הממלכתי־דתי גבוה באופן משמעותי מאשר בחינוך היסודי הממלכתי. ב–2002 שיעור זה היה 15% וב–2008 - 17%, לעומת 4% בלבד בחינוך היסודי הממלכתי.

לפי המחקר, יש זיקה בין העובדה שהתלמיד הוא עולה חדש לבין לימודים במוסד עם כיתות נפרדות, התלויה בארץ העלייה. ההסתברות של עולי אתיופיה ללמוד בבית ספר עם הפרדה מגדרית נמוכה מזו של יתר התלמידים. לעומת זאת, לעולים מארה"ב סיכוי גבוה משמעותית ללמוד במוסד נפרד בהשוואה לשאר התלמידים, ככל הנראה מכיוון שעולי ארה"ב באים משכבה סוציו־אקונומית מבוססת יחסית. במקרה של עולים ממדינות בריה"מ אין הבדל משמעותי בנטייה ללמוד במוסד נפרד בינם לבין ילידי הארץ.

סקרי למ"ס על תרבות בבתי הספר היסודיים מצביעים על כך שבתי ספר נפרדים מקצים פחות שעות ללימודי חול וספורט, ויותר שעות ללימודי יהדות לעומת בבתי הספר המעורבים. בתי הספר הנפרדים גם ממעטים להשתתף בפעילויות תרבות מחוץ לכותלי בית הספר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker