האם חלה התיישנות על מעורבותם בשווייץ של נישומים ישראלים?

תקופת ההתיישנות שנקבעה לגבי עבירות מס היא ארוכה יותר מזו שנקבעה לגבי עבירות פליליות אחרות

חיים ודניאלה גבאי

בימים אלה נפרשו על דפי העיתונים ידיעות הנוגעות להונאת מס בסדר גודל של כ-10 מיליארד דולר, שבוצעה בסיוע הזרוע השוויצרית של הבנק השני בגודלו בעולם. עוד פורסם, כי למעלה מחמישית מחשבונות הבנק הקשורים במעילה, שייכים ללקוחות ישראליים. אלה היו, לפי החשד, מעורבים ומשתתפים פעילים בהסוואתם של חשבונות "שחורים" בלתי מוצהרים ובהימנעות בלתי לגיטימית ממס באירופה ובישראל.

עוד פורסם, כי הנתונים שהתבררו, והקשורים בפעילות בלתי חוקית זו, מתייחסים לשנים 2007-2005 בלבד, כאשר בשנת 2007 ביצע הבנק שיוני מבני כולל, בעקבותיו הופסקה הפעילות האסורה.

החוק הקיים בישראל קובע, כי אדם אשר פעל בניגוד לחוק לעניין חובת הדיווח וחובת תשלומי המס החלה עליו, עשוי להיות חשוף להגשת כתב אישום, ובהתאם לעונשים חמורים של קנס כספי גבוה ומאסר בפועל. עבירה של השמטת הכנסה שיש לכלול אותה בדיווח למס, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, זיוף פנקסי חשבונות או רשומות, או שימוש בכל מרמה, ערמה או תחבולה כדי לחמוק מתשלום מס, הינה עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס ההכנסה, שהעונש בגינה הוא מאסר של עד שבע שנים וקנס העולה כדי כפל סכום ההכנסה שהועלם.

חוק סדר הדין הפלילי קובע, את פרקי ההתיישנות אשר יחולו על עבירות שונות, לעניין הגשת כתב אישום בישראל. החוק קובע, שההתיישנות בעבירה מסוג חטא (שעונשה המקסימאלי 3 חודשי מאסר), הוא שנה; בעבירה מסוג עוון (שעונשה המקסימאלי הוא בין 3 חודשי מאסר ל-3 שנות מאסר), הוא חמש שנים; ובעבירה מסוג פשע (שעונשה המקסימלי הוא מעל 3 שנות מאסר), הוא עשר שנים.

בדומה לעבירות פליליות אחרות, גם ביחס לעבירות מס נקבעה בגדרי החוק תקופת התיישנות, אשר לאחריה לא ניתן יהיה לפתוח בהליכים פליליים. בתוך כך, מבחינה פקודת מס ההכנסה בין עבירות מס מטריאליות (מהותיות), שבוצעו בכוונה פלילית להעלים הכנסות (דוגמת הגשת חשבוניות פיקטיביות, מסירת דיווח כוזב ועוד), לבין עבירות מס טכניות, שבוצעו ללא כוונה לחמוק מתשלום מס (דוגמת אי העברת ניכויים במועד, אי דיווח במועד ועוד).

צילום: בלומברגצילום: Bloomberg

לגבי עבירה טכנית, נקבע כי לא תוגש תביעה פלילית בחלוף 6 שנים משנת המס שבה נעברה או התגבשה העבירה, ואילו לגבי עבירה מהותית, נקבע כי בחלוף 10 שנים משנת המס כאמור, לא ניתן יהיה עוד להגיש כתב אישום פלילי. יש לציין, כי פתיחתה של חקירה או תחילתם של הליכים משפטיים כנגד חשוד, מפסיקים את תקופת ההתיישנות האמורה, כאשר ממועד תחילתם נפתח מרוץ ההתיישנות מחדש.

מדברים אלה עולה, איפה, כי תקופת ההתיישנות שנקבעה לגבי עבירות מס היא ארוכה יותר מזו שנקבעה לגבי עבירות פליליות אחרות, וכי תקופת ההתיישנות ביחס לעבירת מס עשויה להיות ארוכה יותר מעבירה "רגילה" שנקבע לגביה עונש דומה. כך, חשוף הנישום במשך זמן רב יותר לחקירה פלילית בגין עבירות מס שבוצעו בשנים קודמות. כן, הגדרת נסיבות העבירה, פרקי הזמן שעל-פניהם התרחשה וההיקפים הפיסקאליים שבהם בוצעה, עשויים אף הם להשפיע על מועד ההתיישנות.

בנוסף לזאת, בהתאם לפסיקת בית-המשפט העליון, בניגוד לעבירה "רגילה" אשר תמה ונשלמת, בדרך-כלל, במעשה "רגעי" מובהק, קיימות עבירות מס שאינן "רגעיות" או "חד-פעמיות", וניתן לראות בהן עבירה נמשכת. בתי-המשפט הגדירו עבירה נמשכת, כעבירה שמצריכה לשם השלמתה התמדה במשך זמן מסוים במרכיב ההתנהגותי, כאשר כל התמדה נוספת בהתנהגות זו, דוחה את ההשלמה הסופית של העבירה, והופכת את תקופת ההתנהגות כולה לעבירה אחת.

באופן זה, הגדרתה של עבירת מס כעבירה נמשכת, עשויה להאריך את תקופת ההתיישנות מעבר לתקופות שנקבעו בפקודה. כך, עבירות הכרוכות באי הגשת דיווח או בהשמטת דיווח למס הכנסה, מסווגות בדרך-כלל כעבירות נמשכות, כאשר הן מתקיימות בגין כל שנת מס בנפרד, כל עוד החובה המוטלת על הנישום ביחס לדיווח על הכנסות אלה לא פגה, וכל עוד הנישום לא הסיר את המחדל או את הליקוי.

נראה, אם כן, כי התבררותם של סממני המעילה בשלב זה, כמעט עשור לאחר תחילתה, לא תוכל לשמש כהגנה לנישומים מפני הגשת כתב אישום פלילי בישראל, אלא בכפוף לנסיבות, להיקף ולמשך מעורבותם בפעילות העבריינית. 

ד"ר עו"ד חיים גבאי הינו שותף ובעלים של משרד ד"ר חיים גבאי ושות', עורכי-דין, ומשמש כמרצה באוניברסיטת בר-אילן ובמרכז אקדמי פרס.

רו"ח (עו"ד) דניאלה גבאי הינה מנהלת במחלקת המיסים של משרד דלויט בריטמן אלמגור, רואי חשבון, ומשמשת כמרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית בירושלים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker