פרשת ישראל ביתנו: רשימת הלקוחות המוזרה של הלוביסט אלי זרחין

זרחין נרשם בכנסת כלוביסט של ארבע עמותות ■ מאחת מהן נשלל אישור הניהול התקין לאחר שעלה חשד כי זרחין קיבל ממנה שכר כפול, עמותה אחרת הפסיקה לפעול ב-2009, ושלישית ככל הנראה אינה קיימת

ליאור דטל

הלוביסט אלי זרחין, אחד החשודים בפרשת ישראל ביתנו, החזיק ברשותו אישור גישה קבוע לכנסת - שאיפשר לו לפגוש ולשדל חברי כנסת ושרים ולהשתתף בדיוני הוועדות השונות. ואולם אם בכנסת היו בודקים לעומק את רשימת הלקוחות של זרחין, ייתכן שהאישור לא היה ניתן כלל.

זאת מאחר שזרחין ייצג, לפי הצהרותיו לכנסת, ארבע עמותות שמהן אחת אינה פעילה, אחרת ככל הנראה אינה קיימת, ומשלישית נשלל האישור לקבל תקציבים מהמדינה, לאחר שב–2010 התגלו כשלים בניהולה והועלו ספקות בנוגע לשימוש שלה בכספי ציבור. העמותה הרביעית שיוצגה על ידי זרחין בכנסת היא עמותת מעל הסם, שהיו"ר שלה, מיכאל צ'צ'בה, חשוד גם הוא בפרשת ישראל ביתנו.

בדצמבר נעצר זרחין יחד עם שני לוביסטים נוספים בנוגע לפרשה. הוא שוחרר למעצר בית, ואחר כך שוחרר גם ממנו. זרחין חשוד במתן שוחד לח"כ פאינה קירשנבאום וליו"ר מטה ישראל ביתנו, דאוד גודובסקי, בכמה הזדמנויות, וכן בסיוע לאחרים לתת להם שוחד בתמורה לקבלת תקציבים. בעקבות מעצרו, שללה הכנסת את היתר הכניסה הקבוע שלו למשכן, אך במשך שנים הוא פעל בתוך הכנסת.

אלי זרחיןצילום: מוטי מילרוד

עורך דינו של זרחין, ששי גז, מסר כי "זרחין מעולם לא נחקר על תפקידו כלוביסט, ואף שהיה רשום כלוביסט עבור העמותות האמורות, מעולם לא ייצג אותן בכנסת". בכנסת אישרו מנגד כי בהתאם לחוק השדלנים ב–2008, זרחין הגיש בקשה לפעול בכנסת כשדלן של ארבע העמותות הללו, וכי לאחרונה נדרש לספק הבהרה בנוגע ללקוחות שהוא מייצג.

תמיכה בילדים עולים

ב–2002 יסדה קבוצה של עולים מברית המועצות לשעבר את האגודה הישראלית למען ילדים עולים. זרחין הוא ממייסדיה וגם המנכ"ל של העמותה. בין מקימי העמותה, לפי רשם העמותות, נמצא גם מיכאל צ'צ'בה - יו"ר עמותת מעל הסם, החשוד גם הוא בעבירות שוחד בפרשה.

בקשתו של זרחין לשמש לוביסט בכנסת לוותה באישור משתי עמותות שייצג, אחד מהם היה מצ'צ'בה בשם מעל הסם והשני מטעם האגודה למען ילדים עולים. האגודה קיבלה תקציבים ותמיכות ממשרדי הממשלה, והתקציב הגבוה ביותר הועבר אליה ממשרד הקליטה. הפרויקט המוכר ביותר של העמותה היה "ציפורי לילה", שיצא לדרך ב–2006, במימון משותף של העמותה ומשרד הקליטה. העמותה העסיקה מדריכים ב–23 יישובים במטרה להיות בקשר עם בני נוער בשעות הלילה, להשגיח עליהם ולהרחיק אותם ממוקדים בעייתיים. ב–2009 הפסיק משרד הקליטה לממן את הפרויקט.

על פי הדו"חות הכספיים של העמותה, ב–2013 המחזור שלה הסתכם בכ–600 אלף שקל, והם מתארים הכנסה של כ–255 אלף שקל באותה שנה ממשרד הקליטה - שבראשו עמד עד 2009 השר אלי אפללו (קדימה), ומאז עומדת בראשו השרה סופה לנדבר (ישראל ביתנו). הכנסה זו נרשמה אף שבאותה שנה רשם העמותות שלל את אישור הניהול התקין, שבלעדיו לא ניתן להעביר לעמותה תקציבים ממשרדי הממשלה. מלשכתו של אפללו נמסר כי "מעולם לא היה לאלי אפללו קשר כלשהו לאלי זרחין, לא פגש או הכיר אותו ואינו קשור לתקצוב של עמותה כלשהי הקשורה בו"

במשרד הקליטה מכחישים את העברת התקציבים, וטוענים כי בעקבות דו"ח ביקורת שנכתב על העמותה, הפסיק המשרד לחלוטין את התמיכה בעמותה. הדו"ח נכתב בעקבות ביקורת שיזם ב–2010 אגף החשב הכללי באוצר, בעקבות חשדות שעלו במשרד הקליטה.

בדו"ח הביקורת הועלו חשדות לזיוף מסמכים, מחדלים ניהוליים ו"משיכת כספים אסורה". נקבע בו כי "דיווחי העמותה למשרדי הממשלה לצורך קבלת תמיכות ותשלומים אחרים לא היו נאותים". עוד נכתב בדו"ח כי "העמותה אינה פועלת ומתנהלת בהתאם להוראות החוק וכללי מינהל תקין", וכי הנתונים על הכנסות ממשלתיות בדו"ח אינם תואמים לדיווחי המשרדים.

בדו"ח הביקורת צוין כי "נראה כי בפועל העמותה נמצאת בשליטה מלאה של מנכ"ל העמותה אשר מנהל את העמותה מביתו, חותם על ההסכמים, מבצע רכש, מאשר את התשלומים ואף חותם על הצ'קים כאחד משני מורשי החתימה, כך שלמעשה לא קיימת הפרדת תפקידים וביקורת נאותה".

לפי הדו"ח, העמותה התקשרה עם חברה פרטית בשם אלי יאיר, שנמצאת בבעלותו של זרחין. על פי הדו"ח, במסגרת ההתקשרות עם החברה, זרחין קיבל שכר "פעם אחת כמנכ"ל העמותה ופעם אחת כיועץ במסגרת החברה שבבעלותו. לדעתנו, משיכת השכר הכפול על ידי מנהל העמותה, שהוא אחד ממייסדיה, מהווה רכישת רווחים אסורה לפי חוק העמותות".

בבדיקה מדגמית של שלוש המחאות שניתנו לחברה נמצא כי אחד משני החתומים עליהן הוא זרחין, שגם פרע אותן. "לדעת הביקורת קיימים ליקויים חמורים בהסכם ההתקשרות, וקיים ניגוד עניינים בקשר שבין העמותה לחברה", נכתב בדו"ח. "קיים ניגוד עניינים חמור בהתקשרות שבין העמותה לחברה. קיים חשד שהחברה משמשת את זרחין להוצאת כספים מהעמותה בנוסף על דמי הניהול אותם הוא מקבל כמנכ"ל".

לפי הדו"ח, שכרו החודשי של זרחין כמנכ"ל הסתכם בכ–15 אלף שקל, ועבור יועץ בחברה הפרטית שבבעלותו קיבל שכר של כ–20 אלף שקל. לפי הדו"ח, העמותה שילמה כ–280 אלף שקל בשנה לחברה. ב–2008 בלבד שילמה העמותה לחברה בגין שירותי ייעוץ 387 אלף שקל, אך המבקר טען גם כי נמצא שהוצאות ההנהלה והכלליות שהגישה העמותה "אינם תקינים ואינם כוללים את מלוא התשלומים ששולמו לזרחין באמצעות החברה שבבעלותו".

העמותה, מנגד, טענה כי היא "דוחה מכל וכל את הקביעה הגורפת והבלתי מבוססת שתשלומים לחברה בשליטת המנכ"ל הם בגדר הוצאות הנהלה וכלליות".

על סמכויותיו של זרחין הגיבה העמותה כי "לעמותה ועד מנהל פעיל שמחליט בכל ענייני העמותה ואף מפקח על פעילות המנכ"ל". על העסקתו של זרחין בחברה שבבעלותו כתבה כי "החברה נבדקה על ידי הוועד המנהל אשר בחן כמה חברות ובחר בחברה זו. המנכ"ל לא כפוף לעצמו משום שישנו ועד מנהל והוא אינו החותם היחיד על צ'קים. החברה סיפקה שירותים לעמותה, שנבדקו בין היתר על ידי משרד הקליטה. זרחין מעולם לא משך משכורות או רווחים בחברה, ולפיכך, בהיעדר כל צורה של השתכרות, לא יכולה להיות חלוקת רווחים אסורה".

מרשם העמותות נמסר כי אישור הניהול התקין של העמותה בוטל "בעקבות ביקורות שנעשו בעבר", וכי "העמותה חתמה ב–2013 על תוכנית לתיקון הליקויים, במסגרתה נדרש כי זרחין יפרוש מכל תפקיד בעמותה. לאור העובדה שנמצא כי העמותה לא תיקנה ליקויים כנדרש במסגרת התוכנית, לא ניתן לה אישור ניהול תקין גם ב–2014".

ממשרד הקליטה נמסר כי "ב–2005–2009 קיבלה העמותה תמיכה מהמשרד לפעולות שביצעה בהתאם למבחני תמיכה שהיו נכונים לכל שנה בסך כולל של 259.9 אלף שקל", ואולם "מיד עם תחילת הביקורת עצר המשרד העברת כספים כלשהי לעמותה. בשל חומרת ממצאי הדו"ח, אף נדונה במשרדי רשם העמותות אפשרות פירוק העמותה, ולבסוף הותנה המשך פעילות העמותה בתיקון ליקויים". עוד נמסר כי "בשל ממצאי הדו"ח החמורים, לא שילם לה המשרד מאז דבר".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker