הממשלה דחתה בשלוש שנים את מעבר משרדיה לירושלים

המעבר של משרדי ויחידות הממשלה לירושלים נדחה למאי 2018. סגן ראש עיריית ירושלים, עופר ברקוביץ': הממשלה פוגעת בכלכלת ירושלים

מוטי בסוק

עשרה ימים לפני יום ירושלים, החליטה ממשלת ישראל לדחות שוב - הפעם בשלוש שנים, ל-2018 - את המעבר של משרדי ויחידות ממשלה השוכנים מחוץ לירושלים לירושלים. את הצעת ההחלטה הגישו לאישור הממשלה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשר לענייני ירושלים, אורי אורבך.

לפי חוק יסוד ירושלים בירת ישראל, משרדי הממשלה ויחידות ארציות שלה צריכות לשכון בירושלים, לבד ממשרדים ויחידות שקיבלו פטור (למשל, משרד הביטחון). עם השנים, מסיבות שונות הקימה הממשלה משרדי ממשלה ויחידות ארציות רבות מחוץ לירושלים. לפי החלטה שקיבלה הממשלה במאי 2007, היו כל משרדי ויחידות הממשלה שמחוץ לירושלים אמורים להשלים את העברתם לעיר בתוך שמונה שנים עד מאי 2015. אלא שמבדיקה שנערכה בממשלה, עלה כי הסיכויים שמעבר זה יתבצע אפסיים, בעיקר בשל היעדר מוכנות ורצון של המשרדים, היחידות והעובדים לעבור לירושלים. לפיכך, הניחו נתניהו ואורבך על שולחן הממשלה החלטה מתקנת, שלפיה מעבר כל המשרדים יידחה עד ל-18 במאי 2018, וגם זאת בהתחשב בהיצע הדיור הקיים והמתוכנן בירושלים.

לפי החלטת הממשלה מהיום, יגבשו כל משרדי הממשלה שלהם יחידות מחוץ לירושלים תוכנית להעברתן לבירה, ויגישו אותה לאגף התקציבים באוצר בתוך שלושה חודשים. במקביל, יחידת הדיור הממשלתית באגף החשב הכללי תכין בתוך תשעה חודשים תוכנית להעברת כל היחידות הממשלתיות לבירה. נציב שירות המדינה יכין בתוך שלושה חודשים תוכנית להעברת עובדי המדינה לירושלים. המשרד לענייני ירושלים ירכז את כל המהלך וידווח לממשלה על התקדמות המעבר לבירה.

קריית הממשלה בירושליםצילום: אמיל סלמן

סגן ראש עיריית ירושלים מסיעת התעוררות, עופר ברקוביץ', תקף בחריפות רבה את ההחלטה ואת ראש הממשלה והשר אורבך שיזמו אותה. לדבריו, אי יישום החלטת הממשלה מ-2007 ביחס ל-65 יחידות ממשלתיות, "מונע שינוי משמעותי בכלכלת ירושלים, הגדלת התעסוקה בעיר, הגדלת תשלומי הארנונה והגדלת הביקוש למוצרים ושירותים הניתנים על ידי בתי עסק בירושלים". לדבריו, אין בממשלה מי שנוטל עליו את האחריות לתיקון המעוות, ותנועת התעוררות היא הגוף היחיד הפועל ליישום ההחלטה מ–2007. ברקוביץ' הוסיף כי "במקום שראש הממשלה יפעל ליישום החלטת הממשלה ויקרא לסדר את אותם פקידים האחראים לאי מימושה כבר יותר משבע שנים - הוא נוקט שיטה של פחדנים ודוחה את יישום ההחלטה בעוד שלוש שנים". לדבריו, "ממחקר שביצענו עולה כי אין מי שאחראי על ביצוע ההחלטה מ-2007, מספר היחידות הממשלתיות שעברו לירושלים מזערי, אין תקציבים להעברת המשרדים - ובמקביל ממשיכים לאשר ליחידות שונות להיות חריגות ולהישאר בתל אביב".

מבקר המדינה קבע לפני כשנה כי מיולי 2009 עד ינואר 2012 לא התכנס צוות היישום של הממשלה לביצוע ההחלטה מ-2007, וכי עד למועד סיום הביקורת לא הושלמה תוכנית מפורטת למעבר המשרדים לירושלים. לפי המבקר, השטח שהקצה מינהל הדיור הממשלתי למעבר יחידות עד 2017 מספק רק כ-15% משטח המשרדים הדרוש, נציבות שירות המדינה לא ביצעה את עבודה המטה הדרושה להתמודדות עם הסוגיות הכרוכות במעבר, ומאז יוני 2008 לא הוגש דיווח לממשלה על התקדמות הביצוע של החלטת המעבר.

המבקר סיכם כי "אין גורם ממשלתי אחד הרואה עצמו אחראי להובלת ביצוע התוכנית ליישום החלטת הממשלה".

ממשרד רה"מ נמסר: "החלטת הממשלה המתוקנת בעניין מעבר היחידות הארציות לירושלים עלתה לאישור הממשלה בהמשך להמלצות דו"ח מבקר המדינה בנושא. דו"ח המבקר הצביע על עיכובים, חוסרים וקשיים בהחלטה המקורית, והמליץ על עדכון תוכנית הפעולה ליישומה והבאתה לממשלה. אין בהארכת תוקף ההחלטה בחמש שנים משום דחייה נוספת של המעבר מאחר שהדבר מתרחש דה פקטו בשטח בהינתן היצע הדיור הממשלתי בירושלים שיהיה מוכן ב-2018. ההחלטה גם קובעת כלים ממשלתיים אופרטיביים נוספים עבור משרדי הממשלה שיבטיחו את יישומה, כלים שנעדרו מההחלטה המקורית מ-2007. בנוסף, המעקב אחרי ביצוע ההחלטה יינתן למשרד לירושלים והתפוצות אשר שותף להגשת ההחלטה המעודכנת".

מהמשרד לירושלים והתפוצות נמסר כי "התיקון להחלטת הממשלה מ-2007, שאושר היום בממשלה, נועד לתקן כשלים בהחלטה המקורית, בראשם היעדר חלוקת אחריות ברורה בין הגורמים האחראיים ליישום ההחלטה. אנו רואים חשיבות רבה בהעברת משרדי הממשלה לעיר הבירה. ההעברה היא הליך סבוך. בעת יישומה יש לקחת בחשבון היצע משרדים קיים בירושלים, היבטים תכנוניים, תקציביים ושיקולים נוספים. תיקון ההחלטה יביא ליישומה באופן מיטבי ונכון יותר".

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker