ועדת טישלר ממליצה: קציני צה"ל יפרשו בגיל 40 ויקבלו מיליון שקל במזומן

משרד האוצר: "מוזר שמערכת הביטחון מקיימת, לדבריה, ועדה סודית לתקציב הביטחון ללא השתתפותם של נציגים ממשרד האוצר וממשרד ראש הממשלה"

מוטי בסוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מוטי בסוק

מסקנות ו לתקציב הביטחון, שפורסמו אתמול, במסיבת עיתונאים שנערכה בת"א, ממליצות כי תקציב הביטחון ברוטו ב2012- יהיה 64.104 מיליארד שקל, ולא כפי שנקבע בתקציב המדינה לשנה זו, 55.771 מיליארד שקל, וכי תקציב הביטחון ב2013- יהיה בכ2- מיליארד שקל גדול מהתקציב המעודכן ל2012, 66.027- מיליארד שקל. ועדת טישלר מבססת את מסקנותיה על פירוש שלה לדו"ח ועדת ברודט לתקציב הביטחון לשנים 2017-2008.

לפי המלצות ועדת טישלר התוספת לתקציב הביטחון השנה, 8.331 מיליארד שקל, יכנסו לבסיס התקציב, כלומר הם יהיו חלק מתקציב הביטחון בכל אחת מהשנים 2013 ואילך.
ועדת טישלר הוקמה ע"י שר הביטחון, אהוד ברק לפני כשנה. בוועדה שישה חברים.

בראש הוועדה עמד פרופסור אשר טישלר, דיקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א, הנחשב למומחה לתקציב הביטחון. חברי הוועדה היו ד"ר אורנה ברי, סגן נשיא EMC עולמי ולשעבר המדענית הראשית במשרד התמ"ת, עו"ד צביה גרוס, לשעבר היועצת המשפטית במשרד הביטחון, ד"ר דוד תדמור, לשעבר ראש הרשות להגבלים עסקיים, דו"ח דני מרגלית, יו"ר ,BDO ורו"ח גד סומך. הועדה הגישה את המלצותיה לשר הביטחון לפני שבוע וחצי, וקרוב לוודאי שהוא השתמש בחלק מהן, בעיקר באלו הנוגעות לתקציב משרדו, בדיוני תקציב הביטחון בשנים 2017-2013 שנערכו בממשלה ביום רביעי האחרון.

בפועל התמקדה הוועדה בארבע נושאים, מודל פרישה לקצינים בצה"ל, מפא"ת (מינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית), מעבר בסיסי צה"ל לנגב, וגודלו של תקציב הביטחון בשנים 2017-2013 על פי דו"ח ברודט. כלומר, הנושא שלשמו הוקמה הוועדה, לפי הודעת לשכת שר הביטחון, "דרכים ואפשרויות להתייעלויות במערכת הביטחון", לא נבחן כלל.

בנושא הפנסיה מציעה ועדת טישלר מודל חדש לפרישת קצינים מהשרות הצבאי. עד לאחרונה עמד גיל הפרישה של קצינים על כ45- שנה. תשלום קצבת הפנסיה לפורשים אלה, פנסיית גישור, עד גיל ,67 התחיל מגיל הפרישה של הקצין. פנסיית הגישור הסתיימה עם הגיע הקצין לגיל ,67 אז הוא עבר לקבל פנסיה, כמקובל בשרות המדינה, ממנהלת הגמלאות של השרות.

הוועדה מציינת כי קיימת ביקורת ציבורית על תשלום פנסיית גישור לפורשי צה"ל. לפי הביקורת, עצם קיומה של פנסיית גישור עד גיל 67 אינה הוגנת ואינה שוויונית. ב,2010- לאחר לחצים עיקשים של האוצר, נחתם הסכם מודל הקבע החדש הקובע כי גיל הפרישה הממוצע יעלה מ45- ל,50- תוך קביעת מערכי פרישה מינימאליים באופן דיפרנציאלי למערכים השונים בצבא (קרביים וג'ובניקיים).

ועדת טישלר ממליצה, "רצוי לצה"ל ולמדינה להקטין את גיל הפרישה הממוצע מצה"ל ל45- או אפילו ל,40- לבטל את פנסיית הגישור ולתת במקומה מענק פרישה מתאים לפורשים. חישוב המענק המתאים יקבע ע"י הערך המהוון של פנסיית הגישור הקיימת, השכר, גיל הפרישה, וההסתברויות לתעסוקה בשוק האזרחי בגילים השונים".

לפי הוועדה, הגישה שלה, תאפשר להשיג את המטרות הבאות: "שמירה על צה"ל כצבא צעיר ויעיל, ועלייה בהסתברות שקצינים מעולים (קרביים, טכנולוגיים, תומכי לחימה) שצה"ל מעוניין בהם יחתמו לשרות בקבע". היא גם תביא, "לעלייה בתוחלת סך ההכנסות של קציני צה"ל", ותביא ל"חיסכון כספי ניכר לתקציב הביטחון בטווח הארוך (ירידה בעלויות השכר והפנסיה)".

בתחום מפא"ת, המסקנה העיקרית של הוועדה היא כי יש לעדכן את תקציב המו"פ המרכזי של מערכת הביטחון מ760- מיליון של בשנה ל995- מיליון שקל בשנה, שהוא הסכום שקבעה ועדת ברודט על בסיס ריאלי. עוד סבורה הוועדה כי יש להקים וועדה חיצונית של מומחים עלייה יוטל לבחון את האופן בו מנהלת מערכת הביטחון את זכויות הקניין הרוחני שלה, בעיקר בתחום המו"פ הביטחוני, לבחון את רישום הזכויות, את השימוש בהן, כולל האם המדינה מתוגמלת באופן מלא בגין השימוש בהן בידי צדדים שלישיים.

ביחס למעבר בסיסי צה"ל לדרום קובעת הוועדה כי, "על הממשלה לפרסם תוכנית עבודה רב שנתית של הפרויקטים למעבר צה"ל לנגב, ולייצור מחויבות ממשלתית ותקציב ראוי לפינוי כלל מחנות צה"ל המפורטים בהחלטות הממשלה". וכן, "על הממשלה לשקול צעדים אקטיביים לשילוב גופים בינלאומיים במכרזים על פרויקטי מעבר צה"ל לנגב". וכן, "על משרד הביטחון להקים מנהלת שבראשה יעמוד מנכ"ל בעל כישורים הולמים, ושבאחריותה יהיה לתכנן ולבצע את כלל פרויקטי העתקת מחנות ויחידות צה"ל לנגב".

ברק בעד

בתגובה שפרסם שר הביטחון, אהוד ברק, אתמול נאמר כי הוא, "קיבל לידיו את הדו"ח המסכם של ועדת טישלר שמונתה לבחינת תקציב הביטחון, תהליכים, סדרי עדיפויות ותחומי התייעלות אפשריים. השר מברך על עבודתה היסודית, המקצועית והמעמיקה של הוועדה, שנעשתה על ידי אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם. השר הנחה את הרמטכ"ל ואת מנכ"ל משרד הביטחון ללמוד את ממצאי הדו"ח ולבחון את המלצות הוועדה ואת הדרכים ליישומן במשרד הביטחון וצה"ל".

גורם בכיר במשרד הביטחון אמר אתמול כי הוועדה קובעת כי, "תקציב הביטחון נשחק במשך 5 השנים האחרונות ביחס למתווה ברודט. זאת בניגוד לטענות האוצר". לדבריו, "הוועדה אימצה את עמדת משרד הביטחון כי לאורך השנים חלה ירידה מתמדת בחלקו של תקציב הביטחון בתקציב המדינה ובנתח תקציב הביטחון מהתמ"ג, ואף מציינת כי לאור תחזיות הצמיחה של המשק הישראלי ולאור מסקנות הוועדה מגמה זו צפויה להישמר".

לדבריו, "במשרד הביטחון מתכוונים להציג לגורמי הממשלה את מסקנות הוועדה, ומקווים כי המלצות ועדת המומחים ישימו קץ לויכוחים השנתיים הקבועים עם האוצר בדבר תקציב מערכת הביטחון ובדבר אופן התקצוב של פרויקטים לאומיים המוטלים על מערכת הביטחון ואשר אינם קשורים למשימות ביטחוניות". לדבריו, "מערכת הביטחון מעולם לא ביקשה תוספת תקציב, ולו של שקל, אלא אך ורק את יישומו של דו"ח ברודט".

בנושא הפנסיות אמר הבכיר, "הצעת הוועדה נוקטת בגישה יצירתית, הכוללת בתוכה את האינטרסים של התייעלות בתקציב הביטחון, תרומה לכלכלה הלאומית וליכולתו של איש הקבע להשתלב בקריירה שנייה. משרד הביטחון וצה"ל ילמדו את ההצעה לעומקה, כולל המקורות המימוניים הנדרשים לשנים הראשונות על מנת להציג המשמעויות והאפשרויות לשר הביטחון".

האוצר נגד

האוצר פרסם תגובה קצרה מאוד לדו"ח טישלר, "מוזר שמערכת הביטחון מקיימת, לדבריה, "ועדה סודית" לתקציב הביטחון ללא השתתפותם של נציגים ממשרד האוצר וממשרד ראש הממשלה. מכיוון שכך, לא ניתן להתייחס ברצינות לוועדה שהוקמה מטעם... ושמסקנותיה נתבקשו מראש".

בתגובה נמסר ממשרד הביטחון כי, "צר לנו על כך שמשרד האוצר אינו מתמודד עניינית עם דו"ח שחובר על ידי אנשי מקצוע מובילים בתחומם, ובמקום זאת עושה שימוש בסיסמאות שאינן נכונות. הטענה בדבר אי השתתפות אנשי האוצר בדיוני הוועדה מופרכת, שכן החשבת הכללית וסגן הממונה על התקציבים והממונה על תקציב הביטחון באוצר, מאיר בינג, הופיעו בפני הועדה. לכן הטענה כאילו אנשי משרד האוצר לא הופיעו מול הועדה אינה נכונה".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker