אבי שמחון. מעודד את ביטול חוק עידוד השקעות הון
אבי שמחון
אבי שמחון. מעודד את ביטול חוק עידוד השקעות הון
אבי שמחון