תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הקרבתי ולכן מגיע לי – על נכסי קריירה וגירושין

במצב בו הפערים בכושר ההשתכרות של בני זוג גדולים באופן משמעותי, מכליל ביהמ"ש את כושר ההשתכרות כחלק ממסת הנכסים המשותפים כדי לתקן את אי השוויון ולהגן על הצד החלש.

נכסי קריירה הינם נכסים לא מוחשיים הקשורים להון האנושי של בני הזוג ונצברים במהלך הנישואין. מדובר בנכסים כגון תואר אקדמי, תעודות מקצועיות, רישיון לעסוק במקצוע, ניסיון מקצועי, קביעות בעבודה, דרגות ומוניטין.

במרבית המקרים צבירת נכסי קריירה תוביל להגדלת כושר ההשתכרות, כאשר היכולת של אחד מבני הזוג להשקיע זמן ולהגדיל את יכולת השתכרותו, תלויה, פעמים רבות, בתרומת זמן ומשאבים של בן הזוג השני, אשר לפעמים אף מוותר על צבירת נכסי הקריירה למען בן זוגו.

מאחר ולעתים נוצר מצב בו הפערים בכושר ההשתכרות גדולים באופן משמעותי, הרי שעל מנת לתקן את אי השוויון ולהגן על הצד החלש, מכליל ביהמ"ש את כושר ההשתכרות כחלק ממסת הנכסים המשותפים.

לאור עיקרון השיויון וההגנה על החלש, בית המשפט עשוי, בין היתר, ליתן לצד בעל ההכנסה הנמוכה יותר, שוויתר על בניית קריירה, חלק גדול יותר ברכוש.
חלוקה זו אפשרית לאור סעיף 8 לחוק יחסי ממון, המקנה לבית המשפט סמכויות מיוחדות בבואו לחלק את נכסי בני הזוג ומאפשר לבית המשפט לסטות מכלל החלוקה המצוי בסעיף 5 לחוק, אשר על פיו זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הנכסים לאחר פקיעת או התרת הנישואין.

תיקון חוק יחסי ממון בנובמבר 2008 תיקן אף את סעיף 8(2) וקבע כי בסמכות בית המשפט "לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב, בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר השתכרותו של כל אחד מבני הזוג". היינו, עקב התיקון הוכנס כושר ההשתכרות, אשר לרוב מבטא בפועל את צבירת נכסי הקריירה, תחת סעיף 8.

מבחינה מעשית, ישנם מספר שלבים עד לחלוקת נכסי קריירה. ראשית, יש להוכיח כי אכן נצברו נכסי קריירה אותם יש לחלק. שנית, יש לחשב את נכסי הקריירה, ולבסוף יש לקבוע מהי הדרך הטובה ביותר לחלקם.

המדדים אותם יביא בית המשפט בחשבון בבואו לבחון אם יש לחלק את נכסי הקריירה:

התרומה הממשית בצבירת נכסי הקריירה – אם היה ויתור על קריירה מצד אחד מבני הזוג, הדבר יתמוך בהוכחת תרומתו לפיתוח הקריירה של בן הזוג השני.

צבירת "מסה קריטית" – יש להראות כי נצברו נכסים משמעותיים לחלוקה ולא זוטי דברים. אם אכן קיים פער משמעותי בכושר ההשתכרות של שני בני הזוג, נכסי הקריירה יחולקו.

זיקה ממשית בין חיי הנישואין לבין היווצרות נכסי הקריירה – יש להוכיח כי נכסי הקריירה אכן נצברו במהלך שנות הנישואין ולא קודם לכן או לאחר המועד הקובע.

חשוב לציין כי גם אם הוכחו פערי השתכרות בין הצדדים, אין הדבר מוביל בהכרח לפיצוי/חלוקה בלתי שווה של הרכוש. יש לבחון, בכל מקרה ומקרה, אם קיימת הצדקה להתחשבות בפער האמור בעת איזון המשאבים.

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה לא זו בלבד שנדחתה טענה של אישה לחלוקת נכסי קריירה של בעלה, אלא שהיא אף חויבה להשתתף בחובות שצבר עקב העלמת מס.

תמ"ש 40592-07 ק' נ' ק', שניתן בביהמ"ש לענינ משפחה ברמת גן, עסק בבעל אשר קיבל תואר ברפואת שיניים טרם נישואיו והשתכר סכומים גבוהים, בעוד האישה בחרה שלא לעבוד. האישה טענה כי הינה זכאית לנכסי קריירה של הבעל, אולם מאחר שהתארים נצברו קודם לנישואין והאישה לא הקריבה דבר לצורך התקדמותו של בעלה, אלא למעשה נהנתה מחיי מותרות, נקבע כי לא מגיע לה דבר.

יתרה מכך, מאחר שהבעל ביצע העלמות מס, להן הייתה האישה מודעת, לפחות באופן חלקי, בעודה נהנית מרמת חיים גבוהה, נקבע כי היא תשתתף בכיסוי חלק מהחוב, אף שאין לה כל הכנסה, וזאת ע"י הפחתה של חלק מהכספים שהיו אמורים להיות מועברים אליה.

מדדים לשם חישוב נכסי קריירה

לאחר שביהמ"ש עבר את שלב הבדיקה הראשוני וקבע כי יש לחלק את נכסי הקריירה, עליו להשתמש במספר מדדים לשם חישובם:
 

פער בצבירת נכסי הקריירה – במדידה יש להתייחס לנכסי קריירה שנצברו במהלך ועקב הנישואין בלבד ולא לנכסי קריירה שהיו ברשות בן הזוג לפני הנישואין או שנצברו אחרי המועד הקובע. לאחר שמודדים את הפער שנוצר בעקבות הנישואין, יש לאזנו בכסף או בשווה כסף.

גריעת התרומה שנובעת מכישרון אישי – מהפער שנוצר בין בני הזוג בצבירת נכסי הקריירה, יש להפחית את התרומה לכושר ההשתכרות שנובעת מכישרון אישי, היינו היכולת הטבועה באדם, שאינה קשורה לקשר הזוגי . כמו כן, יש לגרוע כל מה שנוצר לפני תחילת הקשר בין בני הזוג ואחרי פקיעת הקשר.

נתונים אישיים – בכמה פס"ד נקבע כי יש להתחשב במספר נתונים לשם חישוב ערך נכסי הקריירה, כדלקמן:

גיל האשה, גיל הבעל , חישוב שכר האישה, הסיכון שנוטל הבעל על עצמו בשל המשך ניהול עסקיו, זהות הורה משמורן, גיל הקטינים, חלוקת נטל גידול הקטינים, מצב רפואי של הצדדים, היקף הנכסים הרכושיים.

כיום אין נוסחה מדויקת המורה כיצד יש לחשב את נכסי הקריירה, ולעתים ביהמ"ש אף מסרבים לקבל הערכה אקטוארית של מומחה בכל הנוגע לחישובם ומציעים חישוב משלהם, אם סברו כי המומחה לא הביא בחשבון את כלל השיקולים בהם היה אמור להתחשב, בהתאם לנקוב בהחלטתם.

שיטות שונות לחלוקת נכסי הקריירה

משהוחלט כי קיימים נכסי קריירה וכי יש לחלקם בין הצדדים, ולאחר בחינת המדדים השונים, יש לבחון כיצד יחולקו בפועל נכסי הקריירה, כאשר צורת התשלום תלוית נסיבות ומשתנה ממקרה למקרה.

הפתרונות האפשריים לחלוקת נכסי קריירה:

תשלום חד פעמי - סכום גלובאלי המשקף את הפער בכושר ההשתכרות שנוצר בין הצדדים.

תשלומים עתיים - תשלום חודשי פרי חלוקת הסכום הגלובאלי לחלקים שווים שישולמו מידי חודש בחודשו.

חלוקה בלתי שווה, לפי סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון - במקרה בו קיים נכס עתידי כגון כושר השתכרות, ניתן להשתמש בסעיף זה על מנת לבצע חלוקה בלתי שווה של נכסי בני הזוג. סעיף זה למעשה מעניק לבית המשפט סמכות להתחשב בפער בצבירת נכסי הקריירה ולחלקם שלא שווה בשווה בעת חלוקת נכסי בני הזוג.

עו"ד אריאל דרור, ממשרד עו"ד דרור מתמחה בדיני משפחה וירושה

אין במידע שבמאמר או בכל חלק ממנו כדי להוות ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. המחבר/ים ו/או ProGuides ו/או אתר TheMarker אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור למאמר, תוכנו, נכונותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו, תאימותו, עדכנותו, משמעויותיו והשלכותיו. האחריות בעשיית שימוש במאמר או בכל חלק ממנו היא על המשתמש בלבד ועליו לקבל עצה מקצועית מעורך דין לפני נקיטת כל פעולה המסתמכת על הנאמר במאמר. המאמר נמסר ל-ProGuides על ידי עורך/כי הדין ו/או משרדם/יהם לשם הכללתו באתר, ו-ProGuides ו/או אתר TheMarker אינם אחראים בשום דרך כלפי כל אדם ו/או גוף בכל דבר שהוא הקשור למאמר.

 

בחזרה למדור משפט ועו"ד

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#