תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

תקנון תחרות "המנהל היצירתי של החודש"

אתר האינטרנט "דה מרקר" מבית הארץ בע"מ (להלן- "דה מרקר"), בשיתוף ל.ה.ב (1992) לימודי הכשרה בניהול בע"מ (להלן : "להב"). (דה מרקר ולהב יכונו להלן : "עורכי הפעילות") יקיימו פעילות שיווקית במסגרתה יחולק פרס חודשי – ספר ניהול - ופרס סופי אחד של תכנית ניהול בלהב, הכל כמפורט להלן (להלן: "הפעילות"). פרטי הפעילות ותנאיה יהיו כמפורט בתקנון זה.

1        הגדרות

1.1   הפעילות - פעילות שיווקית הנערכת באתר האינטרנט (כהגדרתו להלן) בין משתתפים הנכנסים לאתר ומספקים תשובות נכונות על שאלות הפעילות בעמוד (כפי שיפורט להלן). הזוכים ייבחרו על-ידי עורכי הפעילות (כפי שיפורט להלן), ויזכו את המשתתפים בפרס.

1.2   עורכי הפעילות – מחלקת תוכן שיווקי דה מרקר ולהב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.  

1.3   תקופת הפעילות - תחל מיום 26.1.14 ותסתיים ביום 26.05.2014. סה"כ תימשך הפעילות 4 חודשים. עורכי הפעילות יהיו רשאים להאריך, לקצר או לשנות את תקופת הפעילות, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

1.4   אתר האינטרנט או האתר - אתר אינטרנט שכתובתו http://www.themarker.com/commercial/lahav, בו תיערך הפעילות.

1.5   אפליקציית הפעילות או העמוד– עמוד ייעודי באתר האינטרנט שבו מתקיימת הפעילות. עמוד "להב פיתוח מנהלים" באתר דה מרקר, נועד לשמש כמקום שבו תיערך הפעילות. 

1.6   הפרסים החודשיים : ספר ניהול ותואר "המנהל היצירתי של החודש". סה"כ 4 ספרי ניהול.

1.7   הפרס הסופי : השתתפות (יחיד) בתכנית ניהול סמסטריאלית (לא שנתית) בלהב - בית הספר לניהול של אוניברסיטת תל אביב. הפרס אישי ואינו ניתן להעברה.

1.8   גולש - כל מי שנכנס לעמוד וגילו לפחות 18 שנה.

1.9   דילמה ניהולית– סיטואציה מעולם הניהול שהגולשים נדרשים לספק לה פתרון יצירתי כיד הדמיון שלהם בתוך שבוע מפרסומה באתר.

1.10                          משתתף- גולש באתר ששלחת פתרון לדילמה הניהולית לכתובת האימייל המופיעה באתר במסגרת הזמן שהוקצב למשלוח הפתרון.

1.11       הזוכים החודשיים – המשתתף שענה על הדילמה הניהולית, כהגדרת לעיל, במסגרת הזמן שהוקצב למשלוח הפתרון, באופן היצירתי ביותר לפי החלטת הנהלת להב בלבד. זוכה אחד בכל חודש.

1.12       הזוכה הסופי – המשתתף מבין הזוכים החודשיים שענה על הדילמה הניהולית שתוצג בתום התחרות ל-4 הזוכים החודשיים, במסגרת הזמן שהוקצב ובאופן היצירתי ביותר, לפי החלטת הנהלת להב. להב רשאית להעביר את הבחירה בזוכה להחלטת קהל הגולשים לפי שיקול דעתה.

2        פרשנות

2.1   השימוש בתקנון זה בלשון זכרהינו לצורכי נוחיותבלבד. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

2.2   כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

2.3   בכל מקרה של סתירה ו/או איהתאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר המבצע לרבות בעיתונותהכתובה ו/או המשודרת , תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה ותגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3         תנאים ואופן השתתפות

3.1   על מנת להשתתף בפעילות על כל משתתף לפעול כדלקמן, ולפי סדר הפעולות הבא :

3.1.1        להיכנס בתקופת הפעילות לעמוד "להב פיתוח מנהלים" באתר דה מרקר.

3.1.2        לשלוח פתרון מקורי לדילמה הניהולית שתוצג באתר לכתובת האימייל המופיעה באתר.

3.1.3        לאמת את הפרטיםולאשר קבלת דואר שיווקי מלהב.

3.2   מובהר כי אין למהירות משלוח הפתרון כל השפעה על אפשרות הזכיה בפרס החודשי ו/או הסופי.

3.3   בפעילות זכאים להשתתף אך ורק משתתפים ששלחו את תשובותיהם בתקופת הפעילות ואשר עמדו בתנאי תקנון זה במלואם.  

3.4   מובהר כי כל משתתף רשאי לשלוח מספר בלתי מוגבל של פתרונות, אך לזכות בפרס חודשי ו/או סופי פעם אחת בלבד.

4         תיאור הפעילות

4.1              ההשתתפות בפעילות פתוחה לכלל הציבור בישראל, שמלאו להם 18 שנה ומעלה וכשרים לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962), ושהנם תושבי או אזרחי ישראל או בעלי היתר שהייה חוקית בישראל.

4.2              ביום 22.2.14 יעלה לאוויר מדור דילמה ניהולית בעמוד "להב פיתוח מנהלים" באתר דה מרקר באינטרנט. המדור יכלול דילמה ניהולית אשר תתחלף מדי חודש.

4.3              הגולש אשרישלח את הפתרון היצירתי ביותר בכל חודש וימלא את פרטיו האישיים: שם מלא, טל' נייד, כתובת דוא"ל, תפקיד וחברה, יזכה בפרס החודשי – ספר ניהול לפי החלטת להב ותואר "המנהל היצירתי של החודש" שיפורסם בערוץ להב פיתוח מנהלים באתר דה מרקר.  

4.4              לאחר שייקבעו 4 הזוכים בפרסים החודשיים, תוצג דילמה ניהולית מיוחדת לארבעתם. מבין הפתרונות של ארבעתם ייבחר הזוכה הסופי שישלח את הפתרון היצירתי ביותר לפי החלטת הנהלת להב. הזוכה הסופי יזכה בהשתתפות בתכנית ניהול סמסטריאלית בלהב לפי בחירתו. תוקף מימוש הזכיה עד שנה מיום הזכייה.

5         תנאי הפעילות

5.1              הפעילות תתקיים בתקופת הפעילות כהגדרתה לעיל.

5.2              מובהר ומוסכם כי  לעורכי הפעילות הזכות לשנות את כללי ו/או מועדי הפעילות, כפי שנקבעו בתקנון זה, ובלבד שתפורסם על כך הודעה יום מראש.

5.3              עורכי הפעילות יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפרסם בתקשורת מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים, ובהם פרטים לגבי הפעילות.

5.4              עורכי הפעילות שומרים על זכותם להאריך את הפעילות או כל שלב בה, לקצרה, להפסיקה, ו/או לבטלה, בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש.

 

6         תנאי השתתפות בפעילות

6.1              מובהר כי ההשתתפות בפעילות מהווה ויתור ומתן הסכמה מפורשים של המשתתפים לעורך הפעילות "להב" לעשות שימוש בפרטיהם האישיים, בין היתר לצורך זיהוי והשתתפות בפעילות ובלבד השימוש בפרטים ייעשה בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

6.2              מובהר כי ההשתתפות בפעילות מצריכה מתן הסכמה לקבלת דואר שיווקי, כמפורט בסעיף 7 להלן.

6.3              ההשתתפות במבצע אסורה על עובדים ובני משפחה מדרגה ראשונה של עורכי הפעילות כהגדרתם לעיל.

6.4              מובהר כי דה מרקר אינו אחראי לשימוש שייעשה על ידי להב בפרטים האישיים שיתקבלו אצלם במסגרת ההשתתפות בפעילות או בקשר אליה, והאחריות לכל שימוש כאמור היא בלעדית של להב, לפי העניין.  

6.5              ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכי הפעילות לא יישאו באחריות לכל נזק אשר ייגרם עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בשלב כלשהו בפעילות. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שבו תקלה, פגיעה או רשלנות מצד המשתתפים בפעילות מנעה מהם להשתתף בה ו/או לזכות בפרס, יהיו עורכי הפעילות פטורים מאחריות לכל נזק כאמור.

6.6              עורכי הפעילות  שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות.

6.7              במקרה של תקלה טכנית ו/אותקלה מכוח עליון, רשאים עורכי הפעילות לעצור את הפעילות או לדחות את המשכה למועד מאוחר או להאריך את הפעילות, הכל לפי שיקול דעתם

6.8              מובהר, כי עורכי הפעילות שומרים לעצמם את הזכות להתערב ולפסול משתתפים בפעילות במידה ויזוהו חריגות. חריגה לעניין זה, הינה כל פעולה אשר נעשתה על ידי מי מהמשתתפים שלא בתום לב ומתוך מטרה להערים ו/או להונות ו/או לתמרן את עורכי הפעילות או מי מהם וליהנות מתנאי הפעילות שלא כדין ושלא בתום לב.

7        הודעות שיווקיות

7.1              עורך הפעילות "להב" שומרת לעצמה את הזכות לענייןאת המשתתפים בהודעות שיווקיות בעתיד ובהשתתפות במבצעים ו/או פעילויות נוספות, וההשתתפות בפעילות מחייבת הסכמה לקבלת דואר שיווקי כאמור.

7.2              מובהר למען הסר ספק כי אין חובה למתן הסכמה לקבלת דואר שיווקי מטעם עורכי הפעילות, אך הסכמה כאמור הנה תנאי להשתתפות בפעילות השיווקית.

7.3              ניתן בכל עת לפנות להבבכתובת info@lahav.ac.il ולדרוש הסרת פרטים ממאגר המידע של להב ו/או לדרוש את הפסקת משלוח המידע כאמור מטעם להב, בכפוף להוראות כל דין.

8         ויתור ופטור מאחריות

8.1              מובהר ומוסכם כי מאחר וההשתתפות בפעילות מתקיימת באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט "דה מרקר" ועורכי הפעילות ו/או מי מהם לא יהיו אחראים על אובדן נתונים כלשהם לרבות פרטי המשתתפים וכל נתון ופרט שנוגע לפעילות, והפעולות שהתבצעו על ידם במסגרת הפעילות, כתוצאה מכשל במערכות המחשב של המשתתף ו/או מכשל במערכות המחשב של עורכי הפעילות וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות המשתתף ו/או פרטים הנוגעים להשתתפותו בפעילות  נמחקו, הושמדו ו/או שובשו.

8.2              במקרה של תקלה כלשהי אשרתפגע בהתנהלות התקינה שלהפעילות, לעורכי הפעילות יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונםלבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולהבקשר לפעילות.

8.3              כל הזכויות בקשר עם הפעילות, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו'תהיינה שייכות במלואן ובאופן בלעדי לעורכי הפעילות.

8.4              בהשתתפותו, מצהיר כל משתתף בפעילות, כיאין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה,טענה ו/או תביעהכלפי עורכי הפעילות ו/או מי מהם ו/אומנהליהם, עובדיהםומי מטעמם בקשר עם הפעילות.

8.5             למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג -  1973 חלה עליו, על כן, כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת פעילות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בפעילות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

9        הפרסים

9.1   הפרסים שיוענקו לזוכים בפעילות הם ספר ניהול כפרס חודשי ותכנית ניהול כפרס סופי.

9.2   מובהר כי הפרסים, התאמתם וטיבם באחריות הבלעדית של להב, ולפי שיקול דעתה.

הפרס הסופי

9.3               במועד סמוךלסיום הפעילות ועד לחודש ממועד סיומה הרשמי שיפורסם בעמוד להב פיתוח מנהלים באתר דה מרקר, "להב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב" תיצור קשר עם  הזוכה באמצעות כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שנמסר בעת הרישום לפעילות הודעה על הזכייה בפעילות.

9.4              במידה ולא אותר הזוכה תוך פרק זמן של 72 שעות מיום ההודעה ובאמצעים המוזכרים בסעיף 9.3 בלבד, תפקע הזכאות לקבלת הפרס ועורכי הפעילות רשאים  להעביר את הפרס לזוכה הבא בתור.

9.5                 מובהר כי הפרס הסופי הוא אישי ואינו ניתן להעברה. עורכי הפעילות שומרים לעצמם את הזכות לבצע תהליך של אימות בין פרטי הזוכה ובין פרטי הנרשם לתוכנית. מובהר כי במידה ותהיה חוסר התאמה בין פרטי זיהוי שנמסרו לפרטי הזיהוי שיוצגו במעמד הרישום לתוכנית, עורכי הפעילות שומרים  לעצמם את הזכות לא לאפשר את קבלת הפרס הסופי ו/או הרישום לתוכנית.

9.6                 מובהר כי עורכי הפעילות שומרים על זכותם לא למסור את פרס כלשהו לזוכה שלא ישתף  פעולה במסגרת הליך אימות הפרטים ו/או ימסור פרטים שגויים ו/או ינסה להערים, להונות ו/או לתמרן לרעה את עורכי הפעילות.

9.7              מובהר כי הזוכה בפרס הסופי הוא זוכה אחד ויחיד.

9.8              מובהר כי הפרס הסופי ניתן להמרה בקורס אחר שווה ערך, מרשימת הקורסים הסמסטריאלים הנפתחים הנפתחים עד שנה מיום הזכייה, בהתאם לפרסומים המופיעים באתר להב www.lahav.ac.il:.

         ניהול השיווק

         ניהול פיננסי

         ניתוח דוחות כספיים

         ניהול אסטרטגי

         ניהול משא ומתן

         דיני עבודה

         מנהיגות

         ניהול שרשרת אספקה,

         העסק המשפחתי,

         שיווק ברשתות חברתיות ומדיה דיגיטלית,

         ניהול סיכונים,

         ניהול מו"מ

         להב שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנים, במועדים ובצוות המרצים

הפרסים

9.9   בכל חודש בתקופת הפעילות יצרו נציגי "להב" קשר עם הזוכה החודשי על מנת לברר את הכתובת הפיזית שלו ויעבירו אליו את הפרס החודשי.

9.10       יצירת הקשר עם הזוכים ושליחת הפרסים באחריות להב.

9.11       מובהר כי לא ניתן להמיר את הפרס החודשי או הסופי בכסף ו/או שווי כסף.

9.12       הפרס הוא אישי ושמי לזוכה ואין אפשרות להסב אותו ו/או להמחות אותו לצדדים שלישיים כלשהם ללא אישור מראש מטעם עורכי הפעילות. 

9.13       מובהר כי לא ניתן לקבל פרס סופי חלופי, או שווה ערך.

   פרסים כללי

9.14         לזוכים  לא תהיה כל טענה ו/או טרוניה בקשר עם הפרס לרבות טענות הנוגעות לאיכותו ולטיבו של הפרס.

9.15       מובהר בזאת, כי "דה מרקר" אינו אחראי לטיבו ו/או איכותו של הפרס הסופי ו/או היומי, ואינו אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, לזוכה בפרס ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת הפרס, ו/או מניצולו ו/או השימוש בו, ו/או מההסתמכות עליו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי איכות, טיבו, תקינותו של הפרס הסופי, והמידע הנמסר לגביו, תחול על להב בלבד.  

10     שונות

10.1          "דה מרקר" ולהב רשאים לסקר את  הזוכה בכל דרך שימצאו לנכון, הן באתר הפעילות והן במדיה נוספת, לרבות אתרי אינטרנט אחרים, עיתונות, טלוויזיה, רדיו, סלולר ויחסי ציבור.

10.2          מובהר כי הרישום וההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לפרסום פרטיו האישיים של כל משתתף, במידה ויזכה בפרס, וההשתתפות משמעותה וויתור על כל טענה נגד עורכי הפעילות או מי מהם בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ו/או חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965.

10.3          ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה אישור והצהרה כי המשתתף קרא את התקנון ותנאיו, ומקבל עליו את הוראותיו, וגםאם לא קראו את התקנון, הוא מוחזק כמי שקרא אותו ומסכים לתנאיו, וכן כי תקנון זה יחול עליוויחייב אותו לכל דבר ועניין.

10.4          עורכי הפעילות  שומרים לעצמםאת הזכות לבטל ו/או לשנות את הפרסים, ואת הפעילות, תנאיה, בכל שלב, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

10.5          עורכי הפעילות רשאים לשנותאת מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת הפעילות, הפרסים, על פי שיקולדעתםהמוחלט.

10.6          השתתפות בפעילות הנה הצהרה והתחייבות לפיה עורכי הפעילות ו/או מי מהם ו/או מטעמם פטורים מכל טענה ו/או תביעה ו/אודרישההקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות/פרס כלשהו ו/או למימושם.

10.7          עורכי הפעילות ו/או מי מהם ו/או מטעמם אינםאחראים לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישיכלשהו לרבות אם מימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעילות של אותו צד.

10.8          הפעילות והפרס כפופים לתקנון זה, הנמצאלעיון באתרהאינטרנט של "דה מרקר" ובמשרדילהב פיתוח מנהלים באוניברסיטת תל-אביב, בניין רקנאטי הפקולטה לניהול.

10.9          כל סכסוך ו/או חילוקי-דעות שיתגלעו בקשר לתקנון זה, בקשר לתקפותו, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו ו/או בקשר לכל עניין הנובע ממנו, יהיו בסמכותה הבלעדית של הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו, ולאף ערכאה אחרת לא תהיה הסמכות לדון בו. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 8.5 לעיל.

11     סודיות

11.1         מובהר כי ההשתתפות בפעילות כרוכה במסירת פרטים אישיים לעורכי הפעילות. מובהר כי המשתתף אינו חייב למסור פרטים אישיים ואולם במידה ולא יעשה כן לא יוכל להשתתף בפעילות.

11.2         הנתונים שיימסרו לעורכי הפעילות - יישמרו במאגר המידע של "להב" בלבד. מובהר כי להב אחראים, לכל שימוש שייעשה בנתונים

11.3         "להב" לא ימסור את הנתונים שיתקבלו בידיו במסגרת ובמהלך הפעילות לידי צדדים שלישיים מבלי לקבל את הסכמת המשתתפים ו/או במקרים שלהלן:

11.3.1    אם יתקבל בידי להבצו שיפוטי המורה לו למסור פרטים כאמור;

11.3.2    כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו נחוצים, בין המשתתף ל"להב";

11.3.3    בכל מקרה ש"להב" יהיה סבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו של המשתתף ו/או לרכושו ו/או לגופו ולרכושו של צד שלישי;

11.3.4    "להב" לא תעביר את פרטי המשתתפים הנאגרים כתוצאה מהפעילות לצד שלישי, גם אם תעשה איתו פעילות אחרת ולא קשורה.

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#