המפלגות התכווצו החובות שלהן יגדלו

הפערים בין תקציבי הבחירות, שנבנו על סמך ציפייה למספר גבוה של מנדטים, לבין מספר המנדטים בפועל עלולים להכניס את המפלגות לגירעון

לוגו הארץ
הארץ
לוגו הארץ
הארץ

מפלגות קדימה, הליכוד, העבודה, מרצ והאיחוד הלאומי-מפד"ל יצטרכו לחפש מקורות כספיים כדי לאזן את תקציבן. זאת מכיוון שמימון הבחירות שיקבלו מהכנסת צפוי להיות נמוך מתקציב הבחירות שלהן, ולפיכך הן צפויות להיכנס לגירעון.

לפי הערכות בכנסת, קדימה תסיים את מערכת הבחירות עם חסר של כ-10 מיליון שקל בין ההכנסות מהכנסת לבין תקציב הבחירות, העבודה תסיים עם חסר של כ-7 מיליון שקל והליכוד עם חסר של כ-2 מיליון שקל. לישראל ביתנו צפוי חסר של 2.5 מיליון שקל ולאיחוד הלאומי-מפד"ל חסר של כ-2 מיליון שקל. למרצ צפוי גירעון לא מתוכנן של 1.7 מיליון שקל שייתוסף לגירעון מתוכנן של 3 מיליון שקל.

מפלגת הגמלאים צפויה להיות המפלגה העשירה ביותר, לאחר שתקציב הבחירות שלה היה נמוך ומימון הבחירות שתקבל מהמדינה יגיע לכ-8 מיליון שקל. נוסף על כך תקבל מפלגת הגמלאים מימון מפלגות שוטף של 0.45 מיליון שקל. המפלגות שייכנסו לגירעונות בעקבות תוצאות הבחירות ייאלצו לממנן באמצעות נטילת הלוואות ארוכות טווח מהבנקים, החזרים מכספי מימון המפלגות השוטף, גיוס תרומות, מכירת נכסים, או באמצעות פריסת חובותיהן לכנסת לתקופה ארוכה. כל מפלגה מקבלת מימון מפלגות שוטף בסך 57,300 שקל לכל חבר כנסת, וסכום חודשי קבוע של 57,300 שקל.

קדימה: לפי הערכות בכנסת, תקציב הבחירות של קדימה היה 43 מיליון שקל. המפלגה תקבל מימון בחירות בסך 33.23 מיליון שקל בגין 28 המנדטים שקיבלה. מאחר שמדובר במפלגה חדשה שהוקמה לפני כ-4 חודשים בלבד, אין לה חובות עבר ואין לה הוצאות בגין סניפים רבים, עובדים ותיקים ועוד.

ענייני הכספים של קדימה נוהלו על ידי מנכ"ל המפלגה, הח"כ המיועד אביגדור יצחקי, לאור ניסיונו כרואה החשבון לשעבר של הליכוד. יצחקי והגזבר יצחק חדד הורו לאנשי המטה שלא לחרוג מתקרת המסגרת ולפעול לפי הנחיות מבקר המדינה. יצחקי אמר אתמול כי הוא אינו מוטרד מהפער של כ-10 מיליון שקל בין גובה מימון הבחירות שתקבל המפלגה לגובה תקציב הבחירות שלה, מאחר שניתן יהיה לכסותו באמצעות כספי מימון המפלגת החודשי שיועברו למפלגה.

הליכוד: תקציב הבחירות של הליכוד היה כ-31 מיליון שקל. בעקבות זכייתו ב-11 מנדטים יקבל הליכוד מימון בחירות בסך של 29.22 מיליון שקל. מימון המפלגות החודשי השוטף של המפלגה יהיה 687.6 אלף שקל. הליכוד זכה אמנם ב-11 מנדטים, אך יקבל מימון בחירות לפי 25.5 מנדטים, כלומר פי 2.5 ויותר ממספר המנדטים שבהם זכה.

שיטת החישוב של מימון הבחירות היא שהצילה את הליכוד מהבחינה הכלכלית, שכן מימון הבחירות מחושב לפי ממוצע בין מספר הח"כים של המפלגה בתחילת הכנסת הקודמת (38) למספר הח"כים בעקבות הבחירות האחרונות, בתוספת 1.146 מיליון שקל. ואולם עוד לפני הבחירות היה הליכוד בחובות של כ-40 מיליון שקל. לפני כמה חודשים פרס יו"ר הכנסת ח"כ ראובן ריבלין את החוב של הליכוד לכנסת בסך 20.2 מיליון שקל עד לשנת 2011.

העבודה: תקציב הבחירות של מפלגת העבודה נקבע ל-30.5 מיליון שקל, מתוך הנחה שהמפלגה תצליח לזכות ב-26 מנדטים. העבודה זכתה אמנם ב-20 מנדטים, אך תקבל מימון כאילו זכתה ב-21.5 מנדטים בגלל שיטת החישוב. בעקבות תוצאות הבחירות תקבל המפלגה מימון בחירות בסך 23.49 מיליון שקל. את יתרת הסכום תיאלץ לממן ממימון המפלגות השוטף בסך של 1.203 מיליון שקל, או מפריסת חובה לכנסת. לפני הבחירות היתה העבודה בחובות של כ-112 מיליון שקל. לפני כמה חודשים פרס ריבלין חוב של העבודה לכנסת בסך 14.5 מיליון שקל עד לשנת 2011.

מזכ"ל מפלגת העבודה, ח"כ איתן כבל, אמר אתמול כי יכין תוכנית מימון לסגירת הפער בסך 7 מיליון שקל. לדבריו, המפלגה מכרה נכסים בהיקף של 1.2 מיליון דולר (כ-5.6 מיליון שקל) ובקרוב יציע "חבילת פתרונות מיידית".

לפני כחודש הוגדל תקציב הבחירות של מפלגת העבודה בכ-7 מיליון שקל. הגידול בתקציב נעשה בין היתר בהנחה כי ניתן יהיה לגייס תרומות בסך כ-2 מיליון שקל ולמכור נכסים בהיקף של כ-3 מיליון שקל, וכי העבודה תזכה ביותר מ-21 מנדטים. ואולם לפי ההערכות, מכירת הנכסים מתעכבת והיקף התרומות נמוך מאוד.

ישראלביתנו: תקציב הבח-ירות של המפלגה נקבע ל-11 מיליון שקל. מימון הבחירות שתקבל המפלגה מהמדינה יהיה 8.56 מיליון שקל, ומימון המפלגות השוטף שתקבל מהכנסת יהיה 745 אלף שקל. בישראל ביתנו מקווים שהמפלגה תצליח לקבל עוד מנדט אחד, ובכך גם להגדיל את תקציב הבחירות שתקבל מהכנסת.

ש"ס: תקציב מטה הבחירות נקבע ל-16 מיליון שקל. מימון הבחירות יהיה כ-15 מיליון שקל, ומימון המפלגות החודשי השוטף מהכנסת יגיע ל-802 אלף שקל. למפלגה חובות עבר שאותם היא מממנת באמצעות תשלום מימון המפלגות החודשי מהכנסת. באחרונה מכרה המפלגה את משרדיה בבניין שערי העיר בירושלים. לדברי ח"כ יצחק כהן, "הנהגנו מדיניות תקציבית מרסנת ועבודה ממוקדת, והערכנו שנעבור את 11 המנדטים שהיו לנו בכנסת הקודמת".

האיחוד הלאומי-מפד"ל: תקציב הבחירות של הרשימה המשותפת היה 15 מיליון שקל, כאשר הרשימה תקבל מימון בחירות בסך של 13.1 מיליון שקל בגין זכייתה ב-9 מנדטים. מימון המפלגות השוטף שיינתן לה יהיה בסך 745 אלף שקל.

לאיחוד הלאומי חובות עבר של כמה מיליוני שקלים - בעיקר בגין הוצאותיו במערכות הבחירות המוניציפליות. למפד"ל חובות של כ-22 מיליון שקל. עוד לפני הבחירות סוכם בין המפלגות שהרכיבו את הרשימה (האיחוד הלאומי, המפד"ל, תקומה וציונות דתית) שתקציב הבחירות של הרשימה המאוחדת ימומן על ידי כל המפלגות החברות בה.

מרצ: תקציב מטה הבחירות של מרצ היה 13 מיליון שקל, כאשר המפלגה תקבל מימון בחירות של 6.3 מיליון שקל בלבד. בנוסף למימון הבחירות תקבל המפלגה מימון מפלגות שוטף של 344 אלף שקל בחודש. ח"כ חיים אורון אמר בתחילת השבוע: "תקציב הבחירות שלנו נבנה על כך שנקבל מהמדינה מימון בחירות של 8 מיליון שקל ונגייס 1.5 מיליון שקל מתרומות ומגביות. התקציב נבנה כך שבסופו של דבר נישאר עם גירעון של כ-3 מיליון שקל, שאותו נממן מתקציב מימון המפלגות השוטף שנקבל במהלך הכנסת ה-17". בכנסת מעריכים כי תוצאות הבחירות יגדילו את הגירעון של מרצ.

יהדות התורה: תקציב הבחירות של המפלגה נקבע על כ-7.5 מיליון שקל. המפלגה תקבל מימון בחירות של 7.5 מיליון שקל. מימון המפלגות השוטף שיקבלו 2 המפלגות המרכיבות את יהדות התורה (אגודת ישראל ודגל התורה) יעמוד על 458 אלף שקל.

הכנסת תשלם מימון בחירות לפי 139 ח"כים

הכנסת תשלם מימון בחירות לפי 139 ח"כים - ולא לפי 120 חברי הכנסת המכהנים. מימון הבחירות למפלגות יגיע אפוא לכ-160 מיליון שקל - לא כולל את מימון הבחירות שניתן לחץ (ראו תיבה). אם חץ לא תצטרך להחזיר את מקדמת מימון הבחירות שניתנה לה על ידי המדינה בסך של 6.1 מיליון שקל, תשלם הכנסת מימון בחירות לפי 144 ח"כים.

שיטת חישוב מימון הבחירות מסייעת מאוד למפלגות שירדו בכוחן. השיטה מבוססת על יחידות מימון המחושבות לפי ממוצע חברי הכנסת בכנסת החדשה ובכנסת היוצאת, כאשר כל יחידת מימון עומדת על 1.146 מיליון שקל. הליכוד, שירד ל-11 מנדטים, יקבל מימון בחירות לפי 25.5 מנדטים. מרצ קיבלה רק 4 מנדטים, אבל תקבל מימון בחירות לפי 5.5 מנדטים. רשימת האיחוד הלאומי-מפד"ל הכניסה לכנסת 9 ח"כים, אך תקבל מימון בחירות לפי 11.5 מנדטים. מפלגות חדשות כמו קדימה והגמלאים יקבלו את מימון הבחירות לפי מספר המנדטים, בתוספת יחידת מימון של 1.146 מיליון שקל.

מי שמפסיד משיטת הממוצעים הן מפלגות שעלו בכוחן. לישראל ביתנו היה בתחילת הכנסת הקודמת רק ח"כ אחד (אביגדור ליברמן) ואילו כעת זכתה ב-12 מנדטים. לפי החישוב בשיטת הממוצעים תקבל המפלגה מימון לפי 7.5 ח"כים בלבד.

האם חץ תחויב להחזיר למדינה 5 מיליון שקל?

אי בהירות לגבי 5 מיליון שקל שקיבלה חץ מהמדינה כחלק ממקדמת הבחירות. חץ בראשות פורז קיבלה מהכנסת מקדמה בסך של 6.1 מיליון שקל, בהתאם למספר הח"כים שלה בכנסת היוצאת. כל מפלגה זכאית למקדמת בחירות בסך 864 אלף שקל לכל ח"כ, אך אם מתברר כי קיבלה יותר מ-1% מהקולות היא זכאית לקבל מהמדינה מימון של 1.146 מיליון שקל.

השאלה היא האם חץ תידרש חץ להחזיר לקופת המדינה את הסכום הנותר - 5 מיליון שקל. תקציב הבחירות של חץ היה 6 מיליון שקל - כגובה מקדמת הבחירות שקיבלה מהכנסת. עם זאת, בקופת חץ הצטברו באחרונה 10 מיליון שקל: 6.1 מיליון שקל מקדמת בחירות מהכנסת, 2.5 מיליון שקל שקיבלה לאחר שנפרדה משינוי ומימון מפלגות שוטף מהכנסת בחודשים האחרונים בסך של 1.5 מיליון שקל. בניכוי הוצאות הבחירות נותרו בקופת חץ כ-4.1 מיליון שקל. אם תחויב המפלגה להחזיר לכנסת 5 מיליון שקל, היא תימצא בגירעון של כ-0.9 מיליון שקל.

יו"ר חץ, הח"כ הפורש אברהם פורז, אמר כי לא הוציא את כל הכסף שעמד לרשותו, אלא רק את הסכום שניתן לו כמקדמת בחירות. לדבריו, יש לבחון את הסוגייה אם על מפלגתו להחזיר את המקדמה שקיבלה. בכנסת אומרים כי ישנה אי בהירות בעניין, מאחר שחץ הוציאה את כספי המקדמה שקיבלה מתוך הנחה שתצליח להיכנס לכנסת ה-17. לפיכך, אם תשיג חץ לפחות 1% מהקולות, ייתכן שהכנסת תידרש להתייחס אליה באופן שונה מהמפלגות שלא השיגו 1% אך מחויבות להחזיר את מקדמת מימון הבחירות.

כתבות מומלצות

צעירים בטיילת בתל אביב. בקשה מהעובדים להגיע למשרד נהפכת להתקפה פרסונלית עליהם

"הפסקתי להעסיק צעירים. הם מפונקים ולא ראו אותי, אלא רק רצו לקחת ממני"

משפחת שר־שלום, שנכנסה לפני כמה חודשים לדירה בשכונת גליל ים בהרצליה

"קנינו ב-1.8 מיליון שקל, היום הדירה שווה 4.4 מיליון": עוד הגרלה יוצאת לדרך. מה הסיכוי לזכות?

גיף

סיוט בחופשה: 7 תחנות במסלול הייסורים שצפוי לכם בקיץ 2022

נורמן מילנר. "אני לא אומר שקפיטליזם היא השיטה הכי טובה"

"יש בשוק הזה הזדמנות שלא ראינו עשורים"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

מנכ"ל ובעלי בן אנד ג'ריס ישראל, אבי זינגר

"עשה את עסקת חייו": כך הצליח אבי זינגר לרכוש את בן אנד ג'ריס במחיר זעום

מנכ"ל מטא מארק צוקרברג. עידכן את העובדים כי יצטרכו לעמוד ביעדים אינטנסיביים יותר עם משאבים פחותים

צמצומים, ביטול מוצרים ופניית פרסה בפיד: הצרות של מטא רק מתחילות