דיקטטורה תכנונית או קיצור הליכים הכרחי?

דו"ח חדש של החברה להגנת הטבע מבקר בחריפות את פעילותה של הוועדה לתשתיות לאומיות. במשרד הפנים אמנם התנגדו להקמת הוועדה, אך לא ממש מסכימים עם מסקנות הדו"ח

לוגו הארץ
הארץ
לוגו הארץ
הארץ

ריכוזית ועוקפת הליכי תכנון, יקרה ללא הצדקה ולא ממש מהירה - כך מתאר דו"ח חדש של החברה להגנת הטבע את הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). ועדה זו היתה אמורה ליצור מסלול מזורז בעבור תוכניות תשתית גדולות. הדו"ח שהועבר בשבוע שעבר לשר הפנים, אברהם פורז, מתבסס על נתונים שפירסמה הות"ל בנוגע להתקדמות בהליכי אישור של

תוכניות שבהן דנה.

לפני כחודשיים פירסם מזכיר הוועדה לתשתיות לאומיות, אדריכל אריאל וכסלר, עדכון על פעילות הוועדה שדנה עד עתה ב-15 תוכניות. מדובר בוועדה שהקמתה אושרה לפני שנתיים והמטפלת בתוכניות שהממשלה הכריזה עליהן תשתית לאומית. שלוש תוכניות אושרו ועוד שלוש הועברו להערות הוועדות המחוזיות. שאר התוכניות נמצאות בשלב הכנת תסקיר השפעה על הסביבה או מסמכים מקדימים אחרים. שתי תוכניות נוספות, כביש עוקף קרית שמונה ושדה התעופה חיפה, אינן מקודמות באופן פעיל על ידי היזמים (בעיקר מהמגזר הממשלתי).

החברה להגנת הטבע חוזרת בדו"ח שלה, שאותו הכינה המתכננת איריס האן, על הביקורת העקרונית שהיתה לה על הות"ל מראשיתה. הדו"ח טוען שהרכב הוועדה נותר חסר איזון, כי יש בו רוב מכריע לנציגי הממשלה (10 נציגים מתוך 15) - בניגוד למועצה הארצית לתכנון ובנייה, שבה רק שליש מ-33 החברים הם נציגים של משרדי ממשלה.

"הקמתה של הוועדה מהווה כשל של הדמוקרטיה הישראלית", נכתב בדו"ח. "נוהל העבודה של הוועדה מבטא תפישה ריכוזית עד דיקטטורית, שלפיה מערכת התכנון היא זרוע מבצעית של הממשלה ותו לא. זאת מערכת שבה הקול המקצועי הבלתי תלוי, הציבור וכל מי שמחזיק בדעה מקצועית אחרת מזו שהתוותה הממשלה - הם גורמים מפריעים שיש לנטרלם".

הות"ל קיבלה ב-2004 תקציב של 1.27 מיליון שקל בעבור שכירת שירותיהם של יועצים מקצועיים, בעוד שלכל התוכניות הנדונות במוסדות התכנון האחרים הוקצבו 4.39 מיליון שקל. משמעות הדבר היא שהות"ל נהנית מ-20% מכלל תקציבי הייעוץ המקצועי במשרד הפנים, על אף שדנה ב-15 תוכניות בלבד; בוועדות תכנון אחרות דנים באלפי תוכניות, שעל פי דו"ח החברה להגנת הטבע, חלקן חשובות, מורכבות ודחופות לא פחות.

"מאחר שעוגת התקציב לא גדלה, הרי ברור שהתקציבים המופנים לות"ל נגרעים ממקומות אחרים", מציין דו"ח החברה להגנת הטבע. "האומנם ההקצאה הנוכחית מבטאת סדרי עדיפויות ראויים? האם בראייה תכנונית לאומית יש חשיבות רבה כל כך לאישורו של מחלף עד הלום (ליד אשדוד) או לכביש עוקף קרית שמונה, המצדיקים את ריפודם בתקציבי ייעוץ שתוכניות אחרות לא זוכות להם?"

המטרה העיקרית שעמדה מאחורי הקמת הות"ל היתה זירוז תוכניות בנייה בעלות חשיבות לאומית, שיש הכרח מיידי בביצוען. לטענת משרדי ראש הממשלה והאוצר, תוכניות כאלה נתקעו לתקופות זמן ממושכות במוסדות תכנון שאינם יעילים ואשר צריכים להתמודד עם הליך ממושך של התנגדות ציבורית.

החברה להגנת הטבע טוענת כי הות"ל דנה גם בתוכניות שאין בהן כל דחיפות. דוגמה לכך הוא כביש 9, אחד מכבישי הרוחב של חוצה ישראל שאמור לעבור מדרום לחדרה. סלילת הכביש אינה מתוכננת לעשר השנים הקרובות ואינה כלולה בתוכנית החומש של מעצ. למרות זאת, נכנס גם כביש זה, שיהיו לו השפעות סביבתיות מרחיקות לכת, למסלול תכנון מקוצר.

גם בעניין מהירות פעולתה של הות"ל מתברר, כי תוכניות בעלות אופי דומה לאלה שבהן דנה הוועדה הגיעו אל המועצה הארצית לתכנון ובנייה ונדונו בה בפרקי זמן דומים. כך, במקרה של קטע צינור גז טבעי בין חוף דור לאתר חגית (סמוך ליקנעם), שהמועצה העבירה לאישור הממשלה לאחר שדנה בו במשך 18 חודשים. קטע נוסף של תשתית הגז אושר בתקופה של 12 חודשים. מבין התוכניות שאושרו בות"ל, תוכנית אחת טופלה במשך 20 חודשים ותוכנית אחרת בתקופה של 13 חודשים. תוכנית כביש הטבעת המערבית בירושלים הוגשה לוועדה לפני 13 חודשים, וכמעט שלא קודמה מאז.

עם זאת, מדגישה האן כי אין בכך כדי לטעון שהליך אישור קצר הוא בהכרח טוב יותר. ניתוח הנתונים מעלה, לדבריה, את השאלה אם היה הכרח בהקמת ועדה מיוחדת המכילה פגמים עקרוניים כמו חוסר ייצוג הולם לציבור, או שניתן היה באמצעות הקצאת משאבים ושכירת כוח אדם מקצועי לזרז שלבים בהליך התכנון הרגיל.

כאשר מנתחים את קצב אישור התוכניות בות"ל מתברר כי הוא תלוי במידה רבה בפעילות של יזמי התוכנית. האן רואה בכך חיזוק לטענה של מומחי תכנון, שהבעיה בקידום תוכניות תשתית בעלות חשיבות לאומית אינה חוסר היעילות של ועדות התכנון - אלא עד כמה עומדים היזמים בדרישות המוצבות בפניהם ופועלים לאישור התוכניות.

כמו כן מתברר כי תוכניות בעלות השפעה רבה על הסביבה מתעכבות גם בות"ל, ולא רק במוסדות תכנון אחרים. זאת, בגלל הצורך לקיים בדיקות רבות, ועל פי החברה להגנת הטבע זו הוכחה נוספת שאין קיצורי דרך בתכנון. תוכניות שאינן כרוכות בפגיעה סביבתית כבדה, ויש גוף בעל עניין לקדמן כמו במקרה של חברת חשמל המעוניינת בתשתית להובלה וייצור של גז טבעי, עוברות ממילא הליך אישור מהיר גם במוסדות התכנון הרגילים.

המסקנה הסופית בדו"ח היא שבחינת סל הפרויקטים שמקדמת הוועדה, מעלה ספקות אם יש הצדקה לקיומה ולפגיעות שהיא גורמת לייצוג הציבורי ולזכות הציבור להשפיע ולהתנגד לתוכניות. לטענת החברה להגנת הטבע, ניתן להשיג את המטרות שלשמן הוקמה הות"ל, גם ללא קיומה. לחלופין, ניתן להפעיל את הות"ל כוועדת משנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה ולא כפי שהיא פועלת כיום, כוועדה שיש לה את כל הסמכויות של המועצה הארצית אבל פועלת באופן עצמאי.

דוברת משרד הפנים מסרה בתגובה כי שר הפנים רואה פגם בסיסי ביצירת הליכי תכנון מקבילים, שעוקפים את המועצה הארצית ומקשים על התיאום והראייה הכוללת. לדבריה, הקמתה של ות"ל נעשתה בניגוד גמור להמלצת מינהל התכנון במשרד הפנים.

למרות עמדה ביקורתית זו, מציינת הדוברת בתגובתה כי הקמת ות"ל נועדה לטפל בעיכובים גדולים בקידומן של תוכניות תשתית, עד כדי חשש לפגיעה ברווחה ובצמיחה הכלכלית. לדבריה, עיכובים אלה נוצרו לא מעט בגלל הגופים הירוקים, שצברו כוח בוועדות התכנון.

"הות"ל הוכיחה במהלך פעילותה רמה מקצועית גבוהה, קיצור משמעותי בהליכים ביורוקרטיים ושיתוף פעולה מלא של גופי התכנון, הציבור והסביבה" נאמר בתגובת משרד הפנים. .

"הות"ל פועלת באמצעות מנגנון מינימלי ויעיל של עובדי ציבור ובאמצעות יועצים מקצועיים חיצוניים. כך נחסכות הוצאות רבות ומובטחת רמה מקצועית גבוהה. מבחינה זו נוצרה פריצת דרך בניהול הציבורי, המצמצם את המנגנון הציבורי ומפעיל באופן יעיל את המגזר הפרטי.

כתבות מומלצות

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

האי סנטוריני ביוון.
גלויות הכתובות כאגדות
עם מודרניות

"פעם, בקיץ עוד אפשר היה למצוא טיסה ליוון ב–150 דולר. היום, זה כבר 450"

כרם התימנים. "נהייתה שכונה של אנשים מפונפנים"

"יש מיליונרים מכל העולם שהוקסמו מהשכונה, רוצים כאן נכס - ולא מעניין אותם המחיר"