העתירה לבג"ץ כבר מוכנה

שלוש החלטות הנוגעות לפיצוי החקלאים בגין החזרת קרקעות למדינה יובאו היום להצבעה במועצת מקרקעי ישראל. די להציץ ברשימת הדמויות הפועלות כדי להבין שלא מדובר כאן רק בנדל"ן

לוגו הארץ
הארץ
לוגו הארץ
הארץ

לעו"ד רם כספי יש בדיחה המלמדת לדעתו על מצב החקלאים ערב ההכרעות בענייניהם במועצת מקרקעי ישראל: בפולין של ערב מלחמת העולם השנייה, הוא מספר, מתגוררים שני יהודים בכפר - האחד עשיר מופלג והשני דלפון. הדלפון מגיע לעשיר ומספר לו כי הגרמנים עומדים לתקוף וכי מוטב שיקומו שניהם ויימלטו מיד באונייה לארצות הברית. העשיר מאמץ את הרעיון, אבל חברו מוטרד - אין לו כסף להשיט את אשתו ואת 11 ילדיו. למזלו, ידידו מתנדב לממן את השיט ברוחב לב.

לאחר 20 שנה בארצות הברית, התהפכו היוצרות. המיליונר לשעבר ירד מנכסיו, ואילו העני נהפך לבעל ממון. המיליונר לשעבר מגיע לחברו ומבקש ממנו סיוע כספי. "מדוע עלי לעזור לך?", תמה העני שהתעשר. "מה זאת אומרת", נדהם חברו, "שכחת כיצד הצלתי אותך ואת משפחתך וסייעתי לכם לברוח מפולין?". "כמובן", משיב הנובוריש, "אבל מה עשית למעני לאחרונה?".

הנמשל בסיפורו של כספי הוא החקלאים, שהפריחו את השממה ושמרו על הגבולות, אך ירדו מנכסיהם בשנים האחרונות. כספי ניסה להסביר את עמדתו לוועדה בראשות שר האוצר לשעבר משה נסים, שמונתה לקבוע הוראות מעבר בעקבות פסיקת בג"ץ הקרקעות.

שופטי בג"ץ קבעו באוגוסט 2002 כי ההחלטות הנוגעות לפיצוי חקלאים במקרה של הפשרת קרקע הן בעייתיות אך יש לקבוע מנגנון שיאפשר לחלק מהחקלאים והיזמים להמשיך בהליך. הוראות המעבר של ועדת נסים אמורות לקבוע אילו עסקות קרקע יוכלו להתקדם בתנאי הפיצויים ששררו לפני בג"ץ החקלאים.

חלק נכבד מהטענות שהעלה עו"ד רם כספי בפני חמשת החברים בוועדה שגיבשו את הוראות המעבר מצאו את ביטויין בדרך זו או אחרת בהמלצותיה. בעקבות זאת, הטענות הובאו בחשבון גם בהצעת ההחלטה שאמורה לעלות להצבעה במועצת מקרקעי ישראל היום. המועצה, בראשות שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, אהוד אולמרט, אמורה להצביע על שלוש החלטות, שעברו שינויים קוסמטיים קלים בשלושת השבועות האחרונים בעקבות הביקורת שנמתחה עליהן.

כספי יהיה הראשון להודות כי הבנתו בענייני נדל"ן וזכויות החקלאים בקרקע אינה משתווה לזאת של עו"ד שרגא בירן, שייצג את החקלאים בעתירות לבג"ץ ובמאבקים משפטיים נוספים בשנים האחרונות. ואולם החקלאים, ואף יותר מהם היזמים, בחרו להמר על כספי, שיתרונו הוא ככל הנראה דווקא אי-זיהויו עם מאבק החקלאים ועם עמלות שמנות על הפשרות קרקע.

מעורבותו של כספי מלמדת על כך שהמאבק בין החקלאים והיזמים לבין מינהל מקרקעי ישראל, שהחל כוויכוח על גובה הפיצוי, חורג מזמן מתחומי הנדל"ן. מסיבה זו אפשר לראות במאבק על זכויות החקלאים בקרקע ועל גובה הפיצויים מעורבות של גופים שבדרך כלל אינם עוסקים בענייני נדל"ן, כמו האגודה לזכויות האזרח או עמותת במקום, שתיהן חברות בפורום הקרקעות הכולל גם את הקשת הדמוקרטית המזרחית ואת עמותת אדם טבע ודין. נציגי פורום הקרקעות אומרים כי העתירה לבג"ץ נגד יישום ההחלטות כבר מוכנה וכל שנותר הוא להגישה עם היוודע תוצאות ההצבעה במועצה.

אוגוסט 2001 - המועד הקובע

ההחלטה הראשונה והמשמעותית ביותר בטווח המיידי היא אישור המלצותיה של ועדת נסים בדבר הוראות מעבר שלפיהן ייקבע אילו מבין עסקות הפשרת הקרקע אשר הטיפול בהן החל לפני בג"ץ הקרקעות, יוכלו להמשיך ולהתקדם במסלולי הפיצויים שהיו נהוגים עד אותה פסיקה.

המתנגדים להמלצות אומרים כי הן מקלות מדי ומאפשרות למעשה לכל תוכנית שהוגשה לוועדת תכנון לפני פסיקת בג"ץ ליהנות מאותם אחוזי פיצוי גבוהים שהיו נהוגים קודם לכן. המצדדים בהמלצות סבורים כי יש לאפשר המשך של מרבית הפרויקטים בשם עיקרון ההסתמכות ולהחיל את ההחלטות החדשות רק על תוכניות שהוגשו לוועדות התכנון אחרי אוגוסט 2001, שנקבע כמועד הקובע.

עד 80% משווי הקרקע

מי שלא יעמוד במועד הקובע, יצטרך להתמודד עם ההחלטה השנייה העולה להצבעה היום. בהחלטה זו ייקבע גובה הפיצויים על הפשרת קרקע. ההחלטה פועלת לכאורה על פי פסיקת בג"ץ, שלפיה אין להפלות בין חקלאים על בסיס גיאוגרפי וכי יש להעניק פיצוי שהוא נגזרת של השווי החקלאי של הקרקע ולא של שוויה לאחר ההפשרה.

כך נקבע כי על כל דונם מטע שיוחזר למינהל יקבלו החקלאים פיצוי של 31.5 אלף שקל, שנהפכים באופן אוטומטי לכ-50 אלף שקל בגלל כמה הקלות על ותק ושיתוף פעולה בקידום התוכנית; על דונם שלחין יקבלו החקלאים 22.5 אלף שקל (לפני תוספות), ועל קרקע בעל 13.5 אלף שקל.

הבעייתיות בהחלטה זו היא שחרף ההצהרה, מדובר בפיצוי שהוא נגזרת של שווי הקרקע. כך, לדוגמה, נקבע פיצוי מקסימלי שיכול להגיע ל-80% משווי הקרקע החדש. באופן פרדוקסלי, תקרה זו פוגעת דוקא ביישובי הפריפריה, מכיוון שבמרכז כמעט בלתי אפשרי להגיע לשיעור פיצוי זה; באזור הנגב או העמקים, לעומת זאת, ייתכן שהפיצוי כולל התוספות יעבור את התקרה.

בנוסף, הצעת ההחלטה כוללת כמה סעיפים שאינם בהירים לגמרי. כך, לדוגמה, נקבע כי חברות פרטיות יקבלו פיצוי דומה לזה של הקיבוצים והמושבים על שטח של 200 דונם בלבד. ואולם לא ברור אם הכוונה היא לפיצוי על סך הקרקעות של החברות, שחלקן מחזיקות באלפי דונמים, או שמא ייעשה בכל מתחם חישוב נפרד כך שהחברה תיהנה מפיצוי מלא על 200 הדונמים הראשונים בכל תוכנית, ופיצוי הולך וקטן על שאר השטח.

3 דונמים לבעל נחלה

למרות המשמעות הכספית של שתי ההחלטות הראשונות, רבים סבורים כי דווקא ההחלטה השלישית היא החשובה מכולן. לפי החלטה זו, יוענקו לכל בעל נחלה במושב שלושה דונמים - 2.5 דונמים למגורים ו-500 מ"ר לתעסוקה.

במשרד הפנים, למשל, מודאגים מהחלטה זו ואומרים כי היא מרחיקת לכת. מקורות במשרד אומרים כי הזכויות שמקבלים החקלאים בקרקע לפי החלטה זו רבות יותר מכל מה שהוצע להם עד כה.

במשרד הפנים לא מתייחסים לסוגיה הקניינית; סוגיה זו זוכה להתייחסות של גופים אחרים, כגון החברה להגנת הטבע, פורום הקרקעות ופרקליטות המדינה. בחוות הדעת של משרד הפנים מובאת התייחסות להשלכות תכנוניות של ההחלטה ומובע בה חשש כי הזכויות לבנייה למגורים בלא הגבלה על השטח שיקבל החקלאי, יזמינו לחצים על ועדות התכנון לאשר תוכניות בנייה גדולות יותר. כך, יגדל מספר היחידות צמודות הקרקע במושבים ובקיבוצים באופן משמעותי, ורבים מהתושבים בערי הפריפריה יברחו ליישובים הכפריים.

כתבות מומלצות

גיף

סיוט בחופשה: 7 תחנות במסלול הייסורים שצפוי לכם בקיץ 2022

נורמן מילנר. "אני לא אומר שקפיטליזם היא השיטה הכי טובה"

"יש בשוק הזה הזדמנות שלא ראינו עשורים"

מנכ"ל ובעלי בן אנד ג'ריס ישראל, אבי זינגר

"עשה את עסקת חייו": כך הצליח אבי זינגר לרכוש את בן אנד ג'ריס במחיר זעום

מנכ"ל מטא מארק צוקרברג. עידכן את העובדים כי יצטרכו לעמוד ביעדים אינטנסיביים יותר עם משאבים פחותים

צמצומים, ביטול מוצרים ופניית פרסה בפיד: הצרות של מטא רק מתחילות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

קוונטום סורס. שלומית סמל, ברק דיין, עודד מלמד וגיל סמו

"זו ההחלטה הכי מפחידה שעשיתי. כשנצליח, נהיה הבסיס למהפכת המחשוב הבאה של האנושות"

בנייה בשדרות. "יש בעיר תשואות טובות יחסית להשקעה בדירה במרכז הארץ"

"נמאס מהמחירים המטורפים של המרכז. פה אני משלם 2,600 שקל על דירת גן — והכל מהטבת המס"