הכנפיים של האחים בורוביץ והמזומנים של תמי מוזס פתחו את דלתות הבנקים

קבוצת בורוביץ ניהלה את אחד ממסעי הרכש הגדולים במשק בשנים האחרונות: יותר מ-900 מיליון שקל השקיעה ברכישת השליטה בגרנית הכרמל ובקלאב-מרקט, והחברות הנמנות עם הקבוצה נטלו אשראי במיליארד שקל לרכישת טמבור ולהגדלת צי המטוסים של ארקיע. כתבה עשירית בסדרה

לוגו הארץ
הארץ
לוגו הארץ
הארץ

קבוצת בורוביץ

הקטנוע הקטן ששעט לעבר משרדי הנהלת בנק לאומי ברחוב יהודה הלוי בתל אביב בראשית 2001 לא בלט בשטח בין מאות האופנועים העושים באזור בשליחויות שונות. אבל לאיש על הקטנוע הזה היה מטרה קצת יותר יומרנית: הוא הגיע לבנק לאומי כדי לקחת הלוואה של חצי מיליארד שקל, במטרה לרכוש את חברת טמבור. המשימה הצליחה ורוכב הקטנוע, דדי בורוביץ, השלים חולייה נוספת בשרשרת עסקות גדולות שביצעה קבוצת גרנית הכרמל בשנים האחרונות. השרשרת הזו הפכה את הקבוצה לאחת מחברות ההשקעה הגדולות במשק.

התאומים ישראל (איזי) ודוד (דדי) בורוביץ, שהחלו את דרכם בחברת כנפיים-ארקיע, הקימו בשנים האחרונות קבוצת אחזקות, שלה השקעות במגוון רחב של תחומים - אנרגיה, תשתיות, נדל"ן וקמעונות - לצד תחום התעופה המסורתי. עם הצמיחה בפעילות הקבוצה גדל גם היקף האשראי שנטלה ממערכת הבנקאות, ליותר ממיליארד שקל. למרות מסע הרכישות שביצעו, האחים בורוביץ ממשיכים לנהל את עסקיהם הענפים ממבנה טרומי זעיר הממוקם בשדה דב.

מסע הרכש של המשפחה החל ביולי 98', כאשר קבוצת בורוביץ חברה לתאגיד הסחר השווייצי גלנקור, להתמודדות על רכישת השליטה בגרנית הכרמל ממשאב, שהיתה אז בשליטה משותפת של כור וכלל. מחיר השליטה בגרנית לא היה נמוך - 197 מיליון דולר שולמו אז למשאב תמורת כ-57% מהון המניות של גרנית, בעסקה ששיקפה לחברה שווי של כ-347 מיליון דולר - כ-50% מעל שווי השוק שלה באותה העת. מי שהעמיד את עיקר המימון לעסקה זו היה בנק לאומי, שהיה בעצמו אחד מהמתמודדים על רכישת גרנית.

מאז נרכשה השליטה בגרנית הספיקה החברה, הנהנית מתזרים מזומנים חיובי גבוה, לשלם לבעלי מניותיה דיווידנדים בהיקף של יותר מ-740 מיליון שקל, ובחודש הבא ייהנו אלה מדיווידנד נוסף בהיקף של 80 מיליון שקל. דיווידנדים אלה איפשרו למשפחת בורוביץ להקטין באופן משמעותי את היקף חובותיה לבנק לאומי, ולפי ההערכות כמחצית מהאשראי שנלקח מהבנק כבר הוחזר לו. לפיכך, יתרת החוב של בורוביץ וגלנקור נאמדת ב-350 מיליון שקל. שווי השוק של מניות גרנית שבידי בורוביץ וגלנקור מסתכם בכ-466 מיליון שקל, יותר מיתרת החוב לבנק לאומי.

טמבור מייצרת רווחים

חובותיה של גרנית עצמה לבנק לאומי מסתכמים בכ-545 מיליון שקל, וזאת לאחר שהבנק מימן לחברה ב-2001 את רכישת מלוא הון המניות של יצרנית הצבעים טמבור תמורת כ-125 מיליון דולר. עיקר המימון שהעמיד לאומי בשיעור של 80% מסך האשראי ניתן לגרנית כהלוואת נון ריקורס, כך שבמקרה של אי עמידה בתנאים להחזר האשראי לבנק לאומי לא תהיה זכות חזרה ללווה. גרנית שילמה על טמבור כמעט כפליים משווי השוק שלה באותה עת, אך למרות זאת בגרנית מרוצים למדי מהעסקה. הסיבה: טמבור מייצרת לה רווחים ומזומנים בהיקף עשרות מיליוני שקלים - ב-2002 לבדה תרמה טמבור לגרנית רווח לאחר מס של כ-30 מיליון שקל.

עיקר המינוף של גרנית נובע מאשראי שנטלו החברות הבנות, ובראשן סונול. לחברות אלה חובות מצטברים לתאגידים בנקאיים של כ-1.4 מיליארד שקל. זאת, בלי להביא בחשבון התחייבויות צמודות לדולר בהיקף של כ-185 מיליון שקל, אשר כנגדן מחזיקה החברה מלאי דלק ביטחוני.

אשראי בנקאי נוסף בהיקף של כ-100 מיליון שקל עשויה ליטול בתקופה הקרובה החברה הנכדה, טמבור אקולוגיה, הפועלת בתחומי הכימיקלים לתעשייה, הבוצה והתפלת המים. טמבור אקולוגיה מחזיקה ב-26.5% מקבוצת Via Maris Desalination, שזכתה בשנה החולפת במכרזים להקמת שני מתקני התפלת מי ים בהיקף כולל של 75 מיליון מ"ק מים לשנה. היקף ההשקעה הכולל של Via Maris בהקמת מתקנים אלה הוא 850-800 מיליון שקל.

בחמש השנים האחרונות הציגה גרנית הכרמל רווח מצטבר של כ-280 מיליון שקל, המשקף רווח ממוצע של כ-56 מיליון שקל לשנה. בשנה החולפת היה לחברה רווח של כ-24.6 מיליון שקל בלבד, בעקבות מחיקה של כ-20 מיליון שקל בגין ירידת ערך ההשקעות בוולקן ונצבא. לפי שעה, ההשקעה בכ-9.8% ממניות נצבא שבוצעה בתקופה שקדמה לעידן קבוצת בורוביץ, טומנת בחובה הפסד גלום של כ-65 מיליון שקל. עם זאת, בהנחה שגרנית תמשיך להציג שיפור ברווחיותה התפעולי כפי שעשתה בשלוש השנים האחרונות, קבוצת בורוביץ אינה צפויה להיתקל בקשיים בהחזר ההלוואה על רכישת גרנית ללאומי.

צרכנית אשראי נוספת השייכת לקבוצת בורוביץ היא חברת כנפיים-ארקיע, הפועלת בתחום התיירות וגם בתחום התעופה הדורש השקעה גדולה של מזומנים ברכישת כלי טיס. כך, ב-2002 רכשה החברה תשעה מטוסי נוסעים מתוצרת בואינג תמורת כ-650 מיליון שקל. חלק הארי של המזומנים ששימשו לרכישת מטוסים אלה - כ-515 מיליון שקל - מקורם באשראי בנקאי שהעמידו לחברה בנק לאומי ובנק הפועלים. בסך הכל היקף ההלוואות שהעמידה המערכת הבנקאית לכנפיים-ארקיע נאמד ב-1.35 מיליארד שקל, בגין רכישה קודמת של מטוסים והפעילות בתחומי התיירות.

מחכירה לאייר פראנס

הלוואות אלה יועדו ברובן המכריע למימון רכישת צי המטוסים של החברה המונה 34 מטוסי סילון, 31 מהם מוחכרים לחברות תעופה בחו"ל. 21 מהמטוסים המוחכרים לחברות אחרות נקיים מחובות, לאחר שארקיע פרעה את ההלוואות ששימשו לרכישתם. תשלום העלויות השוטפות של ההלוואות בגין שאר המטוסים מתבצע מתוך דמי החכירה שמקבלת החברה מחוכרי המטוסים. עם החוכרות נמנות אייר פראנס, אמריקן איירליינס, דלתא איירליינס ואייר קנדה.

אחד מגורמי הסיכון של שתי העסקות שביצעה כנפיים ב-2002 הוא מצבן הכלכלי של אמריקן איירליינס - חברת התעופה הגדולה בעולם שחכרה מכנפיים 6 מטוסים, ודלתא - חברת התעופה השלישית בגודלה בארה"ב שחכרה מהחברה הישראלית 3 מטוסים. שתי חברות אלה ספגו מהלומה בעקבות אירועי 11 בספטמבר 2001. אמריקן איירליינס אמנם הפסידה בשנתיים החולפות כ-5.2 מיליארד דולר, אך בכנפיים מעריכים כי לא תגיע לפשיטת רגל. אם אמריקן איירליינס בכל זאת תתמוטט, ששת המטוסים יוחזרו לכנפיים וישמשו את ארקיע להפעלת קווי התעופה שלה.

רכישה ממונפת נוספת שביצעה קבוצת בורוביץ היתה לפני כשנה וחצי, כאשר נרכשו כ-98.5% ממניות רשת קלאב-מרקט יחד עם כל הון המניות של ניו פארם תמורת 440-430 מיליון שקל. כרגיל אצל קבוצת בורוביץ, גם הפעם היה זה בנק לאומי שסייע במימון העסקה.

בעת רכישתה החזיקה רשת קלאב-מרקט בכ-140 חנויות, שכללו שטחי מכירה של כ-219 אלף מ"ר. ב-2000 הפסידה הרשת כ-100 מיליון שקל, ובמחצית השנה שלאחר מכן היא הפסידה כ-22 מיליון שקל נוספים. היקף המכירות של הרשת בכל אחת מהשנים 2000 ו-2001 הסתכם בכ-3 מיליארד שקל.

מאז נרכשה קלאב-מרקט, הנחשבת לרשת השיווק השלישית בגודלה בישראל, היא עברה תהליך התייעלות במסגרתו נסגרו יותר מ-20 חנויות שהפסידו ומספר עובדי הרשת צומצם. היקף האשראי הבנקאי שניתן לרשת השיווק נאמד בחצי מיליארד שקל.

נזילות ואורך נשימה

לצד האחים בורוביץ ניתן למצוא בראש הפירמידה גם את תמי מוזס-בורוביץ, רעייתו של דדי. לה עצמה יש אחזקה עקיפה בגרנית הכרמל ובקלאב-מרקט, לצד אחזקה ישירה בכנפיים-ארקיע. מוזס-בורוביץ היא בעלת השליטה (80%) בחברת מפל תקשורת, אשר לצד השקעה בכמה חברות הפועלות בתחום התקשורת היא מפיקה את מגזין הבידור "רייטינג" יחד עם קבוצת מעריב. מפל אינה נחשבת לחברה ממונפת. לבעלת השליטה בה יש משענת כלכלית איתנה לאחר שקיבלה כ-60 מיליון דולר בעת שמכרה את מניותיה בידיעות אחרונות לקבוצת בראון-פישמן. עסקה זו סיפקה לקבוצה נזילות ואורך נשימה שסייעו לה לבצע את סדרת הרכישות בשנים האחרונות.

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?