מניות חמות בוול סטריט

המניות שקיבלו לפחות 3 המלצות אנליסטים בימים האחרונים
עוד מניות חמות

המלצות אנליסטים עדכניות

ההמלצות העדכניות ביותר על מניות בוול סטריט מידי האנליסטים הטובים ביותר (לפי דירוג TipRanks). התשואה הממוצעת היא התשואה התיאורטית המחושבת מכלל המלצות האנליסט בשנה האחרונה

מניה
תאריך
המלצה ומחיר יעד
שם האנליסט
דירוג האנליסט
תשואה ממוצעת

עסקאות בעלי עניין

עסקאות בעלי עניין אחרונות שבוצעו על-ידי בעלי העניין הטובים ביותר בוול סטריט (לפי דירוג TipRanks). התשואה הממוצעת היא הרווח/הפסד שנבע מכלל פעולותיו של בעל העניין בשנה האחרונה

מניה
סוג הפעולה
היקף העסקה
תאריך
בעל עניין
דירוג
תשואה ממוצעת

קרנות גידור - עסקאות בולטות

העסקאות הבולטות ביותר של מנהלי קרנות הגידור הטובים ביותר בוול סטריט (לפי דירוג TipRanks). הנתונים מתבססים על הדוחות הרבעוניים של קרנות הגידור ל-SEC. התשואה הממוצעת היא התשואה השנתית הממוצעת של מנהל הקרן בשלוש השנים האחרונות.

מניה
סוג הפעולה
היקף הפעולה
רבעון
מנהל קרן הגידור
דירוג
תשואה ממוצעת

Wall Street Top

האנליסטים הטובים בוול סטריט

חמשת האנליסטים הטובים בויתר בוול סטריט (לפי דירוג TipRanks). התשואה השנתית הממוצעת היא התשואה התיאורטית המחושבת מכלל המלצות האנליסט בשנה האחרונה

מנהלי קרנות הגידור הטובים בוול סטריט

מנהלי קרנות הגידור הטובים ביותר בוול סטריט (לפי דירוג TipRanks). התשואה השנתית הממוצעת מחושבת לפי ביצועי מנהל הקרן בשלוש השנים האחרונות

בעלי העניין הטובים ביותר בוול סטריט

בעלי העניין הטובים ביותר בוול סטריט (לפי דירוג TipRanks). התשואה השנתית הממוצעת מחושבת על-פי הרווח/הפסד שנבע מפעולות בעל העניין בשנה האחרונה