דלק רכב ספגה הפסד של 58 מיליון שקל מניירות ערך - עקב משבר קורונה

יבואנית מאזדה, פורד וב.מ.וו מדווחת על ירידה ניכרת במכירת כלי רכב בעקבות קורונה ■ רכישת חברת התשתיות ורידיס ממשיכה להוכיח את עצמה: החברה תרמה רווח של 124 מיליון שקל ב-2019, וקיזזה ברבעון הרביעי את הירידה בהכנסות האחרות

יורם גביזון
יורם גביזון
יבוא מכוניות במל אילת
צילום: אוליבייה פיטוסי
יורם גביזון
יורם גביזון

גיל אגמון, המנכ"ל ובעל השליטה בדלק רכב (45%), מדווח כי התפשטות נגיף קורונה גורמת לירידה ניכרת במכירות כלי רכב וחלפים במארס 2020. המשבר ממחיש ביתר עוצמה את התבונה שבהחלטתו, המוזרה במבט ראשון, לרכוש את השליטה (70%) בחברת ורידיס תמורת 990 מיליון שקל ביולי 2018.

ורידיס שפעילה בתחום תשתיות איכות הסביבה, האנרגיה והתפלת המים מייצרת לדלק רכב בסיס הכנסות יציב במיוחד בתקופת משבר כלכלי חמור כמו זה שחווה המשק בשבועות האחרונים. אך גם ללא קשר למשבר הנוכחי, ברור כי אלמלא עסקת ורידיס היתה דלק רכב במצב לא נוח.

מניית דלק רכב

לפי אגמון, העמקת המשבר עלולה לגרום לירידה בצריכה הפרטית, בביקוש לכלי רכב חדשים ולפגיעה במפעלי הייצור שבהם מיוצרים כלי הרכב שהחברה מוכרת. זאת, אף שעד עתה לא היתה פגיעה במלאי הרכבים המיובאים או על מלאי החלפים הנדרשים לדלק רכב.

היבט אחר של הנזקים שגורם משבר קורונה הוא קריסה של 40% בשווי תיק ניירות הערך הסחירים של קבוצת דלק רכב. משמע, הפסד לא ממומש של 58 מיליון שקל מתחילת הרבעון הראשון של 2020 בגין הירידה במחיר מניות פורד שבה השקיעה דלק רכב 97 מיליון שקל, ב.מ.וו (34 מיליון שקל) ומאזדה (16 מיליון שקל). דלק רכב השקיעה עוד 183 מיליון שקל במניות הסטארט-אפים אינוויז, היילו, אוטוטולקס, והיי אוטו. כפי שהוכיח תקדים מובילאיי, בכל הקשור להשקעה בחברות סטארט-אפ מעולם הרכב לגיל אגמון יש נטייה לפגוע.

גיל אגמוןצילום: עופר וקנין

דלק רכב הרוויחה 86 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2019 בהשוואה להפסד של 46 מיליון שקל ברבעון המקביל לו ב-2018. השיפור הדרמטי בשורת הרווח הוא תוצאה משולבת של גידול ברווחי ורידיס, ירידה חדה בהוצאות המימון של החברה ורווח חד פעמי משיערוך נדל"ן בהקמה של החברה בסמוך לצומת לה גרדיה בתל אביב.

הכנסותיה של דלק רכב ירדו ב-7% ברבעון הרביעי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018 והסתכמו ב-686 מיליון שקל. הירידה בהכנסות נובעת מקיטון של 10% בהכנסות ממכירת כלי רכב ברבעון הרביעי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018, במקביל לנפילה המתמשכת במכירות מכוניות מדגמי מאזדה ופורד. מספר המכוניות שנמכרו על ידי דלק רכב ברבעון הרביעי של 2019 ירד ב-20% לעומת הרבעון המקביל ב-2018 והסתכם ב-2,298. המכירות של דגמי מאזדה ירדו ב-28% ל-1,223 ואילו המכירות של דגמי פורד ירדו ב-47% ל-200 ברבעון הרביעי של 2019. צמיחה של 12% במכירות דגמי ב.מ.וו מיתנה את הנפילה במכירות וברווחיות.

ורידיס מצילה את דלק רכב

לפי הדו"ח הכספי של דלק רכב, נתח השוק של החברה גלש ב-2019 ל-6% בהשוואה ל-7% ב-2018 ובהשוואה ל-25% בשיאה של החברה ב-2009. מכירות מאזדה 3 שהגיעו ל-482 מיליון שקל והיו 14% מהכנסות החברה ב-2018 נפלו מתחת ל-10% ב-2019. את מקומה של המאזדה 3 כדגם הנמכר ביותר של החברה תפס כלי הרכב הפנאי-שטח מאזדה Cx5 שמכירותיו הסתכמו ב-560 מיליון שקל ב-2019, צמיחה של 3.5% לעומת 2018 והיו 15.8% ממכירותיה של דלק רכב.

הכנסותיה של דלק רכב ממכירת חלפים ושירותי מוסך נסוגו ב-21% ברבעון הרביעי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018, והסתכמו ב-57 מיליון שקל, במקביל לירידה המתמשכת בנתח השוק של החברה. הירידה בתחום הרכב, ליבת עסקיה של החברה, פוצתה על ידי הגידול הנמשך בתחום איכות הסביבה. ההכנסות של ורידיס בתחום איכות הסביבה צמחו ב-8% ברבעון הרביעי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018 והסתכמו ב-195 מיליון שקל.

הרווח הגולמי של דלק רכב גדל ב-12% ברבעון הרביעי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018 והסתכם ב-93 מיליון שקל שהם 13.5% מהמחזור לעומת 11.2% מהמחזור במקביל ב-2018. השיפור ברווחיות הגולמית למרות הירידה במכירות נובע מכמה סיבות: היחלשות מטבעות היבוא של דלק רכב (הין, הדולר והיורו), תמהיל המכירות היה מוטה יותר לפלח הפנאי-שטח וכלל מרכיב גדול יותר של רכבי ב.מ.וו, וכן מעלייה ברווחיות הגולמית של מגזר איכות הסביבה המאוגד בחברה הבת ורידיס.

הרווח התפעולי של דלק רכב צמח ב-367% ברבעון הרביעי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018 והסתכם ב-133 מיליון שקל. הקפיצה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מרישום רווח של 77 מיליון שקל משיערוך נדל"ן להשקעה בהקמה של החברה על פרויקט נדל"ן המשותף לקבוצת דלק רכב ולחברת ויתניה בסמוך לצומת לה גרדיה בתל אביב.

תחנת הכוח רותם של או.פי.סי בנגבצילום: אלבטרוס

גורם אחר לגידול ברווח התפעולי היה עלייה בחלקה של ורידיס ברווחי החברות הבנות שלה: ורידיס מחזיקה ב-49% מ-VID, הזכיינית של מתקן ההתפלה באשקלון, וחברת או.פי.סי רותם (20%) שמפעילה תחנת כוח שהספקה 466 מגה וואט במישור רותם. חלקה של דלק רכב ברווחי החברות המוחזקות עלה ל-18 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2019 בהשוואה ל-7 מיליון שקל ברבעון המקביל לו ב-2018, כתוצאה מירידה במדד המחירים ששחק את הוצאות המימון של או.פי.סי רותם. סיבה נוספת היא פעילות חלקית של תחנת הכוח ברבעון הרביעי של 2018 כתוצאה מעבודות תחזוקה.

הרווחיות התפעולית השוטפת של דלק רכב נהנתה מגידול של 320% ברווח התפעולי של מגזר איכות הסביבה ל-17 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2019. רווח זה קיזז ירידה של 50% ברווח התפעולי של מגזר החלפים ושירותי המוסך ל-9 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2019, כחלק מהדעיכה הכללית של המגזר בשנים האחרונות.

מגזר ייבוא כלי הרכב הציג גידול של157% ברווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2019 לעומת המקביל לו ב-2018, לסך של 26 מיליון שקל. זאת, הודות לגידול ברווח הגולמי, ירידה בהוצאות הפרסום וקיטון בהוצאות התפעול בעקבות יישום התקן החשבונאי IFRS 16 בנושא חכירות תפעוליות.

הצמיחה בשורת הרווח הנקי של דלק רכב ברבעון הרביעי של 2019 הסתייעה בירידה חדה של 86% בהוצאות המימון ברבעון החולף בהשוואה למקביל לו ב-2018, לסכום של 12 מיליון שקל. הצמיחה נבעה מהיחלשות הין היפני ברבעון הרביעי של 2019. זאת לעומת הרבעון המקביל ב-2018, שבו הין התחזק ב-7% והסב לדלק רכב הוצאות מימון של 47 מיליון שקל בשל שיערוך אשראי ספקים, וכן בשל הפסד של 15 מיליון שקל מניירות ערך בשל ירידות בשוקי המניות.

הדו"ח של דלק רכב מגלה שורידיס תרמה לרווח הכולל של דלק רכב 124 מיליון שקל ב-2019 , סכום של 22 מיליון שקל מכלל זה ברבעון הרביעי של השנה, לפני הפחתת עודף עלות של 37 מיליון שקל ב-2019, סכום של 7 מיליון שקל מכלל זה ברבעון הרביעי של 2019. מהדו"ח עוד עולה כי דלק רכב הקטינה את יתרת ההלוואה שלקחה לצורך מימון הרכישה מ-990 מיליון שקל ביולי 2018 ל-629 מיליון שקל נכון לכיום.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?