האמריקאים עדיין אוכלים סלטים מוכנים - ועוד נתונים מפתיעים מדו"חות שטראוס

שטראוס הרוויחה 107 מיליון שקל ברבעון הראשון - גידול של 5% ■ ירידה במחיר החלב ושיפור ברווחיות חברת הסלטים "סברה" בארצות הברית פיצו על שחיקה ברווחיות של פעילות הקפה ■ מקס ברנר ממשיכה להפסיד

יורם גביזון
יורם גביזון
שיתוף פעולה בין חומוס סברה ל-NFL
שיתוף פעולה בין חומוס סברה ל-NFL
יורם גביזון
יורם גביזון

צמיחה בשוק המקומי ושיפור ברווחיות של מחלבת שטראוס וחברת הסלטים סברה, איפשרו לשטראוס להציג צמיחה של 7.7% ברווח התפעולי הניהולי ברבעון הראשון של 2016 - למרות המשך ההשפעה השלילית של התחזקות השקל, ושחיקה ברווחיות חברת הקפה, בעיקר בברזיל.

הרווח הניהולי של שטראוס גדל ב-4.9% ברבעון הראשון של 2016 לעומת מקבילו ב-2015, והסתכם ב-107 מיליון שקל. הרווח הניהולי מנטרל את ההשפעות של עסקות הגנה על מחירי הקפה והקקאו, רווחים או הפסדים ממכירת רכוש וכן הוצאות הקשורות בהקצאת אופציות למנהלים, ומאחד את חלקה היחסי של החברה בתוצאותיהן של חברות מוחזקות בשיעור של 50% .

מכירותיה של שטראוס ירדו ב-2.6% ברבעון הראשון של 2016 לעומת הרבעון המקביל ב-2015, והסתכמו ב-1.88 מיליארד שקל. זאת בעיקר בשל ההשפעות של השינוי בשער המטבעות הזרים, בעיקר הריאל הברזילי, כלפי השקל - שגרעו משטראוס 134 מיליון שקל. ההשפעות השליליות פוצו חלקית על ידי גידול של 9.4% במכירות קפה, וצמיחה של 2.9% במכירותיה של שטראוס ישראל, שתרמו 65 ו-22 מיליון שקל בהתאמה למחזור המכירות. המכירות, בנטרול השפעות המט"ח, גדלו ב-4.7% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015.

הרווח התפעולי הניהולי של שטראוס גדל ב-7.7% ברבעון הראשון של 2016 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2015, והסתכם ב-213 מיליון שקל - שהם 11.3% מהמחזור, לעומת 10.2% מהמחזור המקביל ב-2015.

הגידול ברווח התפעולי הניהולי נבע בעיקר מתחום המטבלים והממרחים הבינלאומי, שתרם גידול של 13 מיליון שקל, כ-5 מיליון שקל ממנו בגין פיצוי מחברת הביטוח על משיכת מוצרים מהמדפים ב-2015, והיתרה בשל ירידה במחיר הטחינה והוצאות התובלה, ותרומה של 6 מיליון שקל משטראוס ישראל - בעיקר ממחלבת שטראוס, שנהנתה מירידה חדה יחסית במחיר החלב הגולמי ומשיפור ברווח הגולמי של שטראוס מים, בקיזוז הפסדיה הכרוניים של מקס ברנר וירידה של 6 מיליון שקל ברווחי חברת הקפה, כתוצאה מרבעון לא מוצלח של החברה הבת Tres Coracoes בברזיל. כמו כן, חלה עלייה במחיר הקפה הירוק, שמשמש כחומר גלם בייצור הקפה והתחזקות הדולר כלפי מרבית המטבעות של החברות הבנות של שטראוס קפה.

הגידול ברווח הנקי של שטראוס מותן על ידי גידול חד של 78% בהוצאות המימון נטו ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה למקביל ב-2015, ל-32 מיליון שקל. הגידול בהוצאות המימון נטו נבע מהעובדה שמדד המחירים ירד ב-0.9% ברבעון החולף, בעוד שברבעון המקביל ב-2015 מדד המחירים ירד ב-1.6%.

גדי לסיןצילום: מוטי מילרוד

הרווח התפעולי של שטראוס קפה ירד ב-7.4%

הכנסותיה של שטראוס קפה ירדו ב-7.8% ברבעון החולף בהשוואה למקביל ב-2015, והגיעו ל-780 מיליון שקל. אולם בנטרול התחזקות השקל כלפי הרובל הרוסי והריאל הברזילי, גדלו המכירות ב-8.4%.

הרווח התפעולי של שטראוס קפה ירד ב-7.4% ברבעון הראשון של 2016 בהשוואה למקביל ב-2015, והסתכם ב-80 מיליון שקל. הגורם העיקרי לירידה ברווח התפעולי היה הרעה בתוצאותיה הכספיות של החברה הבת (50%) Tres Coracoes. הכנסותיה של החברה גדלו ב-14% ברבעון החולף ל-630 מיליון ריאל, הודות להעלאת מחיר וצמיחה כמותית. הרווח התפעולי של Tres Coracoes ירד ב-26%, למרות הגידול החד במכירות, והסתכם ב-44 מיליון ריאל, שהם 6.9% מהמחזור, לעומת 10.8% מהמחזור המקביל ב-2015. זאת כתוצאה מעליה של 7% במדד של מחיר קפה ערביקה בברזיל, שמשמש חומר גלם בייצור קפה; עלייה של 10% בעלויות השכר כתוצאה מהצמדת חוזי השכר במדינה לאינפלציה; והכפלת מחיר הדלק במונחי ריאל בשל הפיחות בשער הריאל כלפי הדולר.

סניף מקס ברנר בראשון לציון. הפסדים כרונייםצילום: ניר שמול

השפעת הקריסה ברווח התפעולי של Tres Coracoes על הרווח התפעולי של שטראוס קפה הוחרפה כתוצאה מפיחות של 28% בשער הריאל כלפי השקל. הנפילה ברווח וברווחיות בברזיל קוזזו בגידול ברווח במרכז ובמזרח אירופה כתוצאה מגידול של 15% במכירות ברוסיה במונחים דולריים.

תוצאות משופרות בשוק המזון המקומי

שטראוס הציגה תוצאות משופרות בשוק המזון המקומי, באמצעות חטיבת הבריאות ואיכות החיים (מחלבת שטראוס, סלטי אחלה ויד מרדכי) והתענוג וההנאה (שוקולד, ממתקים וחטיפים), למרות עיתוי לא נוח של חג הפסח שצוין ב-2016 ב-22 באפריל, וב-2015 ב-3 באפריל. המכירות של שטראוס ישראל צמחו ב-2.9% ברבעון הראשון של 2016 לעומת המקביל ב-2015, והגיעו ל-776 מיליון שקל, בעוד ששוק המזון התכווץ ב-2.8% ברבעון הראשון של 2016, על פי נתוני חברת המחקר סטורנקסט.

מכירות מגזר הבריאות ואיכות החיים גדלו ב-4.3% ל-474 מיליון שקל, כתוצאה מגידול בנתח השוק הממוצע של מחלבת שטראוס ל-11.5% בעקבות השקה של מוצרים חדשים כמו דנונה פרו, גבינות חדשות במותג סימפוניה, חלב יטבתה בבקבוקי פלסטיק ומעדני JOY. השיפור במחלבות קוזז חלקית בנסיגה של 8.1% במכירות סלטי אחלה במונחים כספיים, למרות גידול בנתח השוק שלה כתוצאה מהמשבר בענף הסלטים המעובדים.

הרווח התפעולי של מגזר הבריאות ואיכות החיים צמח ב-13% ברבעון החולף ל-51 מיליון שקל, שהם 10.7% מהמחזור - בהשוואה ל-9.9% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2015. זאת כתוצאה מהגידול במכירות והתייעלות באריזת חלב יוטבתה בעקבות המעבר לניפוח עצמי של בקבוקי פלסטיק במקום אריזת קרטון של יצרנים חיצוניים, וירידה של 14% במחיר המטרה של החלב הגולמי, שקוזזה חלקית בהורדת מחירים של 5%-20% בחלק מהקטגוריות של מוצרי חלב.

המכירות של חטיבת התענוג וההנאה צמחו ב-0.7% ל-302 מיליון שקל, והרווח התפעולי נותר יציב ברמה של 47 מיליון שקל, כתוצאה מהשפעה שלילית של עיתוי חג הפסח שתתוקן ברבעון השני של 2016.

מפעל שטראוס באחיהודצילום: עמרי שפרן

גידול חד בתחום הסלטים והמטבלים הבינלאומיים

תחום הסלטים והמטבלים הבינלאומיים, שמרוכז בחברת סברה (50%) שפועלת בארה"ב וקנדה ובחברת אובלה (50%) שפועלת במקסיקו ואוסטרליה, הציג גידול מתון בהכנסות וגידול חד ברווח התפעולי.

הכנסותיה של סברה גדלו ב-0.9% ל-350 מיליון שקל, כתוצאה מהאטה בצמיחת השוק בצפון אמריקה והתחזקות של 1% בשערו הממוצע של השקל. נתח השוק של סברה בשוק החומוס גדל בשבועות האחרונים ל-63%, ותיקן את הירידה ל-50% שהגיעה בעקבות המשבר שנבע ממשיכת האריזות מהמדפים באפריל 2015 בעקבות תקלת בקרת איכות.

הרווח התפעולי של סברה גדל ב-52% ברבעון החולף לעומת המקביל ב-2015 ל-61 מיליון שקל, שהם 17.4% מהמחזור, לעומת 11.5% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2015. זאת כתוצאה מתרומה של 10 מיליון שקל שהגיעה מהחזר כספי ביטוח על תקלת ריקול; השפעת הגידול בחלקן של מכירות החומוס על חשבון מטבלים אחרים כמו סלסה וגווקמולי; ירידה במחיר הטחינה ובמחיר הדלק; והתייעלות בייצור בעקבות הצמיחה הכמותית.

ההפסד התפעולי של אובלה ירד ב-40% ל-7 מיליון שקל, כתוצאה מגידול של 18% במכירות ל-21 מיליון שקל, לאחר שהפעילות באוסטרליה, שבה אובלה היא החברה המובילה עם נתח שוק של 28.3%, עברה לרווח.

מניית שטראוס בשנה האחרונה

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"