מנוע הצמיחה העתידי של אסם קירטע ברבעון הרביעי - והרווח ירד ב–6.5%

שבוע לפני ההצבעה על המיזוג עם נסטלה דיווחה אסם על ירידה נדירה ברווח התפעולי והנקי בעקבות נפילה של 12% במכירות בחו"ל, ושחיקת מחירים בישראל ■ הרווח של טבעול צנח ב–58% ■ עלות שכרו של המנכ"ל איציק צאיג הסתכמה ב–4.2 מיליון שקל

רבעון אחר רבעון נהגה אסם להציג בעשור האחרון גידול ברווח התפעולי. היכולת של החברה להגדיל את רווחיה גם על רקע המחאה החברתית והתחרות העזה, היתה מעוררת שוב ושוב זעם בקרב קמעוניות המזון. הן טענו כי האחריות על יוקר המחיה רובצת על כתפיהם של יצרני המזון הגדולים, שנהנים מרווחיות מנופחת על חשבון הצרכן ועל חשבונן.

הרצף הזה נקטע שבוע לפני ההצבעה על המיזוג עם נסטלה, וייתן נקודה למחשבה למי שחושב שהמחיר שמציעה נסטלה עבור מניותיה של אסם מגלם מכפיל שווי פעילות לרווח תפעולי תזרימי (Ev/EBITDA) של 13.4 — אינו גבוה מספיק. מבט שנתי על הדו"חות הכספיים והתפלגות ההכנסות והרווחיות למגזרים מגלה שאסם אינה חברת צמיחה, ורווחיותה עומדת בפני אתגרים לא קלים. כדי לחדד ולהטמיע את המסר בחרה אסם להקדים ב–60 שעות את פרסום הדו"חות הכספיים, שעשויים להיות האחרונים שלה כחברה ציבורית — כדי שלאנליסטים של בתי ההשקעות השונים מספיק זמן להתרשם לפני שיחת הוועידה עמם.

איציק צאיג, מנכ"ל אסם צילום: יוסי צבקר

אסם הרוויחה 90 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2015 — ירידה של 6.7% בהשוואה לרבעון המקביל ב–2014. ההכנסות ירדו ב–2.9% ברבעון החולף בהשוואה לרבעון המקביל ב–2014 והסתכמו במיליארד שקל. הגורם העיקרי לירידה במכירות היה השינוי בחוק המזון החל בינואר 2015, ששינה את ההסכמים המסחריים בין יצרניים לקמעונאים, והמיר את התשלומים ששילמו היצרנים עבור שירותים שסיפקו הקמעונאים, ונרשמו בהוצאות המכירה, להנחות שמקטינות את המכירות. ההשפעה השנתית של החוק היתה ירידה של 56 מיליון שקל במכירות, שקוזזה בירידה דומה בהוצאות המכירה והשיווק. גורם נוסף לירידה במכירות היה הרחבת מבצעי מכירות והנחות, שהביאה לשחיקה אפקטיבית של 3% במחירי המכירה של אסם בשוק המקומי, וקיזזה עלייה כמותית של 3.2% ב–2015.

גורמים אלה פעלו בצורה מתונה יחסית ברבעון החולף, שבו ירדו המכירות בשוק המקומי ב–1% בלבד. הבעיה העיקרית בשורת המכירות היתה נפילה של 12.5% במכירות בחו"ל ל–154 מיליון שקל, שהם 15.4% בלבד ממכירותיה של אסם ברבעון החולף, בהמשך לירידה במכירות בכל הרבעונים הקודמים ב–2015.

טבעול איבדה נתחי שוק משמעותיים

אסם מסבירה את הירידה במכירות בחו"ל בהפסקת הפעילות המפסידה של תחליפי בשר צמחי בארה"ב תחת מותג Veggie Patch, אבל נראה שהבעיה רחבה יותר. טבעול, שהיא החברה הבת שמרכזת את פעילותה של אסם בתחום תחליפי הבשר הצמחי, איבדה נתחים משמעותיים בשווקים המרכזיים שלה באירופה, כמו הולנד, שוודיה ואיטליה, והרווח שלה לפני מס קרס ב–58% ל–19 מיליון שקל ב–2015.

דן פרופר, יו"ר אסםצילום: עופר וקנין

פנחס קימלמן, סמנכ"ל הכספים של אסם, מסביר שהנפילה בנתחי השוק באירופה נובעת מהתחזקות השקל והקרונה הצ'כית כלפי היורו, שהקטינה את כושר התחרות של הקבוצה באירופה, ולא מהתחזקות החרם על ישראל. לדבריו, הירידה של 17% ברווחי החטיבה הבינלאומית ברבעון החולף ל–10 מיליון שקל (6.5% מהמחזור בלבד) נובעת, בין השאר, מהגברת מאמצי השיווק והמכירה בארה"ב לרגל השקת קו מוצרי Swirl של חברת הסלטים המצוננים Tribe, שלאחר שנים רבות הצליחה לבלום את הירידה בנתח השוק שלה בשוק האמריקאי, ועלתה מ–7% ל–7.5% ב–2015.

כשנזכרים בדבריו של דן פרופר, יו"ר החברה עד סוף מארס 2016, כי הסיבה העיקרית למיזוג היא הקושי לממש את יעדיה הצמיחה האגרסיביים של החברה בחו"ל תחת המגבלות של עסקות בין אסם כחברה ציבורית לחברות אחיות בקבוצת נסטלה, נראה שיש צורך בדמיון מפותח כדי להעלות על הדעת שהפעילות המדשדשת בחו"ל תהיה מנוע הצמיחה של הקבוצה.

הרווח הגולמי של אסם ירד ב–7.5% ברבעון הרביעי של 2015 לעומת הרבעון המקביל ב–2014 ל–395 מיליון שקל, שהם 39.5% מהמחזור, בהשוואה ל–41.4% מהמחזור ברבעון המקביל ב–2014.

הקפה התייקר, 
הדולר התחזק

הירידה החדה ברווחיות הגולמית נובעת מהשפעת השינוי בסיווג הנחות לרשתות השיווק מהוצאות מכירה לקיטון במכירות, הגדלת מבצעי המכירות וההנחות, העלייה בשכר המינימום, התייקרות הקפה, וכן השפעת התחזקות שער הדולר כלפי השקל על רכישת מוצרים מנסטלה. אסם מיתנה השפעות שליליות אלו בגידול בנצילות כושר הייצור בכל החטיבות ובירידה של 1.5% בצריכת האנרגיה.

הרווח התפעולי של אסם ירד ב–6.5% ברבעון הרביעי של 2015 לעומת הרבעון המקביל ב–2014 והסתכם ב–124 מיליון שקל, שהם 12.4% מהמחזור, בהשוואה ל–12.9% מהמחזור ברבעון המקביל ב–2014. אסם ניסתה למתן את השפעת מבצעי המכירות, ההתייקרויות בחומרי הגלם והעלייה בשכר המינימום על הרווח התפעולי בקיצוץ של 12% בהוצאות הפרסום ל–23.9% מהמחזור ב–2015, לעומת 26.4% ב–2014, ובחיתוך של 30% בעמלות. גם ירידה של 80% בהפרשות לחובות מסופקים מיתנה את הפגיעה ברווח וברווחיות התפעולית.

הירידה בהפרשה לחובות מסופקים בולטת על רקע העובדה שמגה חייבת לאסם 56 מיליון שקל. קימלמן מסביר שלנוכח ההאטה בשוק המזון הוחלט להסיט תקציבי פרסום למבצעי מכירות והנחות. לדבריו, הירידה בעמלות נובעת מהסטת תשלומים לרשתות הקמעוניות ב–56 מיליון שקל להנחות שהקטינו את המכירות. הוא מציין שאסם מוגנת היטב מחשיפתה למגה, ורק שינתה את הסיווג של חובה המסופק של מגה מחוב לקוחות לחוב של חברת ביטוח האשראי, מרגע שמגה נכנסה להקפאת הליכים.

הרווח התפעולי מוטה כלפי מטה בצורה מלאכותית במידה מסוימת, משום שכמחצית מהירידה ברווח התפעולי נובעת מגידול של 7% בהוצאות ההנהלה והכלליות, בשל שיערוך ההטבות למנהליה של אסם בגין תוכנית אופציות הפנטום שלהם — שתרמה 6.8 מיליון שקל לגידול בהוצאות ההנהלה והכלליות ברבעון החולף בהשוואה לרבעון המקביל ב–2014.

הביאור המגזרי של אסם מגלה שמגזר המאפה המשקאות ודגני הבוקר חווה ירידה של 13.5% ברווח התפעולי ל–52 מיליון שקל. זאת למרות גידול של 1.8% במכירות ל–269 מיליון שקל ברבעון החולף בהשוואה לרבעון המקביל, כתוצאה מהתייקרות המוצרים המוגמרים שהחברה קונה מנסטלה, כמו קפה ודגני בוקר. כל זאת, כשמגזר האחרים, אשר כוללים בעיקר את הגלידה, המזון לחיות מחמד והתה הקר, עבר לרווח תפעולי של 246 אלף שקל, לעומת הפסד תפעולי של 4.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב–2014 — למרות ירידה של 3.6% במכירותיו ל–149 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2015.

המגזר הקולינרי — שכולל פסטה, רטבים, מרקים, תבשילים, רטבים, תחליפי בשר צמחי וסלטים — סבל כנראה בצורה הקשה ביותר מתחרות ביבוא ובמותג הפרטי, והרווח התפעולי שלו ירד ב–9.8% ברבעון החולף ל–33.5 מיליון שקל. המחזור שלו ירד ב–4.8% ל–234 מיליון שקל. מכירותיה של החברה ללקוח הגדול ביותר שלה, כנראה רשת שופרסל, ירדו ב–7.8% ב–2015 ל–594 מיליון שקל.

רכישת המוצרים מנסטלה קפצה

יחסיה המסחריים של אסם עם נסטלה זוכים בשבועות האחרונים לתשומת לב רבה על רקע המיזוג המתוכנן בין שתי החברות. פרופר הסביר שהחברה מתקשה לפתח את עסקיה תחת המגבלה של עסקות בין חברות קשורות. זאת, כשאחד מבעל מניותיה של החברה ביקש לדחות את אסיפת בעלי המניות עד לגילוי מסמכים בנוגע לניגודי עניינים בין נסטלה לאסם בכל הקשור לפיתוח עסקי.

הדו"ח השנתי של אסם מגלה שעלות רכישת המוצרים מנסטלה קפצה ב–35 מיליון שקל ב–2015 (13%) ל–298 מיליון שקל, בעוד עלות המכר של החברה כולה גדלה ב–15 מיליון שקל בלבד ב–2015. עוד עולה מהדו"ח, שאסם ביצעה הפרשה של 16 מיליון שקל ב–2015 להוצאות מחשוב, בגין התחייבותה לשלם לנסטלה 1.5% מהמכירות ברוטו בניכוי הנחות על שירותי מחשוב שהיא מקבלת ממנה במסגרת פרויקט Globe. סך ההתחייבויות העתידיות לתשלום לנסטלה כחלק מפרויקט זה, אם הוצאות המחשוב יירדו מ–1.5%, מגיע ל–71 מיליון שקל.

עלות שכרו של מנכ"ל אסם, איציק צאיג, הסתכמה ב–4.2 מיליון שקל ב–2015, כולל שכר יסוד של 1.6 מיליון שקל, תנאים סוציאליים בסכום של 1.2 מיליון שקל, מענק כספי של 1.0 מיליון שקל, וזקיפת שווי המענק הגלום באופציות הפנטום שהוא קיבל בסכום של 246 אלף שקל. עלות שכרו של פרופר היתה 3.7 מיליון שקל ב–2015. ביאור השכר לבכירי החברה מגלה שאסם עמדה ב–80% מיעדי תוכנית העבודה שלה ל–2015 במונחי גידול ריאלי (10%), צמיחה אורגנית (30%), רווחיות תפעולית (40%), תזרים מזומנים פנוי ונתח שוק (10% לכל אחד).

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?