הרוח הגבית משוק ההון דחפה את מגדל לרווח של חצי מיליארד שקל ברבעון השני

העליות בשווקים הפיננסיים שחלו ברבעון השני של 2020 קיזזו את מלוא ההפסדים של החברה שנרשמו ברבעון הראשון

אסא ששון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
שלמה אליהו
שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל אחזקותצילום: אייל טואג

מגדל ביטוח מסכמת את הרבעון השני של 2020 עם רווח כולל בסך של כ-503 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-111 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. את המחצית הראשונה של השנה החברה מסכמת עם הפסד כולל של כ-60 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 654 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון השני הושפע בעיקרו מרווחי השקעות ניכרים של הקבוצה בשוקי ההון. העליות בשווקים הפיננסיים שחלו ברבעון השני קיזזו את מלוא ההפסדים שנרשמו ברבעון הראשון בתיק הנוסטרו ללא אג"ח מיועדות של החברה וכן קיזזו בצורה ניכרת את ההפסדים שנרשמו ברבעון הראשון בתיקי ההשקעות שבניהול הקבוצה.

מניית מגדל ביטוח

לאחר תאריך המאזן נמשכה מגמת העליות בשווקים, כך שנכון למועד פרסום הדו"ח, הצטמצם "בור" דמי הניהול המשתנים בגין תיק המשתתף הישן לכ-100 מיליון שקל. ברבעון השני נרשם קיטון של כ-43 מיליון שקל בהוצאות הנהלה והוצאות כלליות בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019, הנובע בעיקרו מצעדי התייעלות וחיסכון שמבצעת החברה, ובכלל זה ירידה משמעותית בהיקף כוח האדם, בנוסף לקיטון ברכיבי שכר משתנים.

כתוצאה ממשבר הקורונה נרשם קיטון בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים בתחומי הפעילות העיקריים של החברה, למעט בתחום ביטוח בריאות, שבו נרשם גידול בפרמיות שהורווחו ברוטו. סך הנכסים המנוהלים בידי החברה הוא כ-283 מיליארד שקל בסוף יוני 2020, לעומת כ-276 מיליארד שקל בסוף יוני 2019. סך הנכסים המנוהלים נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים עלה לכ-294 מיליארד שקל.

מנכ"ל מגדל, רן עוז
מנכ"ל מגדל, רן עוז צילום: פזית עוז

ברבעון השני, בתיק נוסטרו ללא אג"ח מיועדות, נרשמו רווחי השקעות בסך של כ-700 מיליון שקל לפני מס, אשר קיזזו את מלוא הפסדי ההשקעות בתיק האמור, שנרשמו ברבעון הראשון על רקע משבר נגיף הקורונה. בתיק המשתתף ברווחים הישן, לאור תשואה ריאלית שלילית לא נרשמו דמי ניהול משתנים מתחילת 2020, אלא דמי ניהול קבועים בלבד. "בור" דמי הניהול המשתנים עמד בסוף הרבעון השני על כ-500 מיליון שקל לפני מס. לאחר תאריך המאזן ובזכות תשואות חיוביות שהשיגה החברה בתיק, הצטמצם "בור" דמי הניהול לכ-100 מיליון שקל לפני מס.

רק בביטוחי בריאות: רווח של 158 מיליון שקל

בתחום חיסכון ארוך הטווח רשמה החברה ברבעון המדווח רווח כולל לפני מס בסך כ-216 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל בסך כ-121 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון הושפע מגידול בהכנסות מהשקעות נוסטרו, וההפסד ברבעון המקביל הושפע בעיקר מגידול בהתחייבויות ביטוחיות בתחום ביטוח חיים בסך כ-204 מיליון שקל בעקבות ירידת עקום הריבית ויישום בראשונה של חוזר לוחות תמותה.

בתחום ביטוח הבריאות ברבעון השני נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-158 מיליון שקל לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. העלייה ברווח הכולל הושפעה בעיקרה מעלייה ניכרת בהכנסות הריאליות מהשקעות העומדות כנגד ההתחיבויות הביטוחיות.

בתחום הביטוח הכללי החברה סיכמה את הרבעון השני של 2020 עם רווח כולל בסך כ-138 מיליון שקל לעומת רווח כולל בסך כ-168 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מרווחי השקעות ריאליים ניכרים. הרווח הכולל ברבעון המקביל אשתקד, הושפע בעיקרו מפסיקת בית המשפט העליון בעניין ריבית המשמשת להיוון תגמולי ביטוח בשל נזק לגוף בנזיקין, שהביאה להקטנת ההפרשות בסך של כ-140 מיליון שקל בשייר לפני מס.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו ברבעון השני בכ-480 מיליון שקל לעומת כ-527 מיליון שקל אשתקד, ירידה של 9%, וזאת על רקע משבר הקורונה והתחרות בביטוחי הרכב. בפרמיות ביטוחי הרכב הירידה הושפעה מקיטון בכמות הפוליסות ברכב חובה וקיטון בפרמיה הממוצעת ברכב רכוש. 

משרדי מגדל
משרדי מגדלצילום: עופר וקנין

החברה מציינת בדו"ח כי לאור המכתב של המפקח על הביטוח, משה ברקת, שבו דרישה מבעל השליטה להחליט באיזה דירקטריון לכהן, זה של אחזקות או זה של הביטוח, וכן לאור חוות דעת משפטיות הנוגדות את עמדת המפקח של פרופ׳ אוריאל פורקציה ועו"ד צבי אגמון - הוחלט לא להחליט בנושא. עם זאת, החברה גם לא פירסמה את חוות הדעת.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2020 ומסר: "מגדל מסיימת רבעון מוצלח עם רווח משמעותי של כ-503 מיליון שקל, ותוך החזר של כל הפסדי הנוסטרו שנרשמו במהלך הרבעון הראשון של השנה. הובלנו שינוי מבני בחטיבת ההשקעות וכן גיבשנו אסטרטגיית השקעות חדשה, שבמסגרתה אנו מקדמים מהפכה בכל הנוגע להשקעות אלטרנטיביות מגוונות כדי להמשיך ולהציג רווחים גבוהים בתיקי הנוסטרו ותשואות ריאליות גבוהות. נדגיש כי מגדל הציגה בתיקי העמיתים את התשואות הגבוהות ביותר ל-12 חודשים, מבין חברות הביטוח".

עוז הוסיף כי "משבר הקורונה תרם להאצת המהפך הדיגיטלי שהובלנו, במסגרתו היינו הראשונים להשיק אפליקציית מובייל המעניקה גישה מלאה הן ללקוחות והן לסוכנים ויוצרת חוויית משתמש יוצאת דופן המאפשרת עבודה רציפה והשלמת תהליכים ללא צורך במפגש פרונטלי".

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker