אסא ששון

העליות החדות בשווקים איפשרו לכלל ביטוח לסגור את ההפסד הכבד בחשבון הנוסטרו, ובכך היא הצליחה לסיים את הרבעון השני עם רווח כולל של 139 מיליון שקל. זאת לעומת הפסד כולל של 44 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו הן בסך של כ-500 מיליון שקל, זאת לאחר שברבעון הראשון השנה נרשמו הפסדי השקעות בתיקי הנוסטרו בסך של כ-550 מיליון שקל. בתקופה שלאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד אישור הדו"חות הכספיים, חלה התאוששות נוספת בשוקי ההון, ובשל כך נרשמה עלייה נוספת בהכנסות מהשקעות בתיקי הנוסטרו של כלל ביטוח - בסך של כ-350 מיליון שקל, לפני מס.

למרות העליות בשווקים, נרשמו תשואות ריאליות שליליות בפוליסות ביטוח משתתפות ברווחים שעד לכיסוי ההפסד, שימנעו מהחברה לגבות דמי ניהול משתנים בסך של כ-300 מיליון שקל לפני מס.  

בסוף הרבעון הראשון של 2020, יתרת דמי הניהול המשתנים - שהחברה תימנע מגבייתם - עמדה על כ-580 מיליון שקל. בעקבות העליות בשווקים, יתרה זאת ירדה בכ-280 מיליון שקל. בתקופה שלאחר תאריך המאזן, בעקבות המשך העלייה בשוקי ההון, קוזזה יתרת דמי הניהול המשתנים שהחברה תימנע מגבייתם בסך של כ-200 מיליון שקל, כך שסמוך למועד אישור הדו"ח, היתרה של דמי הניהול המשתנים מסתכמת לכ-100 מיליון שקל לפני מס.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה עומד בסוף הרבעון השני על סך של כ-214 מיליארד שקל, גידול של כ-5% בהשוואה לסוף הרבעון הראשון של 2020 (קיטון של כ-3% בהשוואה לסוף 2019).

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker