גזית גלוב תמכור נכסים בעד מיליארד ש', ותקטין את הדיווידנד ב-100 מיליון ש'

החברה תתאמץ לשפר את המבנה הפיננסי שלה, לאחר שדיווחה בין היתר על ירידה של 20% בהכנסות מדמי השכירות ברבעון החולף

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מתחם G של גזית גלוב בראשון לציוןצילום: עופר וקנין
יורם גביזון

קבוצת גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן, מתחילה לשנות את דרכי ההתמודדות שלה עם משבר הנדל"ן המניב שיצרה מגפת הקורונה, ועם משבר האמון שלה עם שוק ההון - ששלח אותה ואת החברה האם שלה נורסטאר לנפילה של 57% ו-74% בהתאמה מתחילת 2020.

לאחר תקופה ממושכת של המשך מדיניות חלוקת הדיווידנד והרכישות העצמיות של מניות, שלא שיקמו את האמון בחברה, החליט דירקטוריון החברה, במקביל לאישור הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2020, על צעדים שמטרתם חיזוק מבנה ההון של החברה. ב-12 החודשים הקרובים תממש גזית גלוב נכסים שמוחזקים על ידי החברות הפרטיות ואינם נכסי ליבה, או שהחברה מיצתה את השבחתם, בהיקף של עד מיליארד שקל. החברה גם תוריד את הדיווידנד הרבעוני שהיא מחלקת לבעלי המניות מ-43 אגורות למניה ל-30 אגורות למניה, עד לדיווידנד שיוכרז ברבעון השלישי של 2021, באופן שיביא לחסכון של 100 מיליון שקל עד לסוף 2021.

מניית גזית גלוב

מניית נורסטאר, שהדיווידנדים מגזית גלוב הם מקור הנזילות העיקרי שלה, מגיבה להחלטה בקריסה של 5.4% - ואילו גזית גלוב עצמה יורדת ב-4.1% .

גזית גלוב הרוויחה 105 מיליון שקל ברבעון השני של 2020, בהשוואה להפסד של 83 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. הכנסותיה של החברה מדמי שכירות ירדו ב-20% ברבעון החולף בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכמו ב-561 מיליון שקל. הירידה בדמי השכירות נובעת ממגבלות שהטילו ממשלות במדינות שבהן פועלת החברה על הפעלת מרכזי קניות.

חיים כצמןצילום: דודו בכר

החברה אמרה כי שיעורי הגבייה שלה בחברות הפרטיות עלו בהדרגה בישראל משפל של 45% באפריל, ל-77% ביולי; בארה"ב שיעורי הגבייה עלו מ-78% במאי 2020 ל-91% ביולי; בגרמניה הם עלו מ-94% באפריל ובמאי, ל-99% ביולי, ובקנדה הם עלו משפל של 88% במאי 2020 ל-98% ביולי. שיעורי הגבייה בחברות הציבוריות העיקריות של גזית גלוב, סיטיקון - שבה מחזיקה גזית גלוב ב-49% מהמניות, ובאטריום - שבה מחזיקה החברה ב-67% מהמניות, עמדו ברבעון החולף על 88% ו-53% בהתאמה.

ההשקעה המשמעותית של החברה בברזיל סובלת מהסגירה הממושכת של הפעילות המסחרית במדינה, שחלה מסוף מארס עד אמצע יוני, ובשלב זה החברה אינה מסוגלת לקבוע את שיעורי הגביהה, נוכח המו"מ המתמשך בין צוותים מקומיים של החברה לשוכרים.

ההכנסה התפעולית נטו (NOI) של החברה קטנה ב-12% ברבעון השני של 2020 לעומת המקביל ב-2019, והגיעה ל-403 מיליון שקל. גזית גלוב עברה להפסד תפעולי של 196 מיליון שקל ברבעון החולף בהשוואה לרווח תפעולי של 199 מיליון שקל ברבעון המקביל - וזאת כתוצאה מהירידה בהכנסה התפעולית נטו, אך בעיקר בגלל הפרשה של 485 מיליון שקל לירידת ערך הנדל"ן להשקעה של החברה - בהשוואה להפרשה של 90 מיליון שקל לירידת ערך ברבעון המקביל ב-2019. ההפרשות מבוססות בעיקר על הערכות שווי שבוצעו על ידי שמאים חיצוניים; הערכות הנהלה בנוגע לדמי השכירות שייגבו עד סוף 2020, ואינדיקציות משמאים חיצוניים בנוגע להיעדר שינוי בשיעורי ההיוון של נכסים.

שורת הרווח הנקי החיובית הסתייעה בירידה חדה של 87% ברבעון השני בהוצאות המימון, שהגיעו ל-39 מיליון שקל, כתוצאה מהשפעת הירידה (0.2%) במדד המחירים ברבעון החולף על שערוך האג"ח הצמודות שהחברה הנפיקה, וכן בשל ירידה של 46 מיליון שקל בהוצאות הריבית שהחברה שילמה בעקבות מחזור חוב בריבית נמוכה יותר. גורם אחר שתמך בשורת הרווח היה זקיפת הטבת מס של 216 מיליון שקל ברבעון השני של 2020, בהשוואה להטבת מס של 52 מיליון שקל במקביל ב-2019. זאת כתוצאה משינויים ביתרות ההפרשים הזמניים בין בסיס המס לשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, וכתוצאה משינוי מבני בקבוצה וניצול הפסדים לצורכי מס.

מרכז מסחרי של גזית גלוב בסאו פאולו, ברזיל

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, שכולל דיווידנדים מהחברות הציבוריות ורווח תפעולי תזרימי (Ebitda) מחברות פרטיות בניכוי השקעות ברכוש קבוע, הסתכם ב-91 מיליון שקל ברבעון השני של 2020 - בהשוואה ל-89 מיליון שקל ברבעון המקביל לו ב-2019. גזית גלוב והחברות המאוחדות מימנו את פעילותן ברבעון החולף באמצעות הנפקת אג"ח בסכום נטו של 684 מיליון שקל ומכירת חברה מוחזקת ב-256 מיליון שקל. החברה השתמשה בנזילות זו לפרעון הלוואות וקווי אשראי בסכום נטו של 690 מיליון שקל; השקעות בנכסים פיננסיים נטו ב-429 מיליון שקל; תשלומי דיווידנד בסכום של 198 מיליון שקל; רכישת מניות של החברות בקבוצה ב-260 מיליון שקל, ורכישה עצמית של מניות החברה ב-209 מיליון שקל.

חיים כצמן, בעל השליטה ומנכ"ל גזית גלוב, התייחס לתוכניתה של החברה לממש נכסים בעד מיליארד שקל, ואמר: "מי שחושב שגזית גלוב תמכור נכסים במחירי מציאה, טועה. חלק מהנכסים נמצאים בהליכי מכירה ויש לנו אינדיקציות למחירים". לדבריו, "המימוש יעשה שני דברים: הקטנת המינוף של החברה ושיפור הנזילות שלה, לטובת המשך הפיתוח והצמיחה". כצמן ציין שגזית גלוב מתכננת להשקיע בפיתוח בתחום הדיור להשכרה במיאמי ובמדינות סקנדינביה, שם החברה בונה 700 דירות ומחזיקה במלאי קרקעות לבניית עוד 3,000 יחידות דיור - בהלסינקי ובשטוקהולם.

כחלק מתוכניות הפיתוח של החברה, יוקם מגדל משרדים על הגג של קניון G בראשון לציון, ובכוונתה להקים עוד 3 מגדלים בשטח כולל של 180 אלף מ"ר שמיועדים, "בשלב זה", למשרדים. כצמן סבור שהשימוש בתמורת המימוש לפיתוח אינו סותר את הרצון להרגיע את השוק, משום שאינו רואה היסטריה."המינוף של גזית גלוב יגיע ל-50%, כפי שהיה בדצמבר 2019 לפני משבר הקורונה, באמצעות מכירת נכסים ויצירת ערך של נכסים חדשים שנמצאים בהליכי פיתוח".

כצמן אינו סבור שההשקעה ברכישה עצמית של מניות (209 מיליון שקל ברבעון השני של 2020) ובדיבידנדים (198 מיליון שקל ברבעון השני של 2020) היתה טעות. "קנינו את הסחורה הטובה ביותר שאנחנו מכירים במכפיל 0.4 על ההון העצמי. נכון שמחיר המניה המשיך לרדת (גזית גלוב רכשה 8.7 מיליון מניות ב-174 מיליון שקל מסוף מאי ועד היום, במחיר ממוצע של 20 שקל למניה, ונכון להיום מופסדת 38 מיליון שקל על הרכישה; י"ג) אבל זה לא אומר שזו לא עסקה טובה מאוד". כצמן אינו סבור שנוכח המצוקה הפיננסית של קבוצת גזית היה מקום לשקול לבטל לגמרי את חלוקת הדיבידנד כדי לייצב את החברה. "אני לא חושב שחברת נדל"ן מניב צריכה להתנהג בצורה תזזיתית עם מדיניות הדיבידנד שלה. אנחנו מחלקים דיבידנד מזה 20 שנים ולמרות שאירוע הקורונה חריג, אני יודע מה תחזית תזרים המזומנים של החברה. גזית גלוב הקטינה את הדיבידנד ואני חושב  שיש מקום להמשך החלוקה כשעושים זאת בצורה נכונה ומדודה".

כצמן סבור שהתוצאות הכספיות שפירסמה החברה טובות מאוד יחסית לנסיבות ומוכיחות שהנכסים של החברה חסינים למיתון כפי שטען שנים ארוכות. הפגיעה בהכנסה משכירות נטו נבעה לדבריו בעיקר מצו של ממשלת פולין שקבע ששוכרים במדינה רשאים שלא לשלם דמי שכירות למשך התקופה שבה היו בתי העסק סגורים בהוראת הממשלה, ובלבד שתקופת השכירות תוארך בשישה חודשים בצירוף התקופה בה היו בתי העסק סגורים. כצמן מציין שבמדינות רבות שבהן החברה פועלת כמו פולין, שוודיה, נורבגיה, פינלנד וצ'כיה נרשם גידול בתנועת הקונים ביולי 2020 בהשוואה לינואר 2020, כלומר לפני משבר הקורונה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker