הרבעון השחור של תשובה: הערת "עסק חי", הפסד של 2.8 מיליארד שקל

דלק דיווחה על גירעון עמוק של 15 מיליארד שקל בהון החוזר ■ רואה החשבון המבקר: "ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של דלק" ■ "פירעון החובות מותנה במימוש נכסים, גיוס הון, קבלת דיווידנדים – ובשרשרת אירועים שאינה רק בשליטתה"

ערן אזרן
יצחק תשובה
יצחק תשובהצילום: דודו בכר

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, פירסמה הערב (שלישי) את דו"חותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2020, רגע לפני שפוקעת הארכה שהתקבלה מרשות ני"ע בשל משבר הקורונה.

דלק סיימה את הרבעון בהפסד עמוק של 2.8 מיליארד שקל שנבע ממחיקת ענק של 667 מיליון דולר בשווי החברה הבת איתקה הפועלת בים הצפוני, כולל נכסי שברון, אותם רכשה רק לפני חצי שנה בכ-2 מיליארד דולר.

מניית קבוצת דלק

ההפסד העמוק שחק את הונה העצמי של דלק ל-2.2 מיליארד שקל, ביחס ל-5 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל ב-2019. הקיטון בהון היה מתון ביחס להערכות המוקדמות, הודות לעסקות ההגנה שביצעה איתקה על מחירי הנפט והגז. העסקות תרמו 306 מיליון דולר לאחר מס להון העצמי של הקבוצה, כך שההשפעה נטו על ההון העצמי הסתכמה ב-361 מיליון דולר.

בדלק ציינו כי קיים חשש שההון העצמי ימשיך להישחק ברבעונים הבאים – כתוצאה מהירידה בשער החליפין של הדולר מול השקל, מימושי נכסים לאחר תאריך המאזן, שינויים במחירי הנפט והימשכותו של המשבר.

דלק דיווחה בדו"חות על גירעון עמוק של 14.7 מיליארד שקל בהון החוזר (לכלל חברות הקבוצה), וגירעון של 6.5 מיליארד שקל בהון החוזר סולו (ללא החברות הבנות) – כלומר, לקבוצה עודף עצום של התחייבויות שוטפות, אותן היא נדרשת לפרוע בשנה הקרובה, על פני מקורות תזרימיים שוטפים. הגירעון העמוק משקף את עומק המשבר בקבוצת דלק, וגם בחלק מהחברות הבנות.

"ספקות משמעותיים להמשך קיומה של דלק"

כמו בדו"חות השנתיים ל-2019, משרד רוה"ח המבקר, ארנסט אנד יאנג (EY), צירף לדו"חות של דלק הערת "עסק חי", נורת אזהרה המטילה ספק ביכולתה של חברה להמשיך להתקיים ולעמוד בכל חובותיה. רואי החשבון נימקו זאת בין היתר, בגירעון בהון החוזר ; ירידה משמעותית בשווי הנכסים; ירידה משמעותית בהון העצמי וחשש לירידה משמעותית נוספת בעתיד; הורדות דירוג ; והיקפים משמעותיים של פירעונות חוב לבנקים ולמחזיקי האג"ח. 

רואי החשבון הפנו את תשומת לב המשקיעים להשפעות של משבר הקורונה על דלק, כמו גם הירידה המשמעותית במחירי הנפט והגז. לשיטתם, דלק תוכל לפרוע את חובותיה אם תצליח לממש נכסים בהיקף משמעותי; אם תצליח לגייס חוב והון בהיקף משמעותי (כאשר חלק מהגיוסים נדרשים בעתיד הקרוב ומושפעים באופן ניכר ממחירי הנפט והגז); ואם תקבל דיווידנדים בהיקף משמעותי מחברות מוחזקות (איתקה ודלק קידוחים). 

עוד ציינו רואי החשבון כי דלק נדרשת לעמוד בתנאי הסכמים ואמות מידה פיננסיות עם מחזיקי האג"ח והבנקים, כך שלא יעמידו את החובות לפירעון מיידי. הם הדגישו כי קבלת הדיווידנדים מהחברות הבנות תלויה ביכולתן למחזר את החובות ובקבלת הסכמת של גופים ממנים. כמו כן, החברות הבנות נדרשות לייצר תזרים מזומנים חופשי משמעותי מפעילותן השוטפת, דבר התלוי בביקושים לגז ולנפט ובעלייה משמעותית במחיריהם. 

מאידך, רואי החשבון הזכירו כי חלו כמה אירועים חיוביים – בין היתר דלק גיבשה הסדרים עם מחזיקי האג"ח וחלק מהבנקים, לפיהם לא יעמידו את החוב לפירעון מיידי; חתמה על הסכמים מחייבים למכירת נכסים והשקעות בהיקפים משמעותיים; השלימה חלקית גיוס הון וקיבלה דיווידנד מחברה מוחזקת (איתקה); וכן, שדלק עמדה עד כה בפירעון ההתחייבויות הכספיות לנושים.

חרף התוכנית של דלק לשיפור מצבה, רואי החשבון הדגישו כי השלמת התוכנית והצלחתה אינה בשליטתה הבלעדית של דלק – ואין ודאות באשר להתממשותה. לשיטתם, התוכנית תלויה, בין היתר, בהתקיימות מספר רב של אירועים במצטבר, הנדרשים בפרקי זמן קצרים יחסית ובהיקפים משמעותיים. המסקנה של רואי החשבון היא שהאירועים הללו מעוררים "ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של קבוצת דלק כעסק חי". 

דלק חייבת כ-6 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ועוד 1.6 מיליארד שקל לבנקים. נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים, החוב הפיננסי נטו שלה הסתכם בכ-6 מיליארד שקל. דלק פועלת לבצע גיוס הון בסכום כולל של 450 מיליון שקל בשנת 2020, ו-50 מיליון שקל בשליש הראשון של 2021. מתוך הסכום, במאי כבר ביצעה החברה גיוס הון בסך 137 מיליון שקל. 

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר: "במהלך שלושת החודשים האחרונים ביצענו, במועדם וכסדרם, פירעונות קרן וריבית למחזיקי איגרות החוב, בהיקף של כרבע מיליארד שקל; השלמנו שורה של מהלכים עסקיים חשובים ביניהם מתווה ההסכמות אליו הגענו עם מחזיקי אגרות החוב של הקבוצה, שזכה לתמיכה של 98% מצד מחזיקי כל סדרות האג"ח, וזאת לצד המתווה שגיבשנו עם הבנקים המלווים ביחס לתקופת הקפאת מצב. מכרנו את תמלוגי העל מכריש-תנין, נחתמו הסכמים למימוש נכסים בדלק ישראל בהיקף כולל של כ- 1.1 מיליארד שקל והשלמנו גיוס הון בחודש מאי בסכום של 136 מיליון שקל. כל הפעולות הללו מהוות אבני דרך משמעותיות בשיפור חוסנה של הקבוצה וביישום האסטרטגיה העסקית ליציאה מוצלחת מהמשבר".

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker