בתוך שנה וחצי: דלק קידוחים נדרשת לפרוע חובות של 12 מיליארד שקל – ותלויה במיחזור

בדלק קידוחים הדגישו בדו"חות הכספיים שכדי לעמוד בהתחייבויותיה בשנה הקרובה היא נדרשת לגייס לפחות 2.5 מיליארד דולר - באמצעות מימון מחדש לחוב של לווייתן ■ השותפות העריכה כי תמכור את חלקה במאגר תמר ב-2021 בכ-1.1 מיליארד דולר

ערן אזרן
אסדת קידוח לווייתן
אסדת קידוח לווייתןצילום: תומר אפלבאום

שותפות דלק קידוחים, בשליטתו העקיפה של יצחק תשובה, פירסמה הבוקר (א') את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2020. דלק קידוחים דיווחה על גירעון עמוק של 2 מיליארד דולר בהון החוזר – כלומר, לשותפות עודף התחייבויות שוטפות על פני מקורות, שמקורו בצורך לפרוע את החוב הפרויקטלי למאגר לווייתן עד פברואר 2021. בשנה וחצי הקרובות, השותפות נדרשת לפרוע חובות בסכום כולל של כ-3.4 מיליארד דולר (כ-12 מיליארד שקל).

הדו"חות הכספיים מלמדים שדלק קידוחים תלויה במיחזור החוב של לווייתן להמשך קיומה. השותפות ציינה שכדי לעמוד בהתחייבויותיה בשנה הקרובה היא נדרשת לגייס כ-2.5 מיליארד דולר לפחות. עם זאת, השותפות הזהירה כי המשבר הכלכלי הנוכחי עשוי, בין היתר, לפגוע ביכולת לבצע מימון מחדש בלווייתן, לגרום לאירועי הפרה על הלוואות שיקנו לגופים המלווים עילה להעמדת החובות לפירעון מיידי ולפגוע ביכולתה לעמוד בפירעון התחייבויותיה.

מניית דלק קידוחים

רואי החשבון של דלק קידוחים לא צירפו לדו"חות הערת "עסק חי", בשונה מהחברה האם קבוצת דלק. ואולם הם הוסיפו פסקת "הפניית תשומת לב", שהיא סימן אזהרה למשקיעים. בהפניית תשומת הלב התריעו רואי החשבון ביחס להשפעות האפשריות של "המשבר בשווקים הפיננסיים והירידה המשמעותית במחירי הנפט" על דלק קידוחים.

דו"ח תזרים מאתגר

בעקבות התקיימותם של סימני אזהרה שונים, דלק קידוחים פירסמה דו"ח תזרים חזוי, השמור לחברות בקשיים. דלק קידוחים נדרשת השנה לפרוע חובות בסכום של 620 מיליון דולר (סדרת תמר בונד ועוד חוב של 300 מיליון דולר בשל הלוואה בנקאית). ב-2021 היא נדרשת לפרוע חוב בסך 2.8 מיליארד דולר: בין היתר החוב הפרויקטאלי ללווייתן, שתי סדרות אג"ח תמר בונד בסכום של כ-650 מיליון דולר ותשלומי קרן וריבית לאג"ח החברה בכ-400 מיליון דולר.

אל מול צרכי הפירעון הגדושים, דלק נסמכת על כמה מקורות תזרימיים – המרכזי שבהם הוא ביצוע מימון מחדש להלוואות בלווייתן, עוד ב-2020, בסכום של כ-2.5 מיליארד דולר, כ-500 מיליון דולר מעל החוב הקיים. בשותפות שוקלים לבצע הנפקת אגרות חוב ("לווייתן בונד") או ליטול מימון בנקאי. נכון לכיום, יתרת המזומנים והפיקדונות לזמן קצר וארוך בקופת השותפות עומדת על כ-435 מיליון דולר.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחיםצילום: אילן אסייג

על רקע משבר הקורונה והמצב הקשה בשוק האנרגיה, עדיין לא ברור אם דלק קידוחים תצליח בכלל למחזר את החוב בלווייתן — ואם כן, באילו תנאים; וכן לא ברור אם היא תוכל לגייס מאות מיליוני דולרים יותר מהחוב הקיים. יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, ציין כי החברה פועלת לבצע מימון מחדש וכבר קיבלה דירוג ראשוני בינלאומי מקבוצת ה-BB. "אין לי ספק שנשלים בזמן הקרוב את המימון מחדש", אמר אבו.

בהנחה שיתקיים גיוס של 2.5 מיליארד דולר בלווייתן – כלומר, כ-500 מיליון דולר מעל החוב הקיים - דלק קידוחים מעריכה כי תסיים את 2021 עם יתרות מזומנים של 653 מיליון דולר. ב-2021 דלק נסמכת על עסקה מאתגרת נוספת: מכירת יתרת אחזקותיה (22%) במאגר תמר בתמורה לכ-1.1 מיליארד דולר, כמתחייב ממתווה הגז. מתוך הסכום – כ-650 מיליון דולר אמורים לשמש לפירעון חובות (תמר בונד), כך שבסוף שנה הבאה דלק צופה יתרות נזילות של 725 מיליון דולר.

בשונה מדו"ח התזרים שפירסמה קבוצת דלק, דלק קידוחים אינה צופה בשנתיים הבאות חלוקת דיווידנד – ואינה מזכירה בדו"ח אף חלוקה צפויה. קבוצת דלק צופה כי דלק קידוחים תחלק דיווידנדים בסכום של 250 מיליון דולר ב-2020–2021. מדובר בפער משמעותי שאמור להטריד מאוד את מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק. דלק קידוחים התנתה בעבר את חלוקת הדיווידנדים במיחזור החוב בלווייתן – ונטילת הלוואה בסכום הגבוה בכחצי מיליארד דולר מיתרת החוב הנוכחי.

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלקצילום: משה בנימין

דלק קידוחים מתייחסת בדו"חות גם לאירועים בקבוצת דלק, שחתמה באחרונה על הסדר חוב (תיקון שטרי הנאמנות) עם מחזיקי האג"ח. דלק קידוחים מזכירה כי בהסכמי המימון של השותפות נקבעו אירועים שונים המקנים למלווים זכות להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי – אחת מהן היא במקרה שאחזקותיה של דלק (הישירות והעקיפות) בדלק קידוחים ירדו מתחת ל-45%. כיום קבוצת דלק מחזיקה ב-55% מדלק קידוחים, לאחר שסיטיבנק מימש חלק ממניותיה.

התחזיות בלווייתן ותמר הונמכו

כמו יתר השותפות בתמר ובלווייתן, דלק הנמיכה משמעותית את תחזית מכירת הגז מהמאגרים, ברקע לירידה בביקושים בשל משבר הקורונה והגברת התחרות. דלק הניחה מכירה של 7.8 מיליארד מ"ק (BCM) מתמר ב-2020 ועוד 8.2 BCM ב-2021; בנוסף היא העריכה מכירות של 7 BCM מלווייתן ב-2020, עוד 8.8 BCM ב-2021 ו-9.6 BCM ב-2022, במחיר ממוצע של 5 דולרים ליחידת חום.

התחזיות של דלק קידוחים נסמכות על כמה הנחות בסיס: הפחתה של 50% במכירות ללקוח המצרי, דולפינוס, כבר ב-2020 וגם ב-2021, בעקבות הירידה של מחיר הנפט מתחת ל-50 דולר לחבית. השותפות העריכה מחיר נפט מסוג ברנט של 37 דולר ב-2020, כ-44 דולר ב-2021 וכ-55 דולר ב-2022. דלק ציינה כי התחזית משקללת את ההבנות בין השותפות בלווייתן ובתמר ביחס לסוגיות במחלוקת, כשהכוונה היא ככל הנראה להסטה של חלק מחוזה לווייתן-חח"י לתמר.

אסדת קידוח תמר
אסדת קידוח תמרצילום: תומר אפלבאום

הכנסותיה של דלק קידוחים – שמקורם במכירות מתמר ומלווייתן - הסתכמו בכ-186.7 מיליון דולר, לעומת 94.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בעיקר מתחילת ההפקה בלווייתן. המכירות בתמר הסתכמו ברבעון ב-2 BCM גז טבעי, לעומת 2.6 BCM ברבעון המקביל אשתקד, בעוד היתרה – 1.6 BCM – מיוחסת ללווייתן. המכירות בלווייתן הניבו 120.6 מיליון דולר. השותפות בתמר שילמו ברבעון תמלוגים בסכום של 77 מיליון דולר למדינה. רווחי השותפות ברבעון הראשון עמדו על כ-84.3 מיליון דולר בהשוואה ל-40 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד – גידול של כ- 110% בעקבות ההפקה מלווייתן.

דלק קידוחים עידכנה כי כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה, בוצעו בחודשים האחרונים תוכניות התייעלות בתקציבי התפעול של לווייתן, תמר ואפרודיטה (המאגר שבקפריסין). כחלק מההתייעלות נדחו השקעות שאינן הכרחיות לשנים מאוחרות יותר ובוצעו התאמות משמעותיות בתקציבי הפרויקטים. לאור זאת, צפוי להירשם חיסכון שנתי של כ-131 מיליון דולר (לכלל השותפות במאגרים). בפרויקט תמר צפוי קיטון של כ-63 מיליון דולר בהוצאות; בפרויקט לווייתן קיטון של כ- 45 מיליון דולר; ובאפרודיטה קיטון של כ- 23 מיליון דולר.

דלק קידוחים ציינה כי היא עתידה לפרסם דו"ח משאבים מעודכן למאגרי תמר ולווייתן. פרסום הדו"ח – שצפוי לכמת את השינוי בתחזיות לביצועי המאגרים - הוא מהלך מקדים לקראת גיוס ההון המתוכנן בקבוצת דלק. זאת, מאחר שרשות ני"ע התנתה את ביצוע הגיוס בפרסום נתונים עדכניים למשקיעים.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker