הרווח של מקורות צמח ב-13% ברבעון הראשון של 2020

הכנסותיה של מקורות צמחו ב-19% ברבעון החולף והסתכמו ב-914 מיליון שקל ■ צריכת המים במגזר הביתי קפצה ב-12%, בעוד שהצריכה במגזר החקלאי נפלה ב-11% בעקבות הגידול בכמות המשקעים בחורף האחרון

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
מתקן התפלת מים של מקורות
מתקן התפלת מים של מקורותצילום: קובי גדעון / לע"מ

חברת המים הממשלתית מקורות הרוויחה 83 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020 - גידול של 13% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019.

מקורות, שמנוהלת על ידי אלי כהן, ציינה שמשבר הקורונה לא השפיע מהותית על תוצאותיה הכספיות ולא חלו עיכובים מהותיים בפעילות הפיתוח עקב מגבלות שקשורות להתפשטות הנגיף.

הכנסותיה של מקורות צמחו ב-19% ברבעון החולף בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019, והסתכמו ב-914 מיליון שקל. הגידול בהכנסות נובע מעלייה של 13% בהכנסות מאספקת מים ברבעון החולף בהשוואה למקביל לו ב-2019 לרמה של 699 מיליון שקל. הגידול בהכנסות נובע מעליית תעריפים של 10% וגידול של 4% בכמות המים שסופקה.

הגידול הכמותי באספקת המים התפלג באופן שונה בין המגזר הביתי לבין החקלאות. מקורות סיפקה 201 מיליון מ"ק למגזר הביתי ברבעון הראשון של 2020 - גידול של 12% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 , כך שנראה שמגמת ריסון הצריכה התרופפה בעקבות שנתיים גשומות.

גשמי הברכה שירדו ברבעון הראשון של 2020 הביאו לירידה של 11% באספקת המים למגזר החקלאות ברבעון החולף בהשוואה למקביל לו ב-2019, לרמה של 81 מיליון מ"ק.

מנכ"ל מקורות, אלי כהןצילום: אמיל סלמן

גורם נוסף לגידול בהכנסותיה של מקורות היה קפיצה של 217% ברבעון הראשון של 2020 בהשוואה למקביל לו ב-2019 בהכנסותיה ממפיקי מים פרטיים ל-92 מיליון שקל. ההסבר לקפיצה החריגה נעוץ ככל הנראה בכוונת מועצת רשות המים לקבוע במסגרת עדכון תעריפי המים הצפוי ביולי 2020, ש-85% מהחיובים של דמי המים שמקורות לא גבתה יופחתו מההכנסה המוכרת לה. בכך מקווה רשות המים לייצר שוט שייאלץ את מקורות לשפר את הגבייה כדי למנוע מצב שבו חובות של צרכנים או מפיקי מים פרטיים שלא נגבו - יקוזזו מההכנסה המוכרת לה, ובכך יביאו להורדת תעריף המים.

על פי חוק המים, הוטל על מקורות לגבות את ההכנסות המגיעות לרשות המים ממפיקי מים פרטיים, ומהקפיצה בהכנסות מסעיף זה נראה שהאיום של הרשות לקזז את החובות שלא נגבו מההכנסה המוכרת למקורות השיג את מטרתו.

ההפסד הגולמי החשבונאי של מקורות ירד ב-85% ברבעון הראשון של 2020 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2019, והסתכם ב-34 מיליון שקל. הירידה בהפסד הגולמי נבעה מהגידול החד בהכנסותיה של מקורות.

גורם אחר לירידה בהפסד הגולמי היה קיטון של 40 מיליון שקל (4%) בעלות המכירות והעבודות של מקורות ברבעון הראשון של 2020 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2019 ל-948 מיליון שקל, כתוצאה מהירידה בתעריפי האנרגיה וקיטון בהוצאות קניות המים על פי דרישת רשות המים.

מקורות סיימה את הרבעון הראשון של 2020 ברווח גולמי מתואם של 133 מיליון שקל בהשוואה לרווח גולמי מתואם של 132 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019.

מתקן התפלה באשדודצילום: תומר אפלבאום

הפער בין ההפסד הגולמי החשבונאי לבין הרווח הגולמי המתואם נובע מזקיפת הכנסה עתידית של 180 מיליון שקל בגין הפער שבין העלות הנורמטיבית של כל מ"ק מים שהחברה מספקת, שמוכרת על ידי רשות המים ושקובעת את תעריף המים לבין ההוצאות בפועל שספגה החברה על כל מ"ק שסיפקה.

העלות המוכרת מבוססת על חלוקת ההוצאות הקבועות של מקורות בתוספת תחזית ההוצאות המשתנות, בעיקר אנרגיה, בכמות המים השנתית שהחברה צפויה לספק. התוצאה היא חלקה של מקורות בתעריף המים. הפער בין העלות המוכרת להוצאה בפועל למ"ק משקפת את הפער המבני בספיגת העלויות הקבועות בחודשי החורף שבהם צריכת המים נמוכה יחסית, ואת הסטייה של צריכת המים בפועל מהתחזית של רשות המים שעמדה בבסיס קביעת התעריף.

כמות המשקעים שירדו בחורף 2020-2019 היתה גבוהה מתחזיתה של רשות המים וגרמה לכך שצריכת המים בחקלאות היתה נמוכה והביאה לספיגה חלקית של ההוצאות הקבועות של הפקת המים ולגידול בהוצאה בפועל.

הגידול ברווח הנקי של מקורות ברבעון הראשון של 2020 נבע גם מהעובדה שמקורות זקפה רווח כולל אחר של 31 מיליון שקל ברבעון החולף בהשוואה להפסד כולל אחר של 31 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019 בשל רווחים אקטואריים שנרשמו ברבעון הראשון של 2020 כתוצאה מהשפעת העלייה בריבית ההיוון על הירידה בהתחייבויותיה האקטואריות, בעוד שברבעון המקביל ב-2019 נרשמו הפסדים אקטואריים בשל ירידת ריבית ההיוון.

הדו"ח הכספי של מקורות מגלה שמגזר חברת הייזום של החברה - שכולל את מתקני ההתפלה באשדוד, לרנקה ולימסול - רשם רווח תפעולי של 2 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020, לעומת הפסד תפעולי של 7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019.

נוכח התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו על העלייה בריבית ההיוון, ביצעה מקורות בחינה של הצורך בהפרשה לירידת ערך של מתקן ההתפלה באשדוד והגיעה למסקנה כי אין פגיעה בשוויו - 1.05 מיליארד שקל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker