מישורים סגרה את הרבעון הראשון בהפסד של 17 מיליון שקל

החברה, שמחזיקה בנכסי נדל"ן להשקעה בשווי כולל של 1.2 מיליארד שקל, רשמה ירידה של 2 מיליון שקל בלבד בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, כתוצאה מקשיי גבייה משוכרים בנכסי מסחר ופנאי בארה"ב בשל משבר הקורונה

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
מנכ"ל מישורים, דניאל לבנטל
מנכ"ל מישורים, דניאל לבנטל

חברת הנדל"ן מישורים, המשקיעה בנכסים מניבים, מסחריים ומשרדים בישראל ובארה"ב, ומחזיקה בשליטה בחברת סקייליין, סיימה את הרבעון הראשון של 2020 עם הפסד של 17 מיליון שקל, לעומת הפסד של 3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. הכנסות החברה עלו ב-18% בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכמו ב-212.3 מיליון שקל.

השיפור בשורת ההכנסות נבע מעלייה של כ-62 מיליון שקל בהכנסות מגזר הייזום של החברה המאוחדת (מישורים וסקייליין) בקנדה, בגין מכירת יחידות קרקע לרוכשים. העלייה קוזזה בירידה של 30 מיליון שקל בהכנסות מגזרי המלונאות בקנדה ובארה"ב בעקבות הקורונה. החברה, שמחזיקה בנכסי נדל"ן להשקעה בשווי כולל של 1.2 מיליארד שקל, רשמה ירידה של 2 מיליון שקל בלבד בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, כתוצאה מקשיי גבייה משוכרים בנכסי מסחר ופנאי בארה"ב בשל משבר הקורונה.

הוצאות המימון ברבעון הראשון של 2020 זינקו בחדות ב-89.8% ל-38.5 מיליון שקל, כשעיקר הגידול נבע מעלייה בשערי החליפין של הדולר האמריקאי מול השקל שהשפיע על האג"ח צמודות הדולר של החברה, וכן על שוויה של עסקת הגנה של החברה המאוחדת בקנדה.

"אין אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית של החברה", הבהירה מישורים במצגת למשקיעים. עם זאת, החברה העריכה כי המשך ההתפשטות הנגיף, לצד ההגבלות על פעילויות מסוימות ככל שימשיכו בישראל ובארה"ב, עלולים להשפיע משמעותית על הכנסות החברה, רווחיה וביצועיה התפעוליים.

מנכ"ל החברה, דניאל לבנטל, הצביע על כך שהחברה הגיעה ערוכה למשבר, לאחר הנפקת הון בהיקף של 50 מיליון שקל בינואר, ועל העובדה שלמישורים היו נכסים בישראל בהיקף של כ-170 מיליון שקל ללא שעבוד וללא חוב. לדבריו, במהלך הרבעון השני של 2020, החברה שעבדה שני נכסים בתמורה לקבלת מימון מבנק ישראלי לטווח ארוך בהיקף של 80-70 מיליון שקל. עוד הוסבר למשקיעים כי החברה חוותה שיפור משמעותי בפועל ב-NOI וב-EBITDA ביחס לתקופה המקבילה ב-2019, כתוצאה משיפור מתמיד בתפוסות של נכסי החברה, שיפור ב-NOI בנכסים זהים, רכישת נכסים נוספים ומימוש נכסים שמיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם.

החברה העריכה בדו"ח שלה כי "לאור איתנותה הפיננסית, תוך התחשבות במקורות המימון העצמיים של החברה, קווי האשראי העומדים לרשותה וגיוס האשראי, תוכל החברה להמשיך ולקיים את פעילותה העסקית בהיקף דומה - ובלבד שלא תהיה פגיעה באמות המידה הפיננסיות של החברה".

עוד נכתב כי הפגיעה בדמי השכירות בגין נכסי החברה המניבים בישראל ובארה"ב, ככל שתהיה כזו, תהיה נמוכה יחסית ולטווח שאינו ארוך. בדו"ח הודגש כי "לחברה מגוון רחב של שוכרים מתחומי עיסוק שונים, בהם שוכרים איתנים, והחברה פועלת בתיאום ובשיתוף עם שוכריה בנכסיה בישראל ובארה"ב על מנת למצוא פתרון הולם לשוכריה לצלוח את המשבר תוך פגיעה מינימלית בחברה".

בנוגע לישראל, החברה הסבירה כי היא רואה חזרה לעבודה של מרבית שוכריה בשטחי המשרד והחניונים המושכרים. בפועל, נכון ליום אישור הדו"חות, החברה גבתה מעל ל-80% משכר הדירה בגין החודשים אפריל ומאי 2020, כולל הסכמה של החברה לדחייה ופריסה של שכר הדירה לחודש אפריל עבור חלק משוכרים אלה. החברה צופה שעם הזמן, שיעור הגביה בפועל בנכסיה בישראל יעלה.

הקושי בגביית שכר הדירה צפוי להמשיך במאי-יוני

שיעור גביית דמי השכירות בנכסי הפנאי בארה"ב עומדים על מעל ל-70% בגין החודשים אפריל ומאי 2020, שוב כולל הסכמה של החברה לדחייה ופריסה של שכר הדירה עבור חלק מהשוכרים. מישורים גם ציינה כי שוכר מהותי באחד מנכסיה של החברה בארה"ב הגיש בסוף אפריל בקשה לקבלת הגנה מפני נושים לפי סעיף 11 (צ'אפטר 11) כחלק מהליכי פשיטת רגל, וכי היא צופה שהקושי בגביית שכר הדירה בארה"ב יימשך לתוך מאי ויוני. עם זאת, החברה העריכה שברבעון השלישי של 2020 שיעורי הגבייה יעלה.

לגבי פעילותה בקנדה דרך סקייליין, העוסקת בתחום המלונאות, מישורים הסבירה כי במחצית השנייה של מארס 2020 הורגשה האטה בפעילות. בעקבות המשבר, סקייליין סגרה את אתרי הנופש Horseshoe ו-Valley Bear, ואת אתרDeerhurst  באופן זמני, וצימצמה את מצבת כוח האדם ב-87% כדי להקטין הוצאות. לדברי מישורים, הסגירה הזמנית של אתרי הנופש צפויה להשפיע לטובה על הרווחים לזמן הקצר, בהתחשב בכך שההשבתה הנוכחית אינה מתרחשת בעונת שיא. ככל שהמגבלות ימשיכו מעבר לרבעון השני של 2020, החברה צופה שתיתכן השפעה שלילית על הביצועים הכספיים של אתרי הנופש. החברה הדגישה כי היא אינה נסמכת על חלוקת דיווידנדים מחברת הבת כמקור לפירעון התחייבויותיה.

"תוצאות הרבעון הראשון משקפות המשך שיפור בפרמטרים העיקריים, בין היתר צמיחה משמעותית ב-NOI, שעלה ב-13.2% ל-19.5 מיליון שקל, וב-FFO, שגדל למעלה מפי 2 בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכם ב-4.9 מיליון שקל, לעומת 2.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019", סיכם המנכ"ל.

בקופתה של מישורים נותרו בסוף הרבעון החולף 174.5 מיליון שקל - כ-30% יותר מהרבעון המקביל אשתקד. החברה נהנתה במהלך הרבעון מתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 3.4 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של 15 מיליון שקל ברבעון המקביל. בדו"ח הסולו של החברה נרשם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 6.2 מיליון שקל - תזרים שהחברה צופה שימשיך להיות שלילי עקב העובדה שמדובר בחברת אחזקות, המנטרלת בניתוח של הדו"ח את פעילותן של חברות הבנות. ההון העצמי של מישורים הסתכם ב-939 מיליון שקל, והיווה כ-31% מסך המאזן.

תגיות:

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker