השפעות הקורונה על מנורה מבטחים: הפסד של 400 מיליון שקל בנוסטרו

חברת מנורה פרסמה את דו"חותיה הכספיים ל-2019 מהם עולה כי מאז תחילת השנה, סך נכסי החסכונות במסגרת פוליסות תלויות תשואה ונכסי קרנות הפנסיה והגמל שבניהול הקבוצה, ירד בכ-9.3% לעומת סוף 2019

אסא ששון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
בית מנורה מבטחים בר"ג
בית מנורה מבטחים בר"גצילום: עופר וקנין

ההפסד בנוסטרו של חברת הביטוח מנורה מתחילת השנה עומד להיות כ-400 מיליון שקל, וזה לא כולל את החלק הלא סחיר בנוסטרו. כך עולה מהדו"ח השנתי שהחברה פירסמה היום.

עוד עולה מהדו"ח כי מאז תחילת השנה, סך נכסי החסכונות במסגרת פוליסות תלויות תשואה ונכסי קרנות הפנסיה והגמל שבניהול הקבוצה, ירד בכ-9.3% לעומת סוף 2019. בהתאם לכך, צפויה ירידה משמעותית בדמי הניהול מנכסים. בשל התשואה הריאלית השלילית שנרשמה בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד 2004, מנורה לא רשמה דמי ניהול משתנים מתחילת 2020 אלא דמי ניהול קבועים בלבד. כל עוד לא תושג תשואה ריאלית חיובית, שתכסה את הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים, לא תוכל מנורה לגבות דמי ניהול משתנים. 

נכון למועד הסמוך לפרסום הדו"חות הכספיים, אומדן דמי הניהול שלא ייגבו בשל התשואה הריאלית השלילית וזאת עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הסתכם בסך של 200 מיליון שקל לפני מס.

בשל התנודתיות החדה בשווקים הפיננסים ובעקום הריבית, השפעות אלו, כל אחת מהן לחוד וכולן יחד, עשויות לקטון או לגדול משמעותית בהתאם להתפתחויות בשוק ההון ובעקום הריבית חסרת הסיכון.

הרווח הכולל בשנת 2019 הסתכם ב-537 מיליון שקל, אל מול רווח כולל של 180 מיליון שקל בשנת 2018. הרווח הכולל ברבעון רביעי של שנת 2019 הסתכם ב-186 מיליון שקל - מול הפסד כולל של 81 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. העלייה ברווחיות מקורה בעלייה במרווח הפיננסי (הכנסות מהשקעות בניכוי התשואה המובטחת למבוטחים) אשר השפיעה על תוצאות הקבוצה. העלייה ברווח לפני מס בתקופת הדו"ח, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018 הינה כ-728 מיליון שקל, לפני מס.  

סך פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שנגבו בשנת 2019, הסתכמו בכ-24.9 מיליארד שקל אל מול כ-23.4 מיליארד שקל ב-2018, גידול של כ-6%. ההכנסות מפרמיות ביטוח שהורווחו ב-2019 הסתכמו בכ-7.7 מיליארד שקל בתקופה - גידול של כ-1% לעומת שנת 2018.

בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, הסתכם הרווח הכולל, לפני מס, ב-2019 לכ-241 מיליון שקל, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ-134 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. ברבעון הרביעי, הסתכם הרווח הכולל לפני מס בכ-126 מיליון שקל, למול הפסד כולל לפני מס בסך כ-92 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018.

סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם בכ-220 מיליארד שקל, גידול של כ-19% ביחס לנכסים המנוהלים בסוף שנת 2018. היקף הנכסים המנוהל בקרנות הפנסיה של מנורה מבטחים גדל לכ-139 מיליארד שקל - גידול של 21% ביחס לתום שנת 2018. ההון העצמי של החברה, גדל לכ-4.2 מיליארד שקל. התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה בכ-14.3%.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker