עלייה של 9% ברווח התפעולי: שטראוס הרוויחה 145 מיליון שקל ברבעון השלישי

שטראוס צמחה בישראל ב-7.5% , פי 3 מצמיחת שוק המזון, וניצלה גידול כמותי והתייעלות לשיפור ברווחיות של פעילות הקפה ומחלבת שטראוס למרות ההשפעה השלילית של התחזקות השקל ■ הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו ב-2.2 מיליארד שקל

יורם גביזון
גיורא בר דעה
גיורא בר דעהצילום: מוטי מילרוד

שיפור ברווחיות של פעילות הקפה ומחלבת שטראוס חיפו על רבעון חלש יחסית של חברת הסלטים הבינלאומית סברה וסייעו לשטראוס להציג עלייה ברווחיה ברבעון השלישי של 2019.

שטראוס, שמנוהלת על ידי גיורא בר דעה, הרוויחה 145 מיליון שקל ברבעון החולף - עלייה של 12% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018. הרווח הניהולי של שטראוס צמח ב-6.3% ברבעון השלישי של 2019 לעומת הרבעון המקביל ב-2018, והסתכם ב-153 מיליון שקל.

הרווח הניהולי של שטראוס מנטרל את ההשפעה של עסקות ההגנה על מחירי הקפה והקקאו, רווחים או הפסדים ממכירת רכוש קבוע והוצאות הקשורות להקצאת אופציות למנהלים ולעובדים. בניגוד לכללי החשבונאות, הדו"ח הכספי הניהולי מאחד את חלקה היחסי של שטראוס בתוצאות הכספיות של החברות שבהן היא מחזיקה ב-50%, כמו חברת המטבלים והממרחים סברה וחברת החטיפים המלוחים שטראוס פריטו ליי.

מפעל הקפה של שטראוס בלוד. החברה הגדילה את רווחיותה בתחום הקפה בישראל באמצעות הקטנת הנחות לקמעונאים
מפעל קפה של שטראוס בלודצילום: דן קינן

הכנסותיה של שטראוס צמחו ב-4% ברבעון השלישי של 2019 לעומת התקופה המקבילה ב-2018, והסתכמו ב-2.2 מיליארד שקל. הגידול במכירות נבע בעיקר מעלייה של 7.4% במכירותיה של שטראוס ישראל, גבוה משמעותית מצמיחת שוק המזון ברבעון השלישי של 2019, שתרמה 62 מיליון שקל לגידול במכירות, ומעלייה של 5.1% במכירות הקפה, שהוסיפה 49 מיליון שקל לגידול במכירות.

גורמים אלה קוזזו בהשפעת התחזקות השקל, שגרעה 40 מיליון שקל מהמכירות בעיקר כתוצאה מהתחזקות של 3.6% בשער החליפין של השקל כלפי הריאל הברזילי שהקטינה את המכירות ב-18 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2019.

הרווח הגולמי של שטראוס צמח ב-11% ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018, והגיע ל-887 מיליון שקל, שהם 39.6% מהמחזור - לעומת 37.6% מהמחזור בתקופה המקבילה ב-2018. זאת, למרות השפעה שלילית של התחזקות השקל שהקטינה את הרווח הגולמי ב-14 מיליון שקל.

גידול של שתי נקודות אחוז ברווחיות הגולמית נבע בעיקר מגידול כמותי במכירות ומירידה במחיר הקפה הירוק, שהוא חומר הגלם לייצור קפה, וכן בשל ירידה ממוצעת של 18% במחיר האנרגיה ברבעון החולף בהשוואה למקביל לו ב-2018, שמשפיעה על עלות חומרי האריזה והוצאות האנרגיה של המפעלים.

הרווח התפעולי של שטראוס צמח ב-9% ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה למקביל לו ב-2018 והסתכם ב-256 מיליון שקל, שהם 11.4% מהמחזור, לעומת 10.9% מהמחזור בתקופה המקבילה ב-2018. הגידול ברווח התפעולי נבע מצמיחה של 20 מיליון שקל ברווח התפעולי של פעילות הקפה, עלייה ברווח התפעולי של שטראוס ישראל - שתרמה 8 מיליון שקל לגידול ברווח התפעולי - ועלייה של 2 מיליון שקל ברווח התפעולי של שטראוס מים.

הקפה מצפה על החלושה במכירות סלטים בחו"ל

השיפור ברווחי חברת הקפה שטראוס ישראל ושטראוס מים חיפה על חולשתן של חברת הסלטים סברה והחברה האחות אובלה, שסבלה מנסיגה של 3 מיליון שקל ברווח התפעולי ומהתחזקות השקל, שגרעה 5 מיליון שקל מהרווח התפעולי.

המכירות של הקפה בישראל צמחו ב-11% ברבעון השלישי של 2019 לעומת הרבעון המקביל ב-2018, והסתכמו ב-196 מיליון שקל. הסיבה לכך היא גידול במכירות, בין היתר בשל העיתוי של חגי תשרי.

הרווח התפעולי של שטראוס בישראל  צמח ב-37% ברבעון החולף לעומת הרבעון המקביל ב-2018, והסתכם ב-42 מיליון שקל, שהם 21.5% מהמחזור לעומת 17.4% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2018. הסיבות לכך הן העלייה במכירות, שינוי תמהיל המכירות ושחיקת חומרי הגלם. 

ההכנסות של פעילות הקפה הבינלאומית ירדו ב-0.2% ברבעון השלישי של 2019 לעומת הרבעון המקביל ב-2018, והסתכמו ב-790 מיליון שקל. ההכנסות של פעילות הקפה הבינלאומית במונחי המטבעות המקומיים צמחו ב-3.8% ברבעון החולף ונפגעו מהתחזקות השקל - בעיקר כלפי הריאל, הזלוטי והליי הרומני.

הרווח התפעולי של פעילות הקפה הבינלאומית צמח ב-6.6% ברבעון השלישי של 2019 לעומת הרבעון המקביל ב-2018, והגיע ל-85 מיליון שקל, שהם 10.6% מהמחזור לעומת 10.1% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2018. השיפור ברווחיות התפעולית של מגזר הקפה נבע מעלייה ברווח התפעולי של החברה הבת Tres Coracoes  (50%) הברזילאית. זאת, כתוצאה מעלייה כמותית במכירות ומעבר לרווח תפעולי של 3 מיליון שקל של פעילות הקפסולות TRES ברבעון החולף, לעומת הפסד תפעולי של 2.9 מיליון שקל במקביל ב-2018, שקוזזה חלקית בעלייה בהוצאות ההפצה.

הכנסותיה של פעילותה של שטראוס בישראל צמחו ב-7.4% ברבעון החולף, לעומת הרבעון המקביל ב-2018, והסתכמו ב-899 מיליון שקל. זאת, כתוצאה מגידול כמותי שנבע מהשקת מוצרים חדשים בקטגוריות היוגורט, מעדני החלב, משקאות החלב, החמאה, החטיפים המלוחים ועיתוי חגי תשרי.

הרווח הגולמי של פעילות ישראל צמחו ב-13% ברבעון החולף לעומת הרבעון המקביל ב-2018 - ל-358 מיליון שקל. הסיבות: גידול כמותי, תמהיל מכירות חיובי והתייעלות באתרי הייצור. הרווח התפעולי של שטראוס ישראל צמח ב-9.2% ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה למקביל ב-2018, והגיע ל-98 מיליון שקל, שהם 10.9% מהמחזור לעומת 10.7%. זאת, הודות לגידול כמותי במכירות , שיפור ברווחיות הגולמית והתייעלות בהוצאות הנהלה וההוצאות הכלליות כתוצאה ממהלכי התייעלות.

השיפור ברווחיות בישראל נובע ממגזר בריאות ואיכות חיים שבו מאוחדות מחלבות שטראוס, סלטי אחלה ויד מרדכי. הכנסות המגזר גדלו ב-6.5%, ל-613 מיליון שקל, הודות להשקת מוצרי חלב חדשים. הרווח התפעולי של המגזר צמח ב-11.4% - כפול כמעט מקצב הצמיחה במכירות - ל-70 מיליון שקל, שהם 11.4% מהמחזור ברבעון השלישי של 2019 לעומת 10.9% מהמחזור במקביל ב-2018.

הביצועים של מגזר תענוג והנאה, המאגד את פעילות הממתקים, השוקולד, העוגות והעוגיות והחטיפים המלוחים והמתוקים היה פחות מרשימים ברבעון החולף. ההכנסות צמחו ב-9.4% ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018 - והסתכמו ב-286 מיליון שקל. זאת, ככל הנראה בין השאר בשל עיתוי חגי תשרי. ואולם הרווח התפעולי נותר ללא שינוי ברמה של 28 מיליון שקל, שהם 9.8% מהמחזור ברבעון השלישי של 2019 לעומת 10.3% מהמחזור במקביל ב-2018. 

חברת המטבלים והממרחים המצוננים סברה, שבבעלותם השווה של שטראוס ופפסיקו, חוותה רבעון חלש למרות המשך הגידול במכירותיה במונחים דולריים והגידול הנמשך בנתח השוק שלה ל-62.2% משוק החומוס בארה"ב ברבעון השלישי של 2019 לעומת 60.1% במקביל ב-2018 . הכנסותיה של החברה ירדו ב-1.6% ברבעון השלישי של 2019 לעומת המקביל ב-2018 והסתכמו ב-345 מיליון שקל. הירידה במכירות נבעה מהתחזקות השקל כלפי הדולר שגרעה 12 מיליון שקל מהמכירות ברבעון החולף וממכירת פעילות סלטי הסלסה ברבעון השלישי של 2018. הכנסותיה של סברה צמחו ב-5.2% ברבעון החולף לעומת המקביל לו ב-2018 בנטרול התחזקות השקל ומכירת פעילות הסלסה.

הרווח התפעולי של סברה ירד ב-14% ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018 והסתכם ב-24 מיליון שקל שהם 7.0% מהמחזור בהשוואה ל-8.0% מהמחזור במקביל ב-2018. הירידה ברווח וברווחיות התפעולית ברבעון השלישי של 2019 נבעה מגידול בהוצאות השיווק והמכירות שקוזז חלקית בהפסקת הפסדי פעילות הסלסה בעקבות מכירתה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker