גזית גלוב העלתה את תחזית הרווח והדיווידנד ל-2019

חברת הנדל"ן המניב, שבשליטת חיים כצמן, הרוויחה 474 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2019 ■ החברה הכריזה על תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 250 מיליון שקל

יורם גביזון
חיים כצמן. בעל השליטה בגזית גלוב
חיים כצמן. בעל השליטה בגזית גלובצילום: דודו בכר

העלאת תחזית הרווח והדיווידנד ל-2019 ופרסום תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות שלחו את מניית גזית גלוב לעלייה של 5%. גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן, הרוויחה 474 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה למיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018.

הגידול ברווח נובע בעיקר מירידה בהוצאות המימון נטו ברבעון השלישי של 2019. הכנסותיה של גזית גלוב מהשכרת מבנים ברבעון השלישי של 2019 ירדו ב-3.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-660 מיליון שקל, כתוצאה ממכירת נכסים ב-12 החודשים האחרונים. הרווח התפעולי מהשכרת נכסים (NOI) של גזית גלוב ירד ב-2.7% ברבעון השלישי של 2019 לעומת הרבעון המקביל ב-2018, והסתכם ב-479 מיליון שקל.

הרווח התפעולי של גזית גלוב ירד ב-3% ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018 והסתכם ב-392 מיליון שקל. הירידה ברווח התפעולי נובעת מירידה בחלקה של גזית גלוב ברווחי חברות מוחזקות ל-4 מיליון שקל ברבעון השלישי לעומת 132 מיליון שקל במקביל ב-2018, בשל מכירת אחזקתה בחברת הנדל"ן המניב הקנדית FCR ב-2018. אחזקה זו תרמה 121 מיליון שקל לרווחי גזית גלוב ברבעון השלישי של 2018. גורם נוסף לירידה ברווח התפעולי ברבעון החולף היה גידול של 10% בהוצאות ההנהלה והכלליות ל-84 מיליון שקל, כתוצאה מביצוע ארגון מחדש בחברה המוחזקת CTY.

הירידה בחלקה של גזית גלוב ברווחי החברות המוחזקות קוזזה חלקית בקיטון של 75% בירידה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של החברה לעומת הרבעון המקביל ב-2018. ברבעון זה רשמה גזית גלוב ירידה של 105 מיליון שקל לירידת ערך השקעתה בחברת CTY, שמתמחה בהשקעות במרכזים מסחריים בסקנדינביה. הגידול החד ברווח הנקי למרות הירידה ברווח התפעולי נבע ממעבר להכנסות מימון נטו של 303 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה להוצאות מימון של 417 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018.

הירידה החדה בהוצאות המימון נטו נבעה מרווח של 524 מיליון שקל משערוך נגזרים פיננסיים ברבעון השלישי של 2019, לעומת רווח של 51 מיליון שקל במקביל ב-2018; מהפסד של 216 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018; מפדיון מוקדם של חוב נושא ריבית ומכשירים פיננסיים; ומהעובדה שמדד המחירים לצרכן ירד ב-0.7% ברבעון השלישי של 2019, בהשוואה לעלייה של 0.2% ברבעון המקביל לו ב-2018, והקטין את הפרשי ההצמדה על איגרות החוב צמודות המדד שהנפיקה גזית גלוב. גם הירידה של 39 מיליון שקל בהוצאות הריבית, כתוצאה ממחזור חוב בריבית נמוכה יותר מהריבית על החוב שנפרע ומירידה ביתרת החוב הפיננסי של החברה, השפיעה לרעה.

גזית גלוב העלתה את התחזית השנתית ה-FFO (הרווח התפעולי התזרימי, בניכוי רווחים או הפסדים ממימוש נכסים והפרשות למסים נדחים) מ-592-577 מיליון שקל ל-601-590 מיליון שקל. החברה העלתה גם את תחזית ה-FFO למניה - מ-3.18-3.10 שקלים למניה ל-3.24-3.18 שקלים למניה. החברה העלתה את הדיווידנד השנתי המינימלי שתחלק ב-2020, מ-1.62 שקלים ל-1.72 שקלים למניה.

דירקטוריון גזית גלוב אישר תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 250 מיליון שקל עד לסוף 2020. גזית גלוב ציינה כי הרכישות ייעשו בהתאם לשיקול דעת ההנהלה, ובמידה שמחיר המניה ישקף הנחה משמעותית ביחס לשווי הנכסי הנקי של החברה. עד היום רכשה גזית גלוב 1.6 מיליון מניות בהיקף של 46 מיליון שקל מכוח התוכנית הקודמת.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker