אל על: הוצאות המימון המוגברות מחקו שיפור של 50% ברווח הגולמי

החברה הציגה רווח זניח של 83 אלף דולר בשל יישום תקן חשבונאי חדש - ולמרות עיתוי נוח של חג הפסח, ירידה בהוצאות הדלק הסילוני וגידול בהכנסות מהטסת נוסעים

יורם גביזון
מטוס אל על
מטוס אל עלצילום: סיון פרג'
יורם גביזון

אל על רשמה רווח זניח של 83 אלף דולר ברבעון השני של 2019 לעומת הפסד של 18 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מקפיצה בהוצאות המימון - למרות עיתוי נוח של חג הפסח, ירידה של 10% במחיר הדלק הסילוני והמשך ההתייעלות בצריכת הדלק כתוצאה מקליטת מטוסי הדרימליינר (787-9).

הכנסותיה של אל על צמחו ב-6.8% ברבעון השני של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018, והסתכמו ב-584 מיליון דולר. זאת בין היתר בזכות עלייה של 7.2% בהכנסות מהטסת נוסעים, שתרמה 36 מיליון דולר לגידול בהכנסות. הגידול בהכנסות מהטסת נוסעים נובע מעלייה של 5% במספר הנוסעים משוקלל-המרחק שהחברה הטיסה, ומעלייה בתשואה - כלומר גידול בתמורה שהחברה גבתה לכל ק"מ שהטיסה את נוסעיה. זאת על רקע עיתוי חג הפסח, שצוין באמצע אפריל 2019, לעומת העיתוי ב-2018 – ברבעון הראשון של השנה. הגידול בהכנסות כתוצאה מעלייה במספר הנוסעים ובתשואה לנוסע קוזז על ידי התחזקות הדולר, שהשפיעה לרעה על חלק מההכנסות שנקובות במטבעות אחרים כמו יורו. 

הרווח הגולמי של אל על צמח ב-50% ברבעון השני של 2019 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2018, והסתכם ב-110 מיליון דולר שהם 18.8% מהמחזור לעומת 13.4% מהמחזור במקביל ב-2018. הגידול ברווח וברווחיות הגולמית נובע מירידה של 8.5 מיליון דולר בהוצאות על דלק סילוני - למרות הגידול של 4.3% במספר המושבים משוקלל הק"מ שהחברה הטיסה. זאת כתוצאה מירידה כמותית של 1.8% בכמות הדלק הסילוני שנצרכה, בשל הגידול בחלקם של מטוסי הדרימליינר במספר הטיסות של החברה. מטוסים אלו יעילים יותר ב-25% בצריכת הדלק מהמטוסים הישנים מדגם 767-300ER שהחליפו.

הירידה בהוצאות הדלק הסילוני נבעה גם מירידה של 10% במחירו, אם כי עסקות הגידור של החברה הקטינו את הירידה האפקטיבית במחיר הדלק הסילוני ל-6% בלבד בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018. הירידה בהוצאות על דלק סילוני קוזזה במלואה ואף יותר מכך - על ידי גידול של 9 מיליון דולר בהוצאות השכר כתוצאה מהסכמי שכר חדשים והעלויות הכרוכות בהסבת טייסים לציי מטוסים חדשים. הירידה בהוצאות ההפעלה, למרות הקיזוז בין הוצאות הדלק הסילוני שירדו לבין הוצאות השכר שעלו, נובעת מתרומה של 6.3 מיליון דולר לגידול ברווח התפעולי כתוצאה מיישום תקן IFRS 16 בעניין חכירות תפעוליות.

גורם נוסף לירידה בהוצאות התפעול שתרם לקפיצה ברווח הגולמי היה ירידה בדמי המעבר האווירי והתחזוקה, שהושפעו לחיוב כתוצאה מהמשך הקליטה של מטוסי 787-9 שהורידו את הגיל הממוצע של מטוסי החברה ל-10.9 שנים, ומהשיפור ביחסי העבודה - שנקנה במחיר של עלייה בהוצאות השכר על פי הסכמי העבודה החדשים.

מנכ"ל אל על גונן אוסישקין ויו"ר החברה אלי דפס
מנכ"ל אל על גונן אוסישקין ויו"ר החברה אלי דפסצילום: סיוון פרג'

אל על רשמה רווח תפעולי של 20 מיליון דולר ברבעון השני של 2019, שהם 3.4% מהמחזור, לעומת הפסד תפעולי של 14 מיליון דולר ברבעון המקביל לו ב-2018. השיפור נבע מירידה של 1.9% בהוצאות המכירה, למרות הגידול בפעילות כתוצאה מיישום הסכם חדש שהוריד את העמלות לסוכני הנסיעות.

לשיפור ברווח התפעולי תרם גידול של 12% במכירותיה של החברה באמצעות אתר האינטרנט ובמובייל לרמה של 97 מיליון דולר, שהם 17% מהכנסות אל על מהטסת נוסעים ברבעון החולף. גורם חשוב לשיפור זה היה ירידה של 11.7% בהוצאות ההנהלה והכלליות ברבעון השני של 2019 לעומת המקביל לו ב-2018 לרמה של 61 מיליון דולר, שהם 6.1% מהמחזור, כתוצאה מהוצאות משפטיות חריגות שהחברה ספגה ברבעון השני של 2018. השיפור ברווח התפעולי היה גדול עוד יותר אלמלא נזקף הפסד של 2.6 מיליון דולר ברבעון החולף, בעיקר כתוצאה ממכירת מלאי, בעוד ברבעון השני של 2018 רשמה אל על רווח חד פעמי של 2.5 מיליון דולר - בעיקר ממכירת מנועים.

השיפור הגדול ברווח התפעולי לא שרד במלואו עד לשורת הרווח הנקי, כתוצאה מגידול של 128% בהוצאות המימון ברבעון החולף לעומת הרבעון המקביל לו ב-2018 ל-20 מיליון דולר, בשל יישום תקן IFRS 16 בעניין חכירות תפעוליות. השפעתו הכוללת של התקן על תוצאותיה הכספיות של החברה ברבעון השני של 2019 היתה הקטנת הרווח הנקי ב-4.7 מיליון דולר. בגידול בהוצאות המימון הושפע גם מעלייה בהוצאות הריבית כתוצאה מתוכנית ההצטיידות במטוסי הדרימליינר (787-9). 

פעילותה השוטפת של אל על ייצרה עודף של 110 מיליון דולר בתזרים המזומנים ברבעון השני של 2019, בהשוואה לעודף תזרימי של 56 מיליון דולר ברבעון המקביל לו ב-2018. כשליש מהשיפור בתזרים (18 מיליון דולר) נובע מייחוס חלק מהוצאות החכירה של מטוסי החברה לתזרים המזומנים מפעילות מימון החל בינואר 2019 - ולא לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, כפי שהיה עד ליישום תקן IFRS 16. השיפור של 36 מיליון דולר בתזרים המזומנים בניכוי השפעת יישום התקן החדש נובע בעיקר מגידול ברווח הנקי.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ