עלייה ברווחי מיטב דש ביחס לרבעון המקביל

הרווח התפעולי התזרימי עלה ב-30%, בעיקר בגלל זינוק באשראי החוץ בנקאי של פנינסולה וצמיחה של פעילות חבר הבורסה – שהגיעה ליותר מ-25 אלף לקוחות ■ הירידה בהכנסות בתחום הפנסיה והגמל נמשכת ■ תמר יסעור תמונה לדריקטורית חיצונית בחברה

ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דשצילום: רמי זרנגר
ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי

הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) של בית ההשקעות מיטב דש עלה ברבעון השני של 2019 בכ-30% לכ-78 מיליון שקל. זאת לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כך עולה מהדו"חות הכספיים שבית ההשקעות פירסם היום (ד'). בית ההשקעות נסחר בבורסה לפי שווי של 853 מיליון שקל.

לאחר פרסום הדו"חות הגיבה המניה בירידה של 1.8%, ברקע ירידות חדות בשוק ההון בשל החשש ממיתון בארה"ב. בנטרול יישום תקן דיווח בינלאומי (מספר 16), אותו החלו ליישם בבית ההשקעות בתחילת השנה, מסתכם הרווח התפעולי התזרימי ברבעון האחרון בכ-72 מיליון שקל. זו עלייה של כ-20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

במחצית השנייה של 2019 גדל הרווח התפעולי התזרימי בכ-34% והסתכם בכ-158 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מצמיחה בפעילויות חבר הבורסה ובתחום האשראי של פנינסולה - חברת האשראי החוץ בנקאי שמיטב דש מחזיק ב-55% ממנה.

ההכנסות של בית ההשקעות ברבעון עמדו על כ-230 מיליון שקל, גידול של כ-4% בהשוואה להכנסות של כ-221 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2019 עלו הכנסות החברה לכ-465 מיליון שקל, עלייה של כ-6% בהשוואה לכ-437 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה נובעת מהכנסות מניהול קרנות נאמנות ואשראי חוץ בנקאי.

הרווח הנקי של בית ההשקעות מיטב דש ברבעון השני של 2019 עלה משמעותית לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועמד על כ-23 מיליון שקל. יחד עם זאת, בהשוואה לרווח הנקי של בית ההשקעות ברבעון הראשון של 2019, שעמד על 32 מיליון שקל, מדובר בירידה. הסיבה להפרשים הגדולים בין הרבעון הנוכחי לרבעון המקביל אשתקד נובעת בין היתר מעלייה בהוצאות המימון, בעקבות עלייה במדד המחירים לצרכן ברבעון השני של 2018, שפגעה אז ברווחי החברה.

מטבע הדברים גם מצבו של שוק ההון השפיע על מצב החברה. במחצית הראשונה של 2019, ובפרט בתחילת השנה, הייתה תשואה חיובית בשווקים שגרמה גם לעלייה בהכנסות.

 כספי הפנסיה במיטב דש: יותר מ-10 מיליארד שקל

החברה מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה ביותר מבין בתי השקעות, בהיקף של כ-10.6 מיליארד שקל. היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה עמד על כ-54.7 מיליארד שקל בסוף הרבעון, בהשוואה לכ-51.2 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד. יחד עם זאת, הכנסות הקבוצה מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ממשיכות לרדת והסתכמו ברבעון השני בכ-79 מיליון שקל לעומת כ-80 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ו-84 מיליון שקל ברבעון המקביל לפני שנתיים. במחצית הראשונה של 2019  הסתכמו ההכנסות לסך של כ-158 מיליון שקל לעומת כ-161 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מירידה בדמי הניהול הממוצעים בקופות הגמל ועלייה בהכנסות ניהול קרנות הפנסיה.

הכנסות הקבוצה מניהול קרנות נאמנות, קרנות סל, תעודות סל וקרנות מחקות, נטו - הסתכמו ברבעון האחרון לסך של כ-80 מיליון שקל לעומת כ- 79 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, והכנסות של כ-159 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019 לעומת כ-148 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות מפעילות חבר בורסה וברוקראז' הסתכמו ברבעון לסך של כ-25 מיליון שקל לעומת כ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יחד עם זאת, במחצית הראשונה של 2019 הסתכמו ההכנסות בכ-56 מיליון שקל לעומת כ-51 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מעלייה בהיקף הפעילות, בעיקר בחבר הבורסה, עקב גידול במספר הלקוחות.

ההכנסות מאשראי חוץ בנקאי הסתכמו ברבעון האחרון בכ-21 מיליון שקל לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2019 ההכנסות הסתכמו ב- 39 מיליון שקל לעומת כ-28 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות בתקופת הדוח נובעת מעלייה בתיק האשראי הממוצע של פנינסולה .

הכנסות אחרות הסתכמו ברבעון בכ-19 מיליון שקל לעומת כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2019 ההכנסות היו כ-40 מיליון שקל לעומת כ-37 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות האחרות כוללות הכנסות מעמלות ביטוח, הפצת קרנות זרות ואחרות. העלייה בהכנסות נובעת, בעיקר, מעלייה בהכנסות סוכנויות הביטוח של הקבוצה.

עוד עולה מהדו"ח כי בקבוצה מועסקים 25 עובדים עם מוגבלויות, המהווים כ-%2.6 מעובדיה.

תמר יסעור, יו"רית לאומי קארד
תמר יסעורצילום: עופר וקנין

הודעה נוספת של החברה היום הייתה כי תמר יסעור, ראש החטיבה לבנקאות דיגיטלית של בנק לאומי לשעבר, תצטרף כדירקטורית חיצונית לבית ההשקעות. מינויה של יסעור כבר אושר בדירקטוריון והאסיפה הכללית לאישור כהונתה צפויה להתכנס בקרוב.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "אנחנו מסכמים עוד רבעון עם גידול בפעילויות שלנו וממשיכים לבסס את מנועי הצמיחה שהגדרנו במסגרת האסטרטגיה ארוכת הטווח של מיטב דש. מעל למחצית מהגידול ב-EBITDA ברבעון זה נבע מצמיחה בפעילויות בעיקרן חבר הבורסה, חיסכון שוטף ופנינסולה. תחום ההשקעות האלטרנטיביות צובר תאוצה אף הוא ואני מאמין שגם את פירותיו נראה בדוחות החברה בעתיד הקרוב".

לדבריו, "ברבעון זה ניתן לראות את השפעת המהפכה של קרן הפנסיה הנבחרת ואת המובילות שלנו ביצירת התחרות בשוק ריכוזי זה. מאות אלפי חוסכים חדשים ואלפי מעסיקים מהמובילים במשק, כבר הצטרפו לפנסיה נבחרת שלנו וניתן לראות גידול של 12% בהכנסות החציון, עם קצב הפקדות חודשי ששבר שיא ועומד על מעל 180 מיליון שקל. בנוסף, במחצית הראשונה חלה עליה בהיקף הפעילות של חבר הבורסה אשר חצה את רף 25,000 לקוחות אשר מבצעים פעולות בני"ע באמצעות מערכות מסחר ואפליקציות מתקדמות".

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ