מרווחי הזיקוק נפלו בעקבות הסנקציות על איראן - והרווח של בזן ירד ב-70%

בזן הרוויחה 29 מיליון דולר ברבעון השני של 2019 ותחלק דיווידנד של 50 מיליון דולר ■ מרווחי הזיקוק עלו חדות מתחילת הרבעון השלישי

יורם גביזון
מתקן המידן של קבוצת בזן
מתקן המידן של קבוצת בזןצילום: פנחס מועלם
יורם גביזון

עלייה חדה במחיר הנפט הגולמי הכבד גרמה לנפילה במרווחי הזיקוק - ולצניחה ברווחיה של חברת בתי זיקוק (בזן) ברבעון השני של 2019. הרווח הנקי של בזן, שבשליטת החברה לישראל (33%), ירד ב-70% ברבעון השני לעומת המקביל ב-2018 והסתכם ב-29 מיליון דולר.

הרווח התפעולי התזרימי המנוטרל (Adjusted EBITDA) של בזן ירד ב-47% ברבעון השני של 2019 לעומת הרבעון המקביל ב-2018, והסתכם ב-80 מיליון דולר. הרווח התפעולי התזרימי המנוטרל מנכה מהרווח את ההפרשות לפחת ולהפחתות ואת ההכנסות או ההוצאות שנבעו משינוי בערך המלאי של הנפט הגולמי שבזן אינה מגנה עליו בעסקות גידור; וכן הוא מנכה הפרשות לירידת ערך המלאי לשווי השימוש שלו בסוף הרבעון, ושינויים בשווי ההוגן של עסקות הגידור שמגנות על המלאי.

הירידה ב-EBITDA המנוטרל של בזן נבעה מנפילה של 77% ב-EBITDA המנוטרל של מגזר הזיקוק ברבעון השני של 2019 לעומת הרבעון המקביל ב-2018, לרמה של 20 מיליון דולר. הגורם העיקרי לכך היה קריסה של 74% במרווח הזיקוק המנוטרל של בזן ברבעון החולף בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018, ל-3.8 דולר לחבית. מרווח הזיקוק הוא הפער בין מחירי התזקיקים שבזן מוכרת - כמו בנזין, מזוט וגז פחמימני מעובה - לבין מחיר הנפט הגולמי ששימש כחומר הגלם לייצורם.

הירידה במרווח הזיקוק נובעת מהתייקרות הנפט הגולמי מסוג אורל שנמכר באגן הים התיכון - כתוצאה ממחסור זמני, בשל זיהום בקו שבין רוסיה לאירופה; הסנקציות על איראן; והירידה בביקוש לחלק מהתזקיקים, כמו בנזין, בשל החשש להאטה בכלכלה העולמית. הפער החיובי בין מרווח הזיקוק המנוטרל של בתי הזיקוק למרווח הייחוס של בתי זיקוק באזור הים התיכון, שמשתמשים בנפט גולמי כבד מסוג אורל - ירד ל-0.4 דולר לחבית ברבעון השני של 2019, בהשוואה ל-1.8 דולר לחבית ברבעון המקביל ב-2018.

בזן, שמנוהלת על ידי שלומי בסון, מסבירה את הירידה במרווח העודף של בזן בסביבת השוק התנודתית; ירידה במרווחי חלק מהתזקיקים (בעיקר בנזין); התייקרות בנפט גולמי כבד (כולל האורל); העמקת הפער השלילי בין המחיר העתידי של הנפט הגולמי למחירו הנוכחי (שגורם בכך להפסד מיידי של בזן מכל עסקת גידור שהיא מבצעת להגנה על מלאי הנפט הגולמי שהיא רוכשת); ומפעולות אחזקה שנערכו במתקני הייצור, שגרמו לירידה בנצילות של מתקני הזיקוק ל-96%.

בזן מדווחת שמסוף הרבעון השני של 2019 ועד אתמול עלו מרווחי הייחוס של הזיקוק (מרווח אורל ומרווח בלומברג) ל-5.5 ול-5.7 דולר לחבית בהתאמה. בזן נפגעה ברבעון  השני של 2019 גם מירידה ברווח התפעולי התזרימי המנוטרל של מגזר הפולימרים, שבמסגרתו מייצרות החברות הבנות כרמל אולפינים ודוקור בהולנד את חומרי הגלם לתעשיית הפלסטיקה - פוליפרופילן ופוליאתילן מנפטא.

ה-EBITDA המנוטרל של מגזר הפולימרים ירד ב-19% ברבעון השני של 2019 לעומת הרבעון המקביל ב-2018, ל-44 מיליון דולר. הירידה ב-EBITDA המנוטרל של מגזר הפולימרים נבעה מעלייה בהיצע של פוליאתילן, שמיוצר מפצלי שמן וגז טבעי שעלותם זולה יותר; ושחיקה קלה במרווח הייצור של פוליפרופילן, שקוזזה חלקית בעלייה כמותית של 5% בייצור הפולימרים ברבעון השני של 2019 לעומת המקביל ב-2018. זאת, כתוצאה מעבודות תחזוקה שבוצעו במתקן האתילן ברבעון השני של 2018.

החברה הבת ההולנדית דוקור נפגעה מירידה בהיצע באירופה של פרופילן, שמשמש כחומר גלם בייצור פוליפרופילן. זאת, כתוצאה מהשבתת מתקני ייצור באירופה; וכן ירידה במחירי הפוליפרופילן, כתוצאה מגידול ביבוא לאירופה. הפעילות השוטפת של בזן ייצרה עודף של 135 מיליון דולר בתזרים המזומנים ברבעון השני של 2019 לעומת עודף תזרימי של 103 מיליון דולר במקביל ב-2018.

בזן תחלק דיווידנד של 50 מיליון דולר, ותשלים בכך תשלום דיווידנד של 200 מיליון דולר מתחילת 2017. החברה השתמשה בעודף תזרימי של 213 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2019 להקטין את החוב הפיננסי נטו של החברה ל-882 מיליון דולר בסוף יוני 2019, ואת המינוף הפיננסי (שמוגדר כיחס בין החוב הפיננסי נטו לבין הרווח התפעולי התזרימי) ל-1.9.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ