ערן אזרן
מגדל משה אביב ברמת גן
מגדל משה אביב ברמת גןצילום: אייל טואג
ערן אזרן