ערן אזרן

אלקטרה בע"מ, מקבוצת אלקו שבשליטת משפחת זלקינד, מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2019. הכנסות הקבוצה ברבעון עלו בכ-7.3% לכ-1.65 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.54 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. צבר העבודות נכון לפרסום הדו"ח, עלה לכ-13.3 מיליארד שקל, והוא כולל לראשונה את הפעילות בארה"ב, בהשוואה לכ-11.7 מיליארד שקל בסוף 2018.

ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל הסתכמו ברבעון בכ-900 מיליון שקל, בהשוואה לכ-972 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מהתקדמות בביצוע מספר פרויקטים בתקופה המקבילה אשתקד, אשר הגיעו לסיומם. הרווח התפעולי במגזר הסתכם ברבעון הראשון בכ-17 מיליון שקל, בהשוואה לכ-38 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, רשמה הקבוצה ברבעון הראשון גידול של כ-110% בהכנסות לכ-203 מיליון שקל, בהשוואה לכ-96 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהכנסות של החברות שנרכשו בארה"ב, שאוחדו לראשונה בתקופת הדו"ח, החל מחודש פברואר 2019, ולא נכללו בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה עלה ברבעון הראשון לכ-15 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר שירות ואחזקה נרשמה ברבעון הראשון עלייה של כ-10% בהכנסות לכ-464 מיליון שקל, בהשוואה לכ-421 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מגידול בפעילות אחזקת מבנים ומערכות, המתבצעת באמצעות אלקטרה FM, וכן מהכנסות של חברה שאוחדה לראשונה בתקופת הדו"ח ולא נכללה בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה גדל בכ-6% ברבעון הראשון לכ-43 מיליון שקל, בהשוואה לכ-41 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום עלו ההכנסות ברבעון הראשון בכ-24% לכ-105 מיליון שקל, בהשוואה לכ-84 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נבע מגידול בהיקפי הפרויקטים שמבצעת הקבוצה בתחום יזמות נדל"ן למגורים, בהתאם לקצב ההתקדמות. הרווח התפעולי במגזר זה טיפס בכ-59% ברבעון הראשון לכ-14 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הזכיינות רשמה החברה ברבעון הראשון גידול של כ-69% בהכנסות לכ-50 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מגידול בהכנסה שהוכרה בפרויקט לייזום, הקמה ותפעול קמפוס אלקטרה באוניברסיטת בר אילן. החברה רשמה ברבעון הראשון הפסד תפעולי במגזר זה של כחצי מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר ההפסד ברבעון נובע מעלויות הגשת מכרזים.

הרווח הגולמי של אלקטרה בע"מ ברבעון הראשון עלה בכ-5.2% לכ-130.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-123.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) טיפס בכ-31.5% לכ-118.9 מיליון שקל, לעומת הרבעון המקביל אשתקד; והרווח הנקי עלה בכ-15% לכ-39.7 מיליון שקל (מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-34.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ממאזן החברה, נכון ל-31 במארס 2019, עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים) הסתכמו בכ-302 מיליון שקל. ההון של החברה, נכון לסוף מארס, הסתכם בכ-990.3 מיליון שקל, מתוכו כ-957.4 מיליון שקל הון המיוחס לבעלי המניות.

איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ, מסר: "אנו שמחים לפתוח את 2019 עם שיפור משמעותי בכל הפרמטרים התפעוליים, המשקפים את המשך הצמיחה בפעילות לצד המשך העלייה בצבר העבודות של הקבוצה. השיפור בתוצאות הרבעון הראשון מיוחס, בין היתר, לרכישה המוצלחת של שתי החברות הקבלניות האמריקאיות בענף האלקטרו-מכאני, אשר תוצאותיהן נכללו, החל מפברואר האחרון, באופן מלא בתקופת הדו"ח, ולהמשך ההתרחבות בעסקיה של אלקטרה FM ובפעילות הייזום למגורים".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker