ערן אזרן

לראשונה זה שש שנים - חברת החיתום וההנפקות הגדולה בשוק ההון, פועלים אי.בי.אי , עברה להפסד. החברה, שבשליטת (59%) בנק הפועלים ו בית ההשקעות אי.בי.אי , הפסידה ברבעון הרביעי של 2018 כ-1.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 11.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2017. שנת 2018 כולה היתה טובה יחסית לפועלים אי.בי.אי, בשל מחצית ראשונה חזקה.

עלות שכר המנכ"ל גרינבאום - שעבר בתחילת 2018 לנהל את פועלים אי.בי.אי מהמתחרה לאומי פרטנרס במקום ארז גולדשמידט - הסתכמה ב-2018 ב-3.2 מיליון שקל - גבוה משכרו של מנכ"ל בנק הפועלים אריק פינטו, שעמד ב-2017 על כ-2.5 מיליון שקל, וגבוה גם מעלות שכרה של מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רסק עמינח, שהסתכמה ב-2.9 מיליון שקל ב-2017.

שכרו של גרינבאום – שאינו כפוף למגבלת השכר בבנקים - נקבע כחלק ממו"מ שנועד לשכנע אותו  לעזוב את המתחרה. כ-1.4 מיליון שקל משכרו של גרינבאום מיוחס לשכר חודשי, 1.28 מיליון שקל למענק והיתרה לשווי האופציות. המענק כלל גם תשלום של 180 אלף שקל בגין מענק שלא שולם לגרינבאום בלאומי פרטנרס, מקום העסקתו הקודם, בשל עזיבתו.

עלות שכרו של שי נבו, הסגן של גרינבאום, ושל ירון מוזס, היועץ המשפטי והמנכ"ל של החברה האם - היתה 3 מיליון שקל לכל אחד מהם. גרינבאום, נבו ומוזס מחזיקים גם כל אחד ב-5% ממניות חברת החיתום, שהיא החברה הבת של פועלים אי.בי.אי הציבורית - אחזקה שמאפשרת להם להשתתף ברווחי החברה באמצעות חלוקת דיווידנדים.

המעבר של פועלים אי.בי.אי להפסד ברבעון הרביעי נבע, בין היתר, מהפרשה של 2.5 מיליון שקל שביצעה בגין האג"ח שרכשה בהנפקת סטארווד. האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית קרסו בחצי שנה ב-50%, על רקע חששות בנוגע ליכולת פירעון החוב של החברה. פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה של סטארווד, חתמה על התשקיף ורכשה אג"ח בסכום כולל של 30 מיליון שקל. מתחילת 2019 המשיכו האג"ח של סטאווד לצנוח ב-20%.

המעבר להפסד ברבעון הרביעי מיוחס גם לירידה החדה בנפח הפעילות של פועלים אי.בי.אי, ברקע להאטה החריפה בשוק ההנפקות בשל הטלטלה בשווקים ברבעון הרביעי של 2018; וכן כתוצאה מסגירת חלון הגיוסים לחברות הנדל"ן האמריקאיות. ההאטה גרמה לנפילה של כ-70% בהכנסות של פועלים אי.בי.אי ברבעון הרביעי ל-5.1 מיליון שקל, בהשוואה לרבעון הרביעי ב-2017.

פועלים אי.בי.אי היתה מעורבת בשנה החולפת בניהול 88 גיוסי הון, מהם 70 הצעות לציבור, 11 הנפקות פרטיות ושבע עסקות בנקאות להשקעות, מכירת מניות עבור בעלי שליטה וכן הפצה בישראל של הנפקה בארה"ב ( כיל ) ובלונדון ( אנרג'יאן ). בהנפקות גויסו כ-35 מיליארדי שקל. חלק הארי של העסקות נעשה על בסיס דו"חות הצעת מדף - ללא התחייבות חיתומית.

הכנסותיה של פועלים אי.בי.אי ב-2018 הסתכמו ב-49 מיליון שקל, בהשוואה ל-88 מיליון שקל ב-2017 – כלומר, ירידה של 45%. הירידה נבעה מקיטון בפעילות עקב הירידות החריפות בשווקים במחצית השנייה של 2018, הפדיונות בתעשיית קרנות הנאמנות, ועליית התשואות באג"ח של חברות הנדל"ן הזרות. ההכנסות מהנפקות חברות הנדל"ן הזרות קטנו ב-30 מיליון שקל לעומת 2017, ובמקביל נרשמה ירידה של 7 מיליון שקל בהכנסות מהנפקות אקוויטי (מניות).

בשורה התחתונה, פועלים אי.בי.אי הרוויחה 13.9 מיליון שקל ב-2018, נפילה של 73% לעומת רווח נקי של 50 מיליון שקל ב-2017. למרות הירידה בהכנסות וברווח, הוצאות ההנהלה והכלליות עלו ב-2018 ל-22.8 מיליון שקל, לעומת 20.8 מיליון שקל ב-2017. הגידול נבע מעלייה של 2.9 מיליון שקל בהוצאות השכר בשל גידול במספר העובדים, והן כתוצאה מעלייה בשכר העובדים לעומת 2017. בשנה החולפת נרשמם גם גידול של 3 מיליון שקל בהוצאות השכר בגין תוכנית האופציות לעובדים, שקוזז בחלקו מקיטון של 2.7 מיליון שקל במענקים מבוססי רווח.

תגובות

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker