ערן אזרן
מנהלי הפועלים אי.בי.אי, עופר גרינבאום ושי נבו
מנהלי הפועלים אי.בי.אי, עופר גרינבאום ושי נבוצילום: דודו בכר
ערן אזרן