יורם גביזון
מוטי בן משה
בעל השליטה בדור אלון, מוטי בן משהצילום: אייל טואג
יורם גביזון

על סדר היום