בעקבות הדו"חות הכספיים: מניית רמי לוי צנחה ב-12%

הרווחיות התפעולית ירדה לשפל של 1.9% בעקבות עליית שכר המינימום והוראה של רשות ניירות ערך לבטל היוון של הוצאות שכר על שיפוץ סניפים ב-2016-2014 ■ המכירות של חנויות זהות עלו ב-1.6% ברבעון הרביעי ■ רמי לוי מתכננת לפתוח עוד 20 סניפי דיסקאונט בערים שבהן היא פועלת

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
רמי לוי
יורם גביזון

קמעונאיות המזון מראות סימנים של רווייה בשטחי המסחר וקושי להתמודד עם העלייה בשכר המינימום. יומיים לאחר שחברת שופרסל דיווחה על ירידה במכירות בחנויות זהות, מדווחת הקמעונאית השלישית בגודלה חברת רמי לוי על ירידה ברווחיות התפעולית לשפל שבו לא הייתה מאז הנפקתה. עם זאת, חלק משמעותי מהירידה נובע מהוצאות חד פעמיות. אלו קשורות בין השאר לביקורת שקיבלה החברה מסגל רשות ניירות ערך בנוגע להיוון עלויות שכר שנוצרו בעת שיפוץ סניפיה של החברה ב-2016-2014. רמי לוי ייחסה את העלויות לסעיף רכוש קבוע, ובכך נמנעה מזקיפתם כהוצאה מיידית שהיתה מקטינה את רווחיה בתקופה זו. מניית החברה צנחה ב-12%.

רמי לוי הרוויחה 21 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2017, גידול של 27% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016 - אלא שהגידול נובע כולו מעלייה ברווחים מתיק ניירות הערך של החברה.

הכנסותיה של החברה, שמפעילה 45 סניפים על שטח של 84,500 מ"ר, צמחו ב-9.2% ברבעון הרביעי של 2017 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2016, והסתכמו ב-1.26 מיליארד שקל. הגידול נובע מעלייה של 7,365 מ"ר בשטחי המכירה, כתוצאה מפתיחתן של 5 חנויות החל בסוף הרבעון השלישי של 2016 ומגידול של 1.62% במכירות של חנויות זהות (כלומר חנויות שפעלו במתכונת מלאה הן ברבעון הרביעי של 2017 והן ברבעון המקביל לו ב-2016). עם זאת, רמי לוי מציינת שהחברה אינה עורכת את הנתונים הכספיים של כל סניף ברשת על פי כללי החשבונאות המקובלים, ועל כן נתוני המכירות של חנויות זהות אינם אלא אומדנים של הנהלת החברה.

המכירות למ"ר בחנויות של רמי לוי ירדו ב-0.3% ברבעון הרביעי של 2017 לעומת המקביל לו ב-2016 ל-14,910 שקל. זאת, כתוצאה מהמכירות הנמוכות יחסית של סניפים חדשים בתקופת ההרצה; וקניבליזציה שנובעת מפתיחת סניפים חדשים בסמוך לסניפים קיימים, כפי שקרה בקניון איילון לאחר פתיחת סניף ברמת החייל בת"א ובמרכז ישפרו במודיעין בעקבות פתיחת חנויות במודיעין ובלוד.  

החברה מציינת כי בחנה את פוטנציאל ההתרחבות של חנויות דיסקאונט בערים גדולות שבהן קיימים סניפים של החברה, ומעריכה שיש מקום לפתיחה של 20 סניפים נוספים מעבר ל-45 הסניפים הקיימים כיום. זאת, בניגוד להערכתה בעבר כי פוטנציאל חנויות הדיסקאונט של הרשת הוא 50 בלבד. בנוסף, החברה מעריכה שיש מקום לפתוח 100-80 חנויות שכונתיות במרכזי הערים בתוך 5 שנים, וכחלק מאסטרטגיה זו רכשה 20% ממניותיה של חברת קופיקס, שמחזיקה בחברת סופרקופיקס (50%) המפעילה 30 חנויות במרכזי הערים.

סניף רמי לוי בנשרצילום: תומר נויברג / ג'יני

הרווח הגולמי של רמי לוי גדל ב-9.6% ברבעון הרביעי של 2017 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2016, והסתכם ב-278 מיליון שקל - שהם 22.1% מהמחזור לעומת 22.0% מהמחזור במקביל ב-2016. השיפור הקל ברווחיות הגולמית מוסבר בשיפור בתנאי הסחר בעקבות העלייה במחזור המכירות, וכן בעלייה במכירות המותג הפרטי.

סביר להניח שחלק מהשיפור ברווחיות הגולמית נובע מהעלייה של 6.4 מיליון שקל בעמלות מזכיינים (28%) במהלך 2017. עמלות אלו נזקפות כהכנסה שאין בגינה הוצאה ועל כן רווחיותן הגולמית היא 100%. העלייה ברווח וברווחיות הגולמית מותנה כתוצאה מגידול בהוצאות הפחת, דמי השכירות, המשכורות ואחזקת המרכז הלוגיסטי בהיקף כולל של 45 מיליון שקל ב-2017. המרכז הלוגיסטי החדש במזכרת בתיה איפשר לרמי לוי לרכוש עצמאית ירקות ופירות עבור סניפיה במקום רכישתם מחברת ביכורי השקמה שהיתה בבעלותן השווה של רמי לוי וחברת ביכורי שדה של נטו והאחים שבע. רמי לוי סיימה את שותפותה בביכורי השקמה ב-2016 בעקבות הוראת הממונה על ההגבלים העסקיים.

הגידול המינורי ברווח הגולמי לא הצליח לספוג את העלייה החדה בהוצאות המכירה והשיווק, בעיקר כתוצאה מהעלייה בשכר המינימום. הוצאות אלו גדלו ב-14.7% ברבעון הרביעי של 2017 לעומת הרבעון המקביל ב-2016, והסתכמו ב-242 מיליון שקל - שהם 19.2% מהמחזור בהשוואה ל-18.3% מהמחזור במקביל ב-2016.

הוצאות השכר של החברה גדלו ב-45.5 מיליון שקל (10.7%) ב-2017 בהשוואה ל-2016, כתוצאה מפתיחת סניפים חדשים והעלייה בשכר המינימום. רמי לוי מציינת שכל עלייה של 1% בשכר המינימום מגדילה את הוצאות השכר של החברה ב-1.7 מיליון שקל לשנה; וכי היא צופה שהוצאות השכר שלה יגדלו ב-17.5 מיליון לשנה ב-2018 וב-2019 בעקבות העלאת שכר המינימום. על פי הערכות, עליית שכר המינימום הגדילה את הוצאות המכירה והשיווק ב-2 מיליון שקל ברבעון החולף.

גורם נוסף לגידול בהוצאות המכירה והשיווק היה גידול של 5.2 מיליון שקל בהוצאות השכר שנזקף ברבעון הרביעי של 2017. זאת, בעקבות הוראת סגל רשות ניירות ערך שקבע שהחברה היוונה בניגוד לכללי החשבונאות את הוצאות השכר שנוצרו בשיפוץ בסניפיה בשנים 2016-2014, וזקפה אותן לסעיף הרכוש הקבוע במקום לסעיף הוצאות השכר. גורם אחר לגידול בהוצאות המכירה והשיווק היה עלייה של 22% בדמי השכירות ובדמי הניהול שהחברה שילמה ב-2017 לעומת 2016, ל-138 מיליון שקל.

סניף רמי לוי במבשרתצילום: רונן דגן

הרווח התפעולי של רמי לוי ירד ב-6% ברבעון הרביעי של 2017 בהשוואה למקביל ב-2016, והסתכם ב-24 מיליון שקל - שהם 1.9% מהמחזור בהשוואה ל-2.2% מהמחזור במקביל ב-2016.הרווחיות התפעולית של החברה, שהיתה 7% מהמחזור עם הנפקתה, נפלה לרמה נמוכה מזו של שופרסל שהיתה 2.8% מהמחזור ברבעון הרביעי של 2017. הירידה ברווח התפעולי הייתה חדה יותר אלמלא ספגה רמי לוי ברבעון החולף הוצאה חד פעמית של 2.9 מיליון שקל, בעוד ברבעון המקביל לו ב-2016 זקפה הוצאה חד פעמית של 7.3 מיליון שקל.

הרווח הנקי של רמי לוי צמח ברבעון החולף לעומת המקביל ב-2016 למרות הירידה ברווח התפעולי. זאת, כתוצאה מהכנסות מימון של 2.3 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2017 בהשוואה ל-93 אלף בלבד ברבעון המקביל ב-2016, בעקבות מרווחים על הפיקדונות ותיק ניירות הערך של החברה בסכום של 395 מיליון שקל.

הדו"חות הכספיים של החברה מגלים שהרווח הנקי של החברה הבת בבעלות מלאה רמי לוי תקשורת, שמפעילה שירותי תקשורת סלולרית ומחזיקה ב-175 אלף מנויים, קפצו מ-2.4 מיליון שקל ב-2016 ל-8.9 מיליון שקל ב-2017. זאת, בעוד החברה המוחזקת רמי לוי תקשורת בינלאומית (40%) הרוויחה 2.6 מיליון שקל ב-2017 בהשוואה ל-2.2 מיליון שקל ב-2016.

עלות שכרו של רמי לוי המנכ"ל ובעל השליטה (44.9%) הסתכמה ב-3.6 מיליון שקל ב-2017, כולל דמי ניהול וייעוץ של 990 אלף שקל ומענק של 2.6 מיליון שקל. חברה פרטית של רמי לוי קיבלה מרמי לוי הציבורית דמי שכירות של 22.4 מיליון שקל ודמי שכירות לצדדים קשורים ב-17.6 מיליון שקל ב-2017.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker